Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe159920
   Aktualności95000
   Ostrzeżenia8505
   Charakterystyka11702
   Godziny urzędowania6936
   Zabytki gminy23681
   Regulaminy organizacyjne6770
   Komórki organizacyjne6274
     Wójt, sekretarz, skarbnik2044
     Referat Organizacyjny2146
     Referat Finansowy1637
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 3485
     Urząd Stanu Cywilnego1652
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1308
     Radca Prawny 1617
   Raport o stanie Gminy Kodrąb1221
     2020222
     2019343
     2018529
   Ogłoszenia o naborze18267
     20211640
     20201879
     20192161
     20182884
     2017818
     20164440
     20153152
     20143185
     20133378
     20124676
     201150923
   Konkurs ofert8754
     2021301
     2020692
     2019935
     20181369
     2017414
     20162764
     201511129
     20142342
     20132046
     20122349
     20111981
   Ogłoszenia18679
   Petycje995
     2021224
     2020 r.528
     2019 r.432
   Konta bankowe na wpłaty5449
Organy
   Wójt Gminy8126
     Kompetencje1996
     Kontakt2424
   Sekretarz5345
   Skarbnik4970
   Rada Gminy3529
     Skład Osobowy Rady Gminy810
     Przewodniczący Rady2515
     Komisje Rady3692
     Zaproszenia na sesje2502
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb16819
     Protokoły z głosowań1763
     Regulamin1582
     Wybory ławników2262
     Oświadzczenia majątkowe radnych3424
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.1269
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.1258
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1229
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji2173
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.1050
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.990
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1330
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.859
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji832
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji860
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.752
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.453
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.597
     Kontakt z radnymi2149
     Interpelacje469
    ›    20191046
    ›    2020211
    ›    2021140
    ›    Skład osobowy565
   Urząd Stanu Cywilnego8714
Prawo Lokalne
   Statut5824
   Budżet5913
     Opinie3329
     Sprawozdania1819
    ›    Rok 2009883
    ›    Rok 20101263
    ›    Rok 20111297
    ›    Rok 20121121
    ›    Rok 20131040
    ›    Rok 20141107
    ›    Rok 20151064
    ›    Rok 2016997
    ›    Rok 2017705
    ›    Rok 2018702
    ›    Rok 2019670
    ›    Rok 2020441
    ›    Rok 2021211
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu1953
     Informacje z wykonania budżetu4537
     Informacje2579
     Informacja opisowa z wykonania budżetu3869
   Uchwały7845
     Rok 20211079
     Rok 20202567
     Rok 20196641
     Rok 20184928
     Rok 20174828
     Rok 20166689
     Rok 20157443
     Rok 20147022
     Rok 20136836
     Rok 20121224
    ›    I kwartał3334
    ›    II kwartał4178
    ›    III kwartał2328
    ›    IV kwartał4735
     Rok 20111353
    ›    IV Kwartał4845
    ›    III Kwartał2032
    ›    II Kwartał4214
    ›    I Kwartał5119
     Rok 20101317
    ›    I Kwartał3193
    ›    II Kwartał3596
    ›    III Kwartał2551
    ›    IV Kwartał4882
     Rok 20091182
    ›    I Kwartał2912
    ›    II Kwartał3876
    ›    III Kwartał1982
    ›    IV Kwartał3120
     Rok 20081237
    ›    I Kwartał3981
    ›    II Kwartał2574
    ›    III Kwartał9297
    ›    IV Kwartał4017
    ›    I Kwartał2840
    ›    II Kwartał2742
    ›    III Kwartał3143
    ›    IV Kwartał3284
     Rok 20071415
     Rok 20061346
    ›    IV Kwartał2900
    ›    III Kwartał2311
    ›    II Kwartał3770
    ›    I Kwartał2731
     Rok 20051308
    ›    IV Kwartał3973
    ›    III Kwartał2642
    ›    II Kwartał1968
    ›    I Kwartał3961
     Rok 20042029
    ›    IV Kwartał2696
    ›    III Kwartał1018
    ›    II Kwartał976
    ›    I Kwartał2600
     Rok 20031741
    ›    I Kwartał1014
    ›    II Kwartał3320
    ›    III Kwartał1974
    ›    IV Kwartał1289
     Rok 20021225
    ›    I Kwartał1012
    ›    II Kwartał1955
    ›    III Kwartał1081
    ›    IV Kwartał985
     Rok 20011396
   Zarządzenia Wójta6252
     Rok 20211080
     Rok 20202919
     Rok 20195722
     Rok 20185046
     Rok 20174570
     Rok 20167099
     Rok 20157354
     Rok 20148267
     Rok 20137917
     Rok 20129299
     Rok 201112061
     Rok 2010475
     Rok 2009237
     Rok 2008465
     Rok 2007273
   Podatki i opłaty lokalne5632
     Podatek od nieruchomości4868
     Podatek od środków transportowych3126
     Podatek rolny3274
     Podatek leśny1754
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1576
     Podatek akcyzowy1334
     Decyzje i inne akty administracyjne950
    ›    Rok 2003593
    ›    Rok 2002633
    ›    Rok 2004590
    ›    Rok 2005614
    ›    Rok 2006699
    ›    Rok 2010619
    ›    Rok 2011535
     Obwieszczenia i zawiadomienia1145
    ›    Rok 2003570
    ›    Rok 2002674
    ›    Rok 2004569
    ›    Rok 2005824
    ›    Rok 2006852
    ›    Rok 2010784
    ›    Rok 2011550
   Zagospodarowanie przestrzenne4920
     Rok 2021519
     Rok 20201168
     Rok 20191155
     Rok 20182296
     Rok 20172586
     Rok 20162808
     Rok 20152649
     Rok 20142389
     Rok 20131757
     Rok 20122574
     2005 - 201110585
     Formularze wniosków2334
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb2394
     DROGI PUBLICZNE266
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach5256
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach4001
    ›    Rok 20096003
    ›    Rok 20101807
    ›    Rok 20112942
    ›    Rok 20123308
    ›    Rok 20133509
    ›    Rok 20142378
    ›    Rok 20153939
    ›    Rok 20165351
    ›    Rok 20172713
    ›    Rok 20182417
    ›    Rok 20191212
    ›    Rok 20201682
    ›    Rok 2021972
     Formularze wniosków1230
    ›    Rok 20093984
    ›    Rok 2010893
    ›    Rok 2011669
    ›    Rok 2012530
   Ochrona środowiska1565
     Usuwanie drzew i krzewów871
     Informacja o jakości wody pitnej2285
     Czystsze powietrze820
     Emisyjność budynków291
     Ogłoszenia17
   Gospodarka odpadami5753
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1302
     Harmonogram wywozu odpadów17166
     Segregacja odpadów536
     Ogłoszenia7343
     Formularze wniosków3365
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku216
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2994
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1580
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy842
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne575
    ›    2014424
    ›    2015534
    ›    2016478
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)1505
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 707
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 798
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych212
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych365
     Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków17
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych598
   Zamówienia Publiczne1566
     Rok 202119972
     Rok 202019235
     Rok 201921944
     Rok 201830077
     Rok 201713737
     Rok 201612267
     Rok 201517474
     Rok 201411102
     Rok 20139178
     Rok 20128131
     Rok 20118572
     Rok 20109536
     Rok 20096725
     Rok 200812055
     Rok 200713002
     Rok 200619916
     Rok 20052814
     Rok 20044474
     Rok 20032069
   Platforma zakupowa618
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości8651
     Rok 202115991
     Rok 20208277
     Rok 201910539
     Rok 201811482
     Rok 201710553
     Rok 20169670
     Rok 201520494
     Rok 20146689
     Rok 20132962
     Rok 20122457
     Rok 20114738
     Rok 201010212
     Rok 20099524
     Rok 20088172
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży5683
     Rok 2021230
     Rok 2020450
     Rok 2019861
     Rok 2018756
     Rok 2017932
     Rok 20161829
     Rok 201510535
     Rok 20141277
     Rok 20132053
     Rok 20121556
     Rok 20112916
     Rok 20105134
     Rok 20092386
     Rok 20082621
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3478
     Rok 20212726
     Rok 20204680
     Rok 20195476
     Rok 20185036
     Rok 20176307
     Rok 20166772
     Rok 201512023
     Rok 20141598
     Rok 20131027
     Rok 20121051
     Rok 20111150
     Rok 20103611
     Rok 20091481
     Rok 20081144
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3396
     Rok 2021135
     Rok 2020261
     Rok 2019429
     Rok 2018497
     Rok 2017742
     Rok 2016841
     Rok 201510215
     Rok 20141030
     Rok 20131117
     Rok 20121241
     Rok 20111183
     Rok 20105567
   Zasób mieszkaniowy gminy1705
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3849
     Małżeństwa, narodziny, zgony1643
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1246
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1422
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1319
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1116
     Dowody osobiste1353
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1337
     Meldunki1232
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1108
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1004
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1060
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego1012
     Zezwolenia i decyzje1674
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu1973
   Działalność gospodarcza1746
     CEIDG1476
     Druki do pobrania1145
Inne
   Jednostki organizacyjne6578
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4044
    ›    Kontakt15501
    ›    Kierownictwo2170
    ›    Statut1485
    ›    Ewidencje i rejestry1581
    ›    Procedury1623
    ›    Ogłoszenia o naborze3351
    ›    RODO377
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie10015
    ›    RODO507
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie1749
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach4632
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie11095
     Zakład Gospodarki Komunalnej7764
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie3327
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie463
    ›    RODO432
     Gminny Ośrodek Kultury613
    ›    Gminny Ośrodek Kultury2003
   Jednostki pomocnicze3564
     Sołectwa2849
    ›    Statut Sołectw1441
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego1122
     Opinie i budżet535
   Zarządzanie kryzysowe1227
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego802
     Zgromadzenia751
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3478
     Skład Komisji1488
     Programy734
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi2175
     Program współpracy1819
     Sprawozdania864
     Pożytek publiczny1429
   Łowiectwo1024
   Konsultacje społeczne2590
   Oświadczenia majątkowe11682
     Wójt7186
     Sekretarz5339
     Skarbnik4713
     Kierownik Biblioteki3627
     Kierownik SPZOZ5821
     Kierownik GOPS3861
     Kierownik ZGK5151
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta4248
     Dyrektor PSP w Kodrębie9721
     Dyrektor PSP w Rzejowicach6205
     Dyrektor GOK w Kodrębie1355
     Informacje1973
    ›    Kontakt809
     Aktualności1261
     Dokumenty do pobrania919
     Linki959
   Wybory parlamentarne2356
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.1800
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.1328
     Wybory parlamentarne 20151744
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143048
     Wybory parlamentarne 201112942
     Wybory parlamentarne 20071558
    ›    Informacje1029
    ›    Zarządzenia1075
   Wybory Prezydenckie1887
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.1346
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.1354
     Wybory Prezydenckie 20151947
     Wybory Prezydenckie 20101345
    ›    Informacje1036
   Wybory samorządowe3865
     Wybory Samorządowe 20185456
     Wybory Samorządowe 20145758
    ›    Informacje3294
     Wybory Samorządowe 20101140
     Wybory samorządowe 20063229
    ›    Komunikaty PKW1453
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1786
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1504
    ›    Pozostałe informacje1457
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3538
    ›    Wyniki z wyborów3423
   Wybory do Izb Rolniczych514
     Wybory do Izb Rolniczych 2019426
     Wybory do Izb Rolniczych 20152834
   Wybory Ławników1344
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023238
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019691
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191767
   Referenda1254
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1739
   Spis powszechny 20211139
   Spisy Powszechne1797
     Powszechny Spis Rolny 20201358
     Powszechny Spis Rolny 20101342
    ›    Informacje1223
     Narodowy Spis Powszechny 20119911
   Strategie, plany i programy1654
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032948
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231264
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023821
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb725
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB784
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami66
   Rejestry i ewidencje3467
     Rejestry publiczne2139
     Rejestr instytucji kultury 1184
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych5
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego200
   Kontrole w Urzędzie1694
     2013 r.785
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1461
   Nieodpłatna pomoc prawna1854
   Redakcja Biuletynu3608
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP13161
   Wniosek o udostępnienie informacji5624
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza3606
RODO
   RODO1342
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA362
Łączna liczba odwiedzin:1954354