artykuł nr 11

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kodrąb

artykuł nr 12

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb-ogłoszenie przetargu na sprzedaż śmieciarki STEYRA ERA 98LN

artykuł nr 13

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n.Budowa pompowni w miejscowości Frachowiec

artykuł nr 14

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb - przetarg nieograniczony pn.Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb