Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe200303
   Aktualności190023
   Ostrzeżenia18839
   Charakterystyka14356
   Godziny urzędowania9315
   Zabytki gminy29745
   Regulaminy organizacyjne8069
   Komórki organizacyjne8208
     Wójt, sekretarz, skarbnik2617
     Referat Organizacyjny3198
     Referat Finansowy2109
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 4743
     Urząd Stanu Cywilnego2075
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1711
     Radca Prawny 2027
   Raport o stanie Gminy Kodrąb2628
     202366
     2022453
     2021497
     2020576
     2019604
     2018806
   Ogłoszenia o naborze22859
     20241577
     20232531
     20221625
     20212460
     20202324
     20192581
     20183268
     20171078
     20164809
     20153439
     20143466
     20133636
     20124919
   Konkurs ofert10244
     2024220
     20231791
     20223108
     2021681
     2020963
     20191249
     20181616
     2017632
     20163021
     201511338
     20142637
     20132268
     20122587
     20112256
   Ogłoszenia20878
   Petycje1927
     202441
     2023255
     2022433
     2021520
     2020 r.756
     2019 r.672
   Konta bankowe na wpłaty7395
Organy
   Wójt Gminy10564
     Kompetencje2550
     Kontakt5593
   Sekretarz6568
   Skarbnik6200
   Rada Gminy5885
     Skład Osobowy Rady Gminy1821
     Przewodniczący Rady3102
     Komisje Rady4212
     Zaproszenia na sesje5311
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb19047
     Protokoły z głosowań3488
     Regulamin1863
     Oświadczenia majątkowe radnych4178
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1670
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.1259
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji1245
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji1316
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.1090
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.802
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.1295
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r.922
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r.730
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 r.191
     Kontakt z radnymi2540
     Interpelacje753
    ›    20191686
    ›    2020498
    ›    2021426
    ›    2022287
    ›    2023186
    ›    202427
    ›    Skład osobowy841
   Urząd Stanu Cywilnego10617
Prawo Lokalne
   Statut6908
   Budżet7058
     Opinie4273
     Sprawozdania2246
    ›    Rok 20091191
    ›    Rok 20101553
    ›    Rok 20111628
    ›    Rok 20121417
    ›    Rok 20131319
    ›    Rok 20141390
    ›    Rok 20151371
    ›    Rok 20161287
    ›    Rok 20171039
    ›    Rok 2018975
    ›    Rok 2019966
    ›    Rok 2020743
    ›    Rok 2021579
    ›    Rok 2022395
    ›    Rok 2023241
    ›    Rok 202434
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu2556
     Informacje z wykonania budżetu5697
     Informacje3460
     Informacja opisowa z wykonania budżetu5566
   Uchwały9612
     Rok 2024131
     Rok 20231645
     Rok 20223147
     Rok 20213993
     Rok 20204478
     Rok 20199561
     Rok 20187296
     Rok 20176757
     Rok 20168812
     Rok 20159733
     Rok 20148945
     Rok 20138670
     Rok 20121492
    ›    I kwartał4523
    ›    II kwartał5585
    ›    III kwartał3301
    ›    IV kwartał6468
     Rok 20111663
    ›    IV Kwartał6308
    ›    III Kwartał2635
    ›    II Kwartał5488
    ›    I Kwartał6869
     Rok 20101574
    ›    I Kwartał4112
    ›    II Kwartał4697
    ›    III Kwartał3373
    ›    IV Kwartał6409
     Rok 20091446
    ›    I Kwartał4053
    ›    II Kwartał4910
    ›    III Kwartał2641
    ›    IV Kwartał4002
     Rok 20081508
    ›    I Kwartał5237
    ›    II Kwartał3365
    ›    III Kwartał10912
    ›    IV Kwartał5378
    ›    I Kwartał4166
    ›    II Kwartał3662
    ›    III Kwartał4155
    ›    IV Kwartał4593
     Rok 20071655
     Rok 20061607
    ›    IV Kwartał3770
    ›    III Kwartał2964
    ›    II Kwartał5020
    ›    I Kwartał3564
     Rok 20051569
    ›    IV Kwartał5135
    ›    III Kwartał3493
    ›    II Kwartał2589
    ›    I Kwartał5230
     Rok 20042343
    ›    IV Kwartał3517
    ›    III Kwartał1322
    ›    II Kwartał1259
    ›    I Kwartał3655
     Rok 20032040
    ›    I Kwartał1280
    ›    II Kwartał4216
    ›    III Kwartał2587
    ›    IV Kwartał1569
     Rok 20021500
    ›    I Kwartał1327
    ›    II Kwartał2567
    ›    III Kwartał1397
    ›    IV Kwartał1318
     Rok 20011704
   Zarządzenia Wójta7875
     Rok 2024138
     Rok 20231518
     Rok 20222470
     Rok 20213585
     Rok 20205016
     Rok 20198523
     Rok 20187274
     Rok 20176419
     Rok 20169063
     Rok 20159546
     Rok 201410447
     Rok 20139748
     Rok 201211635
     Rok 201114566
     Rok 2010733
     Rok 2009481
     Rok 2008709
     Rok 2007522
   Podatki i opłaty lokalne7706
     Podatek od nieruchomości6078
     Podatek od środków transportowych5478
     Podatek rolny4083
     Podatek leśny2032
     Druki deklaracji i informacji podatkowych2029
     Podatek akcyzowy1827
     Decyzje i inne akty administracyjne1169
    ›    Rok 2003867
    ›    Rok 2002909
    ›    Rok 2004862
    ›    Rok 2005916
    ›    Rok 2006976
    ›    Rok 2010875
    ›    Rok 2011817
     Obwieszczenia i zawiadomienia1323
    ›    Rok 2003822
    ›    Rok 2002958
    ›    Rok 2004826
    ›    Rok 20051134
    ›    Rok 20061103
    ›    Rok 20101067
    ›    Rok 2011826
   Zagospodarowanie przestrzenne6512
     Rok 2024121
     Rok 2023704
     Rok 20221345
     Rok 20211196
     Rok 20201970
     Rok 20191689
     Rok 20183040
     Rok 20173225
     Rok 20163464
     Rok 20153432
     Rok 20142857
     Rok 20132068
     Rok 20123168
     2005 - 201111575
     Formularze wniosków3426
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb3608
     DROGI PUBLICZNE788
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach6572
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach4772
    ›    Rok 20097968
    ›    Rok 20102217
    ›    Rok 20113690
    ›    Rok 20124417
    ›    Rok 20134654
    ›    Rok 20143030
    ›    Rok 20155241
    ›    Rok 20167304
    ›    Rok 20173566
    ›    Rok 20183121
    ›    Rok 20192032
    ›    Rok 20202800
    ›    Rok 20213036
    ›    Rok 20222459
    ›    Rok 20231896
    ›    Rok 202496
     Formularze wniosków1531
    ›    Rok 20095308
    ›    Rok 20101142
    ›    Rok 2011916
    ›    Rok 2012796
   Ochrona środowiska2738
     Usuwanie drzew i krzewów1344
     Informacja o jakości wody pitnej3495
     Czyste powietrze1871
     Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza33
     Emisyjność budynków925
     Ogłoszenia335
     Ochrona Zwierząt118
    ›    Akcja Kastracja127
    ›    Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi104
    ›    Koty wolno żyjące123
    ›    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi101
    ›    Informacje77
   Gospodarka odpadami7883
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1833
     Harmonogram wywozu odpadów25981
     Segregacja odpadów1337
     Ogłoszenia i informacje8812
     Formularze wniosków5345
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku710
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi4205
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi2410
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy1449
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne899
    ›    2014729
    ›    2015833
    ›    2016770
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)2613
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1073
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1102
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych550
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych856
     Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków599
     Azbest287
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych3128
   Zamówienia Publiczne5574
     Rok 2024374
     Rok 2023 5518
     Rok 20226578
     Rok 202170832
     Rok 202020623
     Rok 201923789
     Rok 201830951
     Rok 201714527
     Rok 201612855
     Rok 201517856
     Rok 201411803
     Rok 201310220
     Rok 20128706
     Rok 20119520
     Rok 201010135
     Rok 20097246
     Rok 200812803
     Rok 200713992
     Rok 200621674
     Rok 20053410
     Rok 20044757
     Rok 20032350
   Platforma zakupowa3034
   Zaproszenia do składania ofert 730
     2024 r.213
     2023 r.757
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości10679
     Rok 2024379
     Rok 20232284
     Rok 20222524
     Rok 202157774
     Rok 20208668
     Rok 201911014
     Rok 201811989
     Rok 201711182
     Rok 201610517
     Rok 201520980
     Rok 20147150
     Rok 20133568
     Rok 20122903
     Rok 20115370
     Rok 201010816
     Rok 200910378
     Rok 20088625
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży6821
     Rok 202457
     Rok 2023327
     Rok 20221494
     Rok 2021476
     Rok 2020729
     Rok 20191339
     Rok 20181017
     Rok 20171168
     Rok 20162428
     Rok 201510952
     Rok 20141526
     Rok 20132500
     Rok 20121808
     Rok 20113175
     Rok 20105528
     Rok 20092843
     Rok 20083129
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu4368
     Rok 2024189
     Rok 20231538
     Rok 20223770
     Rok 20213519
     Rok 20205295
     Rok 20195971
     Rok 20185285
     Rok 20176834
     Rok 20167002
     Rok 201512261
     Rok 20141815
     Rok 20131240
     Rok 20121274
     Rok 20111379
     Rok 20103831
     Rok 20091774
     Rok 20081362
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości4373
     Rok 2024241
     Rok 2023202
     Rok 20222270
     Rok 2021381
     Rok 2020518
     Rok 2019684
     Rok 2018731
     Rok 2017975
     Rok 20161059
     Rok 201510433
     Rok 20141265
     Rok 20131330
     Rok 20121451
     Rok 20111413
     Rok 20105806
   Zasób mieszkaniowy gminy2834
   Ogłoszenia dotyczące nieruchomości638
     Wybory parlamentarne 2023917
Wybory, referenda
   Wybory samorządowe 2024468
   Wybory parlamentarne3688
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.2759
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.2039
     Wybory parlamentarne 20152301
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143671
     Wybory parlamentarne 201113585
     Wybory parlamentarne 20071824
    ›    Informacje1312
    ›    Zarządzenia1442
   Wybory Prezydenckie2666
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.2173
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.2098
     Wybory Prezydenckie 20152491
     Wybory Prezydenckie 20101710
    ›    Informacje1294
   Wybory samorządowe4645
     Wybory Samorządowe 20186714
     Wybory Samorządowe 20146614
    ›    Informacje4005
     Wybory Samorządowe 20101377
     Wybory samorządowe 20063471
    ›    Komunikaty PKW1774
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb2142
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1782
    ›    Pozostałe informacje1752
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW4253
    ›    Wyniki z wyborów3997
   Wybory do Izb Rolniczych1125
     Wybory do Izb Rolniczych 2023402
     Wybory do Izb Rolniczych 2019758
     Wybory do Izb Rolniczych 20153683
   Wybory Ławników2057
     Wybory ławników 2024 -2027141
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023533
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019961
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191969
     Wybory ławników 2012 - 20152720
   Referenda2004
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.2351
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw4918
     Małżeństwa, narodziny, zgony2004
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1589
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1799
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1659
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1436
     Dowody osobiste1706
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1787
     Meldunki1533
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1421
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1285
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1400
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego1282
     Zezwolenia i decyzje2124
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2610
   Działalność gospodarcza2687
     CEIDG2178
     Druki do pobrania1599
Inne
   Jednostki organizacyjne7800
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5974
    ›    Kontakt17756
    ›    Kierownictwo2843
    ›    Statut1815
    ›    Ewidencje i rejestry1920
    ›    Procedury2116
    ›    Ogłoszenia o naborze5420
    ›    RODO742
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie13265
    ›    RODO854
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie3230
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach6164
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie16797
     Zakład Gospodarki Komunalnej9831
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie4057
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie901
    ›    RODO807
     Gminny Ośrodek Kultury1054
    ›    Gminny Ośrodek Kultury3033
   Jednostki pomocnicze4451
     Sołectwa4074
    ›    Statut Sołectw1773
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego2552
     Opinie i budżet1328
   Zarządzanie kryzysowe2044
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1069
     Zgromadzenia1029
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4235
     Skład Komisji1767
     Programy1030
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi2881
     Program współpracy2507
     Sprawozdania1229
     Pożytek publiczny2065
   Łowiectwo399
     Łowiectwo obwieszczenia188
     Kalendarz polowań2184
   Konsultacje społeczne4425
   Oświadczenia majątkowe14960
     Wójt9429
     Sekretarz6620
     Skarbnik5557
     Kierownik Biblioteki4451
     Kierownik SPZOZ7285
     Kierownik GOPS4834
     Kierownik ZGK6289
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta5475
     Dyrektor PSP w Kodrębie13867
     Dyrektor PSP w Rzejowicach7297
     Dyrektor GOK w Kodrębie2500
   Projekty UE612
     Informacje2251
    ›    Kontakt1171
     Aktualności1421
     Dokumenty do pobrania1180
     Linki1193
   Polski Ład618
   Cyfrowa Gmina258
   Spisy Powszechne2471
     Spis powszechny 20212813
     Powszechny Spis Rolny 20202176
     Powszechny Spis Rolny 20101607
    ›    Informacje1491
     Narodowy Spis Powszechny 201110493
   Strategie, plany i programy2583
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb1436
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20232050
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231175
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb972
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB1088
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami568
   Rejestry i ewidencje4266
     Rejestry publiczne2449
     Rejestr instytucji kultury 1517
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych186
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego1214
   Kontrole w Urzędzie2401
     2013 r.1008
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi2107
   Nieodpłatna pomoc prawna3549
   Redakcja Biuletynu4337
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP14706
   Wniosek o udostępnienie informacji7112
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza4874
RODO
   RODO2766
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA1342
Łączna liczba odwiedzin:2606257