Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe144716
   Aktualności74710
   Ostrzeżenia5670
   Charakterystyka10963
   Godziny urzędowania6321
   Zabytki gminy21452
   Regulaminy organizacyjne6393
   Komórki organizacyjne5608
     Wójt, sekretarz, skarbnik1787
     Referat Organizacyjny1805
     Referat Finansowy1479
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 3003
     Urząd Stanu Cywilnego1445
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1132
     Radca Prawny 1413
   Raport o stanie Gminy Kodrąb796
     20216
     2019162
     2018424
   Ogłoszenia o naborze17006
     202168
     20201389
     20191957
     20182714
     2017682
     20164314
     20153003
     20143054
     20133264
     20124555
     201149087
   Konkurs ofert8337
     202110
     2020573
     2019819
     20181266
     2017330
     20162674
     201510654
     20142236
     20131955
     20122203
     20111889
   Ogłoszenia17704
   Petycje661
     202110
     2020 r.362
     2019 r.345
   Konta bankowe na wpłaty4746
Organy
   Wójt Gminy7632
     Kompetencje1815
     Kontakt1935
   Sekretarz5034
   Skarbnik4585
   Rada Gminy2712
     Skład Osobowy Rady Gminy667
     Przewodniczący Rady2345
     Komisje Rady3532
     Zaproszenia na sesje1654
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb9999
     Protokoły z głosowań1202
     Regulamin1478
     Wybory ławników2118
     Oświadzczenia majątkowe radnych3212
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.1144
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.1101
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1069
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji1797
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.893
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.862
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1212
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.657
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji702
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji682
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.605
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.237
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.25
     Kontakt z radnymi2012
     Interpelacje341
    ›    2019708
    ›    202070
    ›    20219
    ›    Skład osobowy469
   Urząd Stanu Cywilnego8022
Prawo Lokalne
   Statut5474
   Budżet5470
     Opinie2965
     Sprawozdania1594
    ›    Rok 2009764
    ›    Rok 20101124
    ›    Rok 20111165
    ›    Rok 2012989
    ›    Rok 2013897
    ›    Rok 2014974
    ›    Rok 2015919
    ›    Rok 2016859
    ›    Rok 2017549
    ›    Rok 2018560
    ›    Rok 2019488
    ›    Rok 2020248
    ›    Rok 202115
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu1805
     Informacje z wykonania budżetu4054
     Informacje2160
     Informacja opisowa z wykonania budżetu3248
   Uchwały7173
     Rok 202123
     Rok 20201443
     Rok 20194747
     Rok 20183771
     Rok 20173970
     Rok 20165676
     Rok 20156344
     Rok 20145983
     Rok 20136009
     Rok 20121120
    ›    I kwartał2742
    ›    II kwartał3404
    ›    III kwartał1925
    ›    IV kwartał3923
     Rok 20111268
    ›    IV Kwartał4080
    ›    III Kwartał1708
    ›    II Kwartał3615
    ›    I Kwartał4355
     Rok 20101210
    ›    I Kwartał2736
    ›    II Kwartał3038
    ›    III Kwartał2133
    ›    IV Kwartał4141
     Rok 20091096
    ›    I Kwartał2392
    ›    II Kwartał3339
    ›    III Kwartał1676
    ›    IV Kwartał2686
     Rok 20081141
    ›    I Kwartał3265
    ›    II Kwartał2130
    ›    III Kwartał4518
    ›    IV Kwartał3399
    ›    I Kwartał2416
    ›    II Kwartał2344
    ›    III Kwartał2592
    ›    IV Kwartał2730
     Rok 20071317
     Rok 20061243
    ›    IV Kwartał2481
    ›    III Kwartał2002
    ›    II Kwartał3213
    ›    I Kwartał2341
     Rok 20051210
    ›    IV Kwartał3464
    ›    III Kwartał2235
    ›    II Kwartał1639
    ›    I Kwartał3482
     Rok 20041933
    ›    IV Kwartał2308
    ›    III Kwartał896
    ›    II Kwartał857
    ›    I Kwartał2191
     Rok 20031621
    ›    I Kwartał900
    ›    II Kwartał2870
    ›    III Kwartał1685
    ›    IV Kwartał1157
     Rok 20021140
    ›    I Kwartał880
    ›    II Kwartał1649
    ›    III Kwartał930
    ›    IV Kwartał846
     Rok 20011319
   Zarządzenia Wójta5570
     Rok 202130
     Rok 20201720
     Rok 20194143
     Rok 20183764
     Rok 20173657
     Rok 20166008
     Rok 20156270
     Rok 20147165
     Rok 20136825
     Rok 20128071
     Rok 201110651
     Rok 2010374
     Rok 2009149
     Rok 2008382
     Rok 2007202
   Podatki i opłaty lokalne5086
     Podatek od nieruchomości4397
     Podatek od środków transportowych2808
     Podatek rolny2923
     Podatek leśny1647
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1370
     Podatek akcyzowy1043
     Decyzje i inne akty administracyjne863
    ›    Rok 2003477
    ›    Rok 2002521
    ›    Rok 2004478
    ›    Rok 2005504
    ›    Rok 2006576
    ›    Rok 2010496
    ›    Rok 2011401
     Obwieszczenia i zawiadomienia1073
    ›    Rok 2003470
    ›    Rok 2002549
    ›    Rok 2004461
    ›    Rok 2005689
    ›    Rok 2006734
    ›    Rok 2010667
    ›    Rok 2011436
   Zagospodarowanie przestrzenne4205
     Rok 202122
     Rok 2020791
     Rok 2019919
     Rok 20181966
     Rok 20172281
     Rok 20162526
     Rok 20152379
     Rok 20142178
     Rok 20131664
     Rok 20122247
     2005 - 201110056
     Formularze wniosków1817
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb1603
     DROGI PUBLICZNE122
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach4736
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach3651
    ›    Rok 20094969
    ›    Rok 20101641
    ›    Rok 20112558
    ›    Rok 20122661
    ›    Rok 20132896
    ›    Rok 20142012
    ›    Rok 20153229
    ›    Rok 20164242
    ›    Rok 20172218
    ›    Rok 20182022
    ›    Rok 2019815
    ›    Rok 2020975
    ›    Rok 202126
     Formularze wniosków1087
    ›    Rok 20093385
    ›    Rok 2010788
    ›    Rok 2011547
    ›    Rok 2012411
   Ochrona środowiska1213
     Usuwanie drzew i krzewów700
     Informacja o jakości wody pitnej1772
     Czystsze powietrze634
   Gospodarka odpadami4962
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1097
     Harmonogram wywozu odpadów13948
     Segregacja odpadów305
     Ogłoszenia6789
     Formularze wniosków2635
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku63
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2105
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1291
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy671
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne439
    ›    2014304
    ›    2015411
    ›    2016367
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)1116
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 561
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 637
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych97
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych128
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych33
   Zamówienia Publiczne68
     Rok 2021198
     Rok 202016731
     Rok 201921410
     Rok 201829383
     Rok 201713449
     Rok 201611959
     Rok 201516989
     Rok 201410730
     Rok 20138844
     Rok 20127862
     Rok 20118114
     Rok 20109201
     Rok 20096428
     Rok 200811633
     Rok 200712463
     Rok 200619025
     Rok 20052542
     Rok 20044356
     Rok 20031925
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości7742
     Rok 202138
     Rok 20207612
     Rok 201910284
     Rok 201811246
     Rok 201710254
     Rok 20169292
     Rok 201519924
     Rok 20146491
     Rok 20132692
     Rok 20122227
     Rok 20114472
     Rok 20109927
     Rok 20099108
     Rok 20087979
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży5287
     Rok 202113
     Rok 2020321
     Rok 2019648
     Rok 2018656
     Rok 2017843
     Rok 20161550
     Rok 20159985
     Rok 20141199
     Rok 20131835
     Rok 20121467
     Rok 20112828
     Rok 20104935
     Rok 20092182
     Rok 20082423
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3247
     Rok 202145
     Rok 20204414
     Rok 20195239
     Rok 20184963
     Rok 20176040
     Rok 20166692
     Rok 201511581
     Rok 20141509
     Rok 2013947
     Rok 2012947
     Rok 20111055
     Rok 20103528
     Rok 20091389
     Rok 20081063
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3143
     Rok 202116
     Rok 2020173
     Rok 2019324
     Rok 2018416
     Rok 2017657
     Rok 2016773
     Rok 20159523
     Rok 2014944
     Rok 20131043
     Rok 20121159
     Rok 20111113
     Rok 20105476
   Zasób mieszkaniowy gminy1419
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3526
     Małżeństwa, narodziny, zgony1449
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1076
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1278
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1176
    ›    Sporządzenie aktu zgonu975
     Dowody osobiste1180
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1139
     Meldunki1119
    ›    Zameldowanie na pobyt stały969
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy888
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego936
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego897
     Zezwolenia i decyzje1506
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu1722
   Działalność gospodarcza1516
     CEIDG1319
     Druki do pobrania1002
Inne
   Jednostki organizacyjne6185
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3256
    ›    Kontakt14522
    ›    Kierownictwo1968
    ›    Statut1320
    ›    Ewidencje i rejestry1420
    ›    Procedury1456
    ›    Ogłoszenia o naborze2626
    ›    RODO255
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie7929
    ›    RODO270
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie604
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach4274
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie7801
     Zakład Gospodarki Komunalnej6869
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie3054
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie319
    ›    RODO253
     Gminny Ośrodek Kultury411
    ›    Gminny Ośrodek Kultury1463
   Jednostki pomocnicze3305
     Sołectwa2415
    ›    Statut Sołectw1264
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego714
     Opinie i budżet307
   Zarządzanie kryzysowe1031
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego687
     Zgromadzenia668
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3268
     Skład Komisji1378
     Programy622
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi1935
     Program współpracy1562
     Sprawozdania762
     Pożytek publiczny1168
   Łowiectwo649
   Konsultacje społeczne1858
   Oświadczenia majątkowe10421
     Wójt6473
     Sekretarz4871
     Skarbnik4308
     Kierownik Biblioteki3245
     Kierownik SPZOZ5288
     Kierownik GOPS3434
     Kierownik ZGK4766
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta3737
     Dyrektor PSP w Kodrębie8716
     Dyrektor PSP w Rzejowicach4867
     Dyrektor GOK w Kodrębie847
     Informacje1737
    ›    Kontakt685
     Aktualności1202
     Dokumenty do pobrania851
     Linki881
   Wybory parlamentarne1996
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.1277
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.998
     Wybory parlamentarne 20151550
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142774
     Wybory parlamentarne 201112660
     Wybory parlamentarne 20071464
    ›    Informacje921
    ›    Zarządzenia943
   Wybory Prezydenckie1682
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.824
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.973
     Wybory Prezydenckie 20151697
     Wybory Prezydenckie 20101245
    ›    Informacje913
   Wybory samorządowe3616
     Wybory Samorządowe 20184851
     Wybory Samorządowe 20145292
    ›    Informacje2948
     Wybory Samorządowe 20101052
     Wybory samorządowe 20063145
    ›    Komunikaty PKW1311
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1637
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1380
    ›    Pozostałe informacje1328
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3176
    ›    Wyniki z wyborów3294
   Wybory do Izb Rolniczych346
     Wybory do Izb Rolniczych 2019328
     Wybory do Izb Rolniczych 20152464
   Wybory Ławników1168
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023163
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019591
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191685
   Referenda1081
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1459
   Powszechny Spis Rolny 2020779
   Spisy Powszechne1588
     Powszechny Spis Rolny 20101233
    ›    Informacje1100
     Narodowy Spis Powszechny 20119669
   Strategie, plany i programy1391
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032840
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231019
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023716
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb636
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB642
   Rejestry i ewidencje3255
     Rejestry publiczne2037
     Rejestr instytucji kultury 1092
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych5
   Kontrole w Urzędzie1510
     2013 r.702
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1295
   Nieodpłatna pomoc prawna1477
   Redakcja Biuletynu3399
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP12594
   Wniosek o udostępnienie informacji5028
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza3283
RODO
   RODO962
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA196
Łączna liczba odwiedzin:1689791