Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe150054
   Aktualności77459
   Ostrzeżenia6429
   Charakterystyka11187
   Godziny urzędowania6480
   Zabytki gminy22154
   Regulaminy organizacyjne6533
   Komórki organizacyjne5822
     Wójt, sekretarz, skarbnik1874
     Referat Organizacyjny1923
     Referat Finansowy1544
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 3168
     Urząd Stanu Cywilnego1535
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1200
     Radca Prawny 1477
   Raport o stanie Gminy Kodrąb917
     202174
     2019226
     2018461
   Ogłoszenia o naborze17449
     2021594
     20201588
     20192024
     20182782
     2017730
     20164364
     20153050
     20143099
     20133299
     20124598
     201149286
   Konkurs ofert8460
     202179
     2020606
     2019852
     20181305
     2017360
     20162707
     201511036
     20142277
     20131987
     20122247
     20111919
   Ogłoszenia18208
   Petycje781
     2021104
     2020 r.449
     2019 r.378
   Konta bankowe na wpłaty4976
Organy
   Wójt Gminy7761
     Kompetencje1890
     Kontakt2108
   Sekretarz5128
   Skarbnik4697
   Rada Gminy2954
     Skład Osobowy Rady Gminy713
     Przewodniczący Rady2388
     Komisje Rady3582
     Zaproszenia na sesje1871
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb10236
     Protokoły z głosowań1366
     Regulamin1512
     Wybory ławników2154
     Oświadzczenia majątkowe radnych3265
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.1188
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.1153
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1120
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji1894
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.942
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.910
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1254
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.724
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji746
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji724
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.654
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.309
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.156
     Kontakt z radnymi2062
     Interpelacje387
    ›    2019835
    ›    2020110
    ›    202152
    ›    Skład osobowy496
   Urząd Stanu Cywilnego8227
Prawo Lokalne
   Statut5572
   Budżet5619
     Opinie3091
     Sprawozdania1682
    ›    Rok 2009805
    ›    Rok 20101174
    ›    Rok 20111210
    ›    Rok 20121031
    ›    Rok 2013951
    ›    Rok 20141020
    ›    Rok 2015963
    ›    Rok 2016904
    ›    Rok 2017607
    ›    Rok 2018615
    ›    Rok 2019553
    ›    Rok 2020306
    ›    Rok 202160
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu1859
     Informacje z wykonania budżetu4217
     Informacje2290
     Informacja opisowa z wykonania budżetu3461
   Uchwały7352
     Rok 2021179
     Rok 20201913
     Rok 20195511
     Rok 20184177
     Rok 20174248
     Rok 20166031
     Rok 20156724
     Rok 20146355
     Rok 20136257
     Rok 20121159
    ›    I kwartał2958
    ›    II kwartał3710
    ›    III kwartał2049
    ›    IV kwartał4203
     Rok 20111292
    ›    IV Kwartał4344
    ›    III Kwartał1818
    ›    II Kwartał3815
    ›    I Kwartał4590
     Rok 20101245
    ›    I Kwartał2902
    ›    II Kwartał3236
    ›    III Kwartał2286
    ›    IV Kwartał4419
     Rok 20091125
    ›    I Kwartał2568
    ›    II Kwartał3517
    ›    III Kwartał1769
    ›    IV Kwartał2818
     Rok 20081177
    ›    I Kwartał3516
    ›    II Kwartał2271
    ›    III Kwartał4703
    ›    IV Kwartał3604
    ›    I Kwartał2562
    ›    II Kwartał2463
    ›    III Kwartał2761
    ›    IV Kwartał2922
     Rok 20071352
     Rok 20061280
    ›    IV Kwartał2619
    ›    III Kwartał2105
    ›    II Kwartał3398
    ›    I Kwartał2464
     Rok 20051240
    ›    IV Kwartał3652
    ›    III Kwartał2390
    ›    II Kwartał1761
    ›    I Kwartał3675
     Rok 20041968
    ›    IV Kwartał2442
    ›    III Kwartał939
    ›    II Kwartał899
    ›    I Kwartał2321
     Rok 20031664
    ›    I Kwartał941
    ›    II Kwartał3026
    ›    III Kwartał1786
    ›    IV Kwartał1202
     Rok 20021172
    ›    I Kwartał932
    ›    II Kwartał1765
    ›    III Kwartał986
    ›    IV Kwartał902
     Rok 20011348
   Zarządzenia Wójta5794
     Rok 2021246
     Rok 20202175
     Rok 20194693
     Rok 20184200
     Rok 20173971
     Rok 20166383
     Rok 20156622
     Rok 20147540
     Rok 20137251
     Rok 20128558
     Rok 201111192
     Rok 2010410
     Rok 2009180
     Rok 2008414
     Rok 2007229
   Podatki i opłaty lokalne5252
     Podatek od nieruchomości4579
     Podatek od środków transportowych2908
     Podatek rolny3039
     Podatek leśny1677
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1424
     Podatek akcyzowy1138
     Decyzje i inne akty administracyjne892
    ›    Rok 2003517
    ›    Rok 2002560
    ›    Rok 2004518
    ›    Rok 2005542
    ›    Rok 2006618
    ›    Rok 2010538
    ›    Rok 2011442
     Obwieszczenia i zawiadomienia1097
    ›    Rok 2003509
    ›    Rok 2002592
    ›    Rok 2004498
    ›    Rok 2005735
    ›    Rok 2006776
    ›    Rok 2010708
    ›    Rok 2011477
   Zagospodarowanie przestrzenne4431
     Rok 2021204
     Rok 2020945
     Rok 20191013
     Rok 20182086
     Rok 20172381
     Rok 20162628
     Rok 20152471
     Rok 20142245
     Rok 20131693
     Rok 20122346
     2005 - 201110238
     Formularze wniosków1978
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb1771
     DROGI PUBLICZNE160
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach4906
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach3772
    ›    Rok 20095340
    ›    Rok 20101711
    ›    Rok 20112688
    ›    Rok 20122885
    ›    Rok 20133117
    ›    Rok 20142125
    ›    Rok 20153467
    ›    Rok 20164603
    ›    Rok 20172366
    ›    Rok 20182155
    ›    Rok 2019935
    ›    Rok 20201243
    ›    Rok 2021234
     Formularze wniosków1136
    ›    Rok 20093583
    ›    Rok 2010820
    ›    Rok 2011585
    ›    Rok 2012448
   Ochrona środowiska1342
     Usuwanie drzew i krzewów767
     Informacja o jakości wody pitnej1935
     Czystsze powietrze684
   Gospodarka odpadami5211
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1153
     Harmonogram wywozu odpadów14737
     Segregacja odpadów378
     Ogłoszenia6959
     Formularze wniosków2874
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku108
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2466
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1378
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy740
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne489
    ›    2014347
    ›    2015457
    ›    2016407
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)1226
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 613
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 684
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych125
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych179
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych276
   Zamówienia Publiczne622
     Rok 20213463
     Rok 202017676
     Rok 201921608
     Rok 201829713
     Rok 201713551
     Rok 201612069
     Rok 201517375
     Rok 201410851
     Rok 20138966
     Rok 20127941
     Rok 20118268
     Rok 20109304
     Rok 20096522
     Rok 200811766
     Rok 200712629
     Rok 200619325
     Rok 20052632
     Rok 20044398
     Rok 20031975
   Platforma zakupowa169
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości8015
     Rok 20211858
     Rok 20208108
     Rok 201910378
     Rok 201811332
     Rok 201710345
     Rok 20169424
     Rok 201520341
     Rok 20146554
     Rok 20132786
     Rok 20122314
     Rok 20114570
     Rok 201010032
     Rok 20099244
     Rok 20088049
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży5436
     Rok 202192
     Rok 2020377
     Rok 2019723
     Rok 2018695
     Rok 2017874
     Rok 20161651
     Rok 201510392
     Rok 20141227
     Rok 20131914
     Rok 20121498
     Rok 20112853
     Rok 20105011
     Rok 20092256
     Rok 20082498
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3336
     Rok 2021788
     Rok 20204501
     Rok 20195327
     Rok 20184991
     Rok 20176126
     Rok 20166721
     Rok 201511944
     Rok 20141543
     Rok 2013976
     Rok 2012980
     Rok 20111085
     Rok 20103556
     Rok 20091425
     Rok 20081090
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3241
     Rok 202163
     Rok 2020205
     Rok 2019359
     Rok 2018443
     Rok 2017687
     Rok 2016798
     Rok 20159891
     Rok 2014974
     Rok 20131068
     Rok 20121186
     Rok 20111136
     Rok 20105501
   Zasób mieszkaniowy gminy1517
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3628
     Małżeństwa, narodziny, zgony1522
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1132
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1333
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1223
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1033
     Dowody osobiste1240
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1206
     Meldunki1146
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1016
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy931
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego983
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego937
     Zezwolenia i decyzje1562
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu1799
   Działalność gospodarcza1596
     CEIDG1362
     Druki do pobrania1047
Inne
   Jednostki organizacyjne6306
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3517
    ›    Kontakt14879
    ›    Kierownictwo2041
    ›    Statut1378
    ›    Ewidencje i rejestry1480
    ›    Procedury1517
    ›    Ogłoszenia o naborze2828
    ›    RODO297
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie8192
    ›    RODO327
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie779
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach4381
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie8656
     Zakład Gospodarki Komunalnej7179
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie3147
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie360
    ›    RODO315
     Gminny Ośrodek Kultury491
    ›    Gminny Ośrodek Kultury1666
   Jednostki pomocnicze3401
     Sołectwa2557
    ›    Statut Sołectw1323
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego831
     Opinie i budżet389
   Zarządzanie kryzysowe1096
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego725
     Zgromadzenia696
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3335
     Skład Komisji1418
     Programy654
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi2003
     Program współpracy1640
     Sprawozdania797
     Pożytek publiczny1244
   Łowiectwo741
   Konsultacje społeczne2062
   Oświadczenia majątkowe10752
     Wójt6642
     Sekretarz5024
     Skarbnik4448
     Kierownik Biblioteki3372
     Kierownik SPZOZ5434
     Kierownik GOPS3548
     Kierownik ZGK4894
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta3903
     Dyrektor PSP w Kodrębie8956
     Dyrektor PSP w Rzejowicach4987
     Dyrektor GOK w Kodrębie996
     Informacje1849
    ›    Kontakt730
     Aktualności1223
     Dokumenty do pobrania875
     Linki906
   Wybory parlamentarne2080
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.1440
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.1125
     Wybory parlamentarne 20151623
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142869
     Wybory parlamentarne 201112759
     Wybory parlamentarne 20071494
    ›    Informacje963
    ›    Zarządzenia991
   Wybory Prezydenckie1741
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.995
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.1102
     Wybory Prezydenckie 20151789
     Wybory Prezydenckie 20101277
    ›    Informacje957
   Wybory samorządowe3732
     Wybory Samorządowe 20185080
     Wybory Samorządowe 20145435
    ›    Informacje3083
     Wybory Samorządowe 20101089
     Wybory samorządowe 20063175
    ›    Komunikaty PKW1361
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1685
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1425
    ›    Pozostałe informacje1378
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3321
    ›    Wyniki z wyborów3343
   Wybory do Izb Rolniczych403
     Wybory do Izb Rolniczych 2019353
     Wybory do Izb Rolniczych 20152585
   Wybory Ławników1225
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023193
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019628
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191713
   Referenda1140
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1539
   Spis powszechny 2021485
   Spisy Powszechne1657
     Powszechny Spis Rolny 2020956
     Powszechny Spis Rolny 20101278
    ›    Informacje1146
     Narodowy Spis Powszechny 20119723
   Strategie, plany i programy1461
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032877
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231077
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023754
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb669
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB695
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami15
   Rejestry i ewidencje3315
     Rejestry publiczne2066
     Rejestr instytucji kultury 1118
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych5
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego60
   Kontrole w Urzędzie1575
     2013 r.727
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1351
   Nieodpłatna pomoc prawna1598
   Redakcja Biuletynu3463
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP12727
   Wniosek o udostępnienie informacji5217
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza3391
RODO
   RODO1085
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA252
Łączna liczba odwiedzin:1763430