Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe209637
   Aktualności207577
   Ostrzeżenia23556
   Charakterystyka15080
   Godziny urzędowania10011
   Zabytki gminy30499
   Regulaminy organizacyjne8327
   Komórki organizacyjne9179
     Wójt, sekretarz, skarbnik2803
     Referat Organizacyjny4876
     Referat Finansowy2212
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 4924
     Urząd Stanu Cywilnego2156
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1815
     Radca Prawny 2117
   Raport o stanie Gminy Kodrąb3244
     2023281
     2022616
     2021587
     2020674
     2019702
     2018866
   Ogłoszenia o naborze24153
     20244304
     20232884
     20221712
     20212547
     20202435
     20192678
     20183371
     20171178
     20164912
     20153503
     20143522
     20133741
     20124991
   Konkurs ofert10687
     2024812
     20231930
     20223172
     2021735
     20201022
     20191306
     20181728
     2017724
     20163123
     201511437
     20142731
     20132327
     20122688
     20112324
   Ogłoszenia21603
   Petycje2201
     2024242
     2023336
     2022496
     2021616
     2020 r.813
     2019 r.755
   Konta bankowe na wpłaty8059
Organy
   Wójt Gminy11560
     Kompetencje2641
     Kontakt6191
   Sekretarz6830
   Skarbnik6562
   Rada Gminy6953
     Skład Osobowy Rady Gminy2477
     Przewodniczący Rady3289
     Komisje Rady4429
     Zaproszenia na sesje6324
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb19848
     Protokoły z głosowań4638
     Regulamin1941
     Oświadczenia majątkowe radnych4528
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1768
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.1365
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji1340
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji1443
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.1202
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.888
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.1429
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r.1030
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r.943
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych 2024 r. - koniec kadencji701
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 r. 276
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2024r. 76
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - początek kadencji 2024r. 18
     Kontakt z radnymi2718
     Interpelacje862
    ›    20191927
    ›    2020562
    ›    2021526
    ›    2022385
    ›    2023300
    ›    2024111
    ›    Skład osobowy889
   Urząd Stanu Cywilnego11452
Prawo Lokalne
   Statut7547
   Budżet7716
     Opinie4672
     Sprawozdania2396
    ›    Rok 20091304
    ›    Rok 20101664
    ›    Rok 20111731
    ›    Rok 20121509
    ›    Rok 20131391
    ›    Rok 20141490
    ›    Rok 20151488
    ›    Rok 20161410
    ›    Rok 20171137
    ›    Rok 20181047
    ›    Rok 20191081
    ›    Rok 2020807
    ›    Rok 2021692
    ›    Rok 2022486
    ›    Rok 2023407
    ›    Rok 2024128
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu2657
     Informacje z wykonania budżetu6077
     Informacje3840
     Informacja opisowa z wykonania budżetu5936
   Uchwały10241
     Rok 2024713
     Rok 20233041
     Rok 20224362
     Rok 20214953
     Rok 20205246
     Rok 201910916
     Rok 20188207
     Rok 20177442
     Rok 20169699
     Rok 201510775
     Rok 20149335
     Rok 20139546
     Rok 20121562
    ›    I kwartał4964
    ›    II kwartał6115
    ›    III kwartał3499
    ›    IV kwartał7559
     Rok 20111759
    ›    IV Kwartał6809
    ›    III Kwartał2875
    ›    II Kwartał5842
    ›    I Kwartał7435
     Rok 20101681
    ›    I Kwartał4438
    ›    II Kwartał4967
    ›    III Kwartał3723
    ›    IV Kwartał6894
     Rok 20091544
    ›    I Kwartał4366
    ›    II Kwartał5218
    ›    III Kwartał2807
    ›    IV Kwartał4237
     Rok 20081609
    ›    I Kwartał5711
    ›    II Kwartał3657
    ›    III Kwartał11225
    ›    IV Kwartał5797
    ›    I Kwartał4512
    ›    II Kwartał3967
    ›    III Kwartał4583
    ›    IV Kwartał4874
     Rok 20071723
     Rok 20061707
    ›    IV Kwartał4100
    ›    III Kwartał3218
    ›    II Kwartał5258
    ›    I Kwartał3916
     Rok 20051667
    ›    IV Kwartał5509
    ›    III Kwartał3785
    ›    II Kwartał2733
    ›    I Kwartał5581
     Rok 20042454
    ›    IV Kwartał3790
    ›    III Kwartał1399
    ›    II Kwartał1372
    ›    I Kwartał3920
     Rok 20032154
    ›    I Kwartał1354
    ›    II Kwartał4598
    ›    III Kwartał2824
    ›    IV Kwartał1676
     Rok 20021627
    ›    I Kwartał1389
    ›    II Kwartał2752
    ›    III Kwartał1505
    ›    IV Kwartał1415
     Rok 20011775
   Zarządzenia Wójta8246
     Rok 2024967
     Rok 20232776
     Rok 20223553
     Rok 20214551
     Rok 20205708
     Rok 20199829
     Rok 20188349
     Rok 20177252
     Rok 201610172
     Rok 201510598
     Rok 201411393
     Rok 201310651
     Rok 201212961
     Rok 201115847
     Rok 2010848
     Rok 2009545
     Rok 2008769
     Rok 2007580
   Podatki i opłaty lokalne8229
     Podatek od nieruchomości6463
     Podatek od środków transportowych5774
     Podatek rolny4439
     Podatek leśny2135
     Druki deklaracji i informacji podatkowych2141
     Podatek akcyzowy1939
     Decyzje i inne akty administracyjne1209
    ›    Rok 2003930
    ›    Rok 2002963
    ›    Rok 2004933
    ›    Rok 2005976
    ›    Rok 20061081
    ›    Rok 2010928
    ›    Rok 2011917
     Obwieszczenia i zawiadomienia1363
    ›    Rok 2003881
    ›    Rok 20021022
    ›    Rok 2004889
    ›    Rok 20051199
    ›    Rok 20061161
    ›    Rok 20101139
    ›    Rok 2011883
   Zagospodarowanie przestrzenne7374
     Rok 2024484
     Rok 20231025
     Rok 20221823
     Rok 20211359
     Rok 20202220
     Rok 20191862
     Rok 20183268
     Rok 20173502
     Rok 20163749
     Rok 20153583
     Rok 20143023
     Rok 20132136
     Rok 20123399
     2005 - 201111861
     Formularze wniosków3595
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb3839
     DROGI PUBLICZNE877
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach7028
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach4945
    ›    Rok 20098693
    ›    Rok 20102308
    ›    Rok 20113843
    ›    Rok 20124809
    ›    Rok 20134992
    ›    Rok 20143226
    ›    Rok 20155611
    ›    Rok 20167947
    ›    Rok 20173831
    ›    Rok 20183396
    ›    Rok 20192256
    ›    Rok 20203171
    ›    Rok 20213781
    ›    Rok 20223231
    ›    Rok 20232808
    ›    Rok 2024549
     Formularze wniosków1672
    ›    Rok 20095539
    ›    Rok 20101195
    ›    Rok 2011963
    ›    Rok 2012852
   Ochrona środowiska3181
     Usuwanie drzew i krzewów1442
     Informacja o jakości wody pitnej3751
     Czyste powietrze2353
     Sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Powietrza121
     Emisyjność budynków999
     Ogłoszenia513
     Ochrona Zwierząt187
    ›    Akcja Kastracja269
    ›    Postępowanie ze zwierzętami bezdomnymi228
    ›    Koty wolno żyjące231
    ›    Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi182
    ›    Informacje165
   Gospodarka odpadami8294
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1943
     Harmonogram wywozu odpadów27759
     Segregacja odpadów1414
     Ogłoszenia i informacje9333
     Formularze wniosków5669
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku780
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi4437
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi2648
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy1611
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne999
    ›    2014823
    ›    2015910
    ›    2016866
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)2831
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 1178
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1181
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych657
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych922
     Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków671
     Azbest399
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych3843
   Zamówienia Publiczne6819
     Rok 20241271
     Rok 2023 6378
     Rok 20226724
     Rok 202170916
     Rok 202020881
     Rok 201924034
     Rok 201831260
     Rok 201714728
     Rok 201613081
     Rok 201517981
     Rok 201412058
     Rok 201310392
     Rok 20128884
     Rok 20119842
     Rok 201010341
     Rok 20097389
     Rok 200813084
     Rok 200714308
     Rok 200622207
     Rok 20053585
     Rok 20044831
     Rok 20032445
   Platforma zakupowa3893
   Zaproszenia do składania ofert 1510
     2024 r.1114
     2023 r.915
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości11379
     Rok 20241381
     Rok 20232445
     Rok 20222633
     Rok 202157830
     Rok 20208772
     Rok 201911195
     Rok 201812174
     Rok 201711437
     Rok 201610861
     Rok 201521150
     Rok 20147304
     Rok 20133850
     Rok 20123021
     Rok 20115617
     Rok 201011110
     Rok 200910690
     Rok 20088793
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży7170
     Rok 2024215
     Rok 2023397
     Rok 20221613
     Rok 2021570
     Rok 2020823
     Rok 20191549
     Rok 20181132
     Rok 20171270
     Rok 20162665
     Rok 201511140
     Rok 20141588
     Rok 20132625
     Rok 20121861
     Rok 20113280
     Rok 20105682
     Rok 20093050
     Rok 20083337
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu5124
     Rok 2024670
     Rok 20231682
     Rok 20223989
     Rok 20213684
     Rok 20205503
     Rok 20196060
     Rok 20185338
     Rok 20177078
     Rok 20167097
     Rok 201512367
     Rok 20141860
     Rok 20131333
     Rok 20121319
     Rok 20111422
     Rok 20103931
     Rok 20091868
     Rok 20081456
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę i najem nieruchomości4890
     Rok 2024972
     Rok 2023296
     Rok 20222361
     Rok 2021436
     Rok 2020605
     Rok 2019764
     Rok 2018785
     Rok 20171026
     Rok 20161108
     Rok 201510483
     Rok 20141342
     Rok 20131414
     Rok 20121541
     Rok 20111457
     Rok 20105861
   Zasób mieszkaniowy gminy3462
   Ogłoszenia dotyczące nieruchomości1066
Wybory, referenda
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024832
   Wybory samorządowe 20244258
   Wybory parlamentarne4349
     Wybory parlamentarne 20231777
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.3270
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.2444
     Wybory parlamentarne 20152525
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143949
     Wybory parlamentarne 201113842
     Wybory parlamentarne 20071954
    ›    Informacje1413
    ›    Zarządzenia1594
   Wybory Prezydenckie3566
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.2499
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.2421
     Wybory Prezydenckie 20152759
     Wybory Prezydenckie 20101820
    ›    Informacje1412
   Wybory samorządowe5408
     Wybory Samorządowe 20187635
     Wybory Samorządowe 20147098
    ›    Informacje4356
     Wybory Samorządowe 20101498
     Wybory samorządowe 20063567
    ›    Komunikaty PKW1882
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb2287
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1901
    ›    Pozostałe informacje1837
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW4546
    ›    Wyniki z wyborów4333
   Wybory do Izb Rolniczych1744
     Wybory do Izb Rolniczych 2023648
     Wybory do Izb Rolniczych 2019894
     Wybory do Izb Rolniczych 20153939
   Wybory Ławników2645
     Wybory ławników 2024 -2027260
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023636
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 20191086
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20192037
     Wybory ławników 2012 - 20152838
   Referenda2372
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.2641
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw5202
     Małżeństwa, narodziny, zgony2133
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1651
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1898
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1771
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1540
     Dowody osobiste1812
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1860
     Meldunki1642
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1511
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1364
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1470
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego1379
     Zezwolenia i decyzje2201
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2683
   Działalność gospodarcza2881
     CEIDG2275
     Druki do pobrania1681
Inne
   Jednostki organizacyjne8676
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej6198
    ›    Kontakt18000
    ›    Kierownictwo2935
    ›    Statut1883
    ›    Ewidencje i rejestry1997
    ›    Procedury2231
    ›    Ogłoszenia o naborze5679
    ›    RODO839
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie13427
    ›    RODO922
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie3374
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach6298
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie17494
     Zakład Gospodarki Komunalnej10150
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie4276
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie1043
    ›    RODO902
     Gminny Ośrodek Kultury1141
    ›    Gminny Ośrodek Kultury3308
   Jednostki pomocnicze4697
     Sołectwa4302
    ›    Statut Sołectw1832
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego3276
     Opinie i budżet1582
   Zarządzanie kryzysowe2465
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego1156
     Zgromadzenia1125
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych4452
     Skład Komisji1842
     Programy1111
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi3604
     Program współpracy2730
     Sprawozdania1303
     Pożytek publiczny2293
   Łowiectwo900
     Łowiectwo obwieszczenia296
     Kalendarz polowań3499
   Konsultacje społeczne5752
   Oświadczenia majątkowe16631
     Wójt10175
     Sekretarz7052
     Skarbnik5942
     Kierownik Biblioteki4748
     Kierownik SPZOZ7776
     Kierownik GOPS5152
     Kierownik ZGK6630
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta5823
     Dyrektor PSP w Kodrębie14263
     Dyrektor PSP w Rzejowicach7589
     Dyrektor GOK w Kodrębie2658
   Projekty UE961
     Informacje2300
    ›    Kontakt1223
     Aktualności1458
     Dokumenty do pobrania1255
     Linki1228
   Polski Ład1174
   Cyfrowa Gmina785
   Spisy Powszechne2651
     Spis powszechny 20213284
     Powszechny Spis Rolny 20202325
     Powszechny Spis Rolny 20101702
    ›    Informacje1545
     Narodowy Spis Powszechny 201110630
   Strategie, plany i programy3100
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb1526
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20232162
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231244
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb1066
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB1152
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami662
   Rejestry i ewidencje4907
     Rejestry publiczne2549
     Rejestr instytucji kultury 1587
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych260
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego1851
   Kontrole w Urzędzie2869
     2013 r.1078
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi2830
   Nieodpłatna pomoc prawna4339
   Redakcja Biuletynu5355
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP15626
   Wniosek o udostępnienie informacji7535
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza5246
RODO
   RODO3570
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA1990
Łączna liczba odwiedzin:2808392