Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe142550
   Aktualności73487
   Ostrzeżenia5278
   Charakterystyka10861
   Godziny urzędowania6208
   Zabytki gminy21059
   Regulaminy organizacyjne6321
   Komórki organizacyjne5482
     Wójt, sekretarz, skarbnik1730
     Referat Organizacyjny1749
     Referat Finansowy1443
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2918
     Urząd Stanu Cywilnego1415
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1085
     Radca Prawny 1384
   Raport o stanie Gminy Kodrąb739
     2019138
     2018403
   Ogłoszenia o naborze16829
     20201280
     20191927
     20182678
     2017661
     20164285
     20152984
     20143033
     20133246
     20124535
     201148944
   Konkurs ofert8264
     2020526
     2019793
     20181242
     2017315
     20162652
     201510418
     20142216
     20131938
     20122177
     20111866
   Ogłoszenia17372
   Petycje611
     2020 r.337
     2019 r.326
   Konta bankowe na wpłaty4610
Organy
   Wójt Gminy7545
     Kompetencje1781
     Kontakt1907
     Zarządzenia1627
    ›    Rok 2007851
    ›    Rok 2008907
    ›    Rok 2010843
    ›    Rok 20091034
    ›    Rok 2011838
    ›    Rok 2012962
     Decyzje i inne akty administracyjne2179
     Obwieszczenia i zawiadomienia7403
     Inne1011
   Sekretarz4990
   Skarbnik4536
   Rada Gminy2536
     Skład Osobowy Rady Gminy640
     Przewodniczący Rady2293
     Komisje Rady3500
     Zaproszenia na sesje1528
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb9823
     Protokoły z głosowań1114
     Regulamin1452
     Wybory ławników2085
     Oświadzczenia majątkowe radnych3172
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.1121
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.1064
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1039
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji1741
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.869
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.839
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1183
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.627
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji674
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji641
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.575
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.164
     Kontakt z radnymi1963
     Interpelacje310
    ›    2019656
    ›    202047
    ›    Skład osobowy457
   Urząd Stanu Cywilnego7934
Prawo Lokalne
   Statut5417
   Budżet5393
     Opinie2899
     Sprawozdania1522
    ›    Rok 2009735
    ›    Rok 20101100
    ›    Rok 20111144
    ›    Rok 2012967
    ›    Rok 2013878
    ›    Rok 2014954
    ›    Rok 2015892
    ›    Rok 2016830
    ›    Rok 2017514
    ›    Rok 2018532
    ›    Rok 2019422
    ›    Rok 2020217
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu1767
     Informacje z wykonania budżetu3933
     Informacje2108
     Informacja opisowa z wykonania budżetu3129
   Uchwały7055
     Rok 20201187
     Rok 20194274
     Rok 20183567
     Rok 20173828
     Rok 20165494
     Rok 20156193
     Rok 20145799
     Rok 20135848
     Rok 20121100
    ›    I kwartał2662
    ›    II kwartał3286
    ›    III kwartał1869
    ›    IV kwartał3795
     Rok 20111251
    ›    IV Kwartał3995
    ›    III Kwartał1670
    ›    II Kwartał3550
    ›    I Kwartał4278
     Rok 20101190
    ›    I Kwartał2676
    ›    II Kwartał2959
    ›    III Kwartał2084
    ›    IV Kwartał4046
     Rok 20091077
    ›    I Kwartał2337
    ›    II Kwartał3280
    ›    III Kwartał1633
    ›    IV Kwartał2636
     Rok 20081123
    ›    I Kwartał3185
    ›    II Kwartał2065
    ›    III Kwartał4438
    ›    IV Kwartał3314
    ›    I Kwartał2369
    ›    II Kwartał2290
    ›    III Kwartał2531
    ›    IV Kwartał2659
     Rok 20071303
     Rok 20061225
    ›    IV Kwartał2426
    ›    III Kwartał1963
    ›    II Kwartał3140
    ›    I Kwartał2287
     Rok 20051193
    ›    IV Kwartał3368
    ›    III Kwartał2176
    ›    II Kwartał1591
    ›    I Kwartał3423
     Rok 20041914
    ›    IV Kwartał2253
    ›    III Kwartał876
    ›    II Kwartał835
    ›    I Kwartał2141
     Rok 20031602
    ›    I Kwartał876
    ›    II Kwartał2821
    ›    III Kwartał1645
    ›    IV Kwartał1129
     Rok 20021124
    ›    I Kwartał859
    ›    II Kwartał1618
    ›    III Kwartał907
    ›    IV Kwartał824
     Rok 20011301
   Zarządzenia Wójta5456
     Rok 20201394
     Rok 20193772
     Rok 20183499
     Rok 20173498
     Rok 20165809
     Rok 20156059
     Rok 20146968
     Rok 20136643
     Rok 20127875
     Rok 201110403
   Podatki i opłaty lokalne4966
     Podatek od nieruchomości4300
     Podatek od środków transportowych2751
     Podatek rolny2824
     Podatek leśny1630
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1341
     Podatek akcyzowy1016
     Decyzje i inne akty administracyjne851
    ›    Rok 2003455
    ›    Rok 2002504
    ›    Rok 2004461
    ›    Rok 2005485
    ›    Rok 2006560
    ›    Rok 2010479
    ›    Rok 2011382
     Obwieszczenia i zawiadomienia1064
    ›    Rok 2003449
    ›    Rok 2002533
    ›    Rok 2004441
    ›    Rok 2005670
    ›    Rok 2006716
    ›    Rok 2010654
    ›    Rok 2011421
   Zagospodarowanie przestrzenne4115
     Rok 2020678
     Rok 2019859
     Rok 20181905
     Rok 20172229
     Rok 20162464
     Rok 20152332
     Rok 20142139
     Rok 20131649
     Rok 20122186
     2005 - 20119940
     Formularze wniosków1756
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb1513
     DROGI PUBLICZNE104
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach4653
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach3587
    ›    Rok 20094859
    ›    Rok 20101615
    ›    Rok 20112493
    ›    Rok 20122585
    ›    Rok 20132819
    ›    Rok 20141964
    ›    Rok 20153131
    ›    Rok 20164105
    ›    Rok 20172152
    ›    Rok 20181961
    ›    Rok 2019726
    ›    Rok 2020757
     Formularze wniosków1052
    ›    Rok 20093334
    ›    Rok 2010777
    ›    Rok 2011533
    ›    Rok 2012394
   Ochrona środowiska1159
     Usuwanie drzew i krzewów668
     Informacja o jakości wody pitnej1699
     Czystsze powietrze610
   Gospodarka odpadami4842
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1059
     Harmonogram wywozu odpadów13421
     Segregacja odpadów261
     Ogłoszenia6692
     Formularze wniosków2390
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku37
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1994
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1251
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy635
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne416
    ›    2014281
    ›    2015390
    ›    2016341
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)1075
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 536
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 610
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych72
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych98
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów40359
     Rok 202013937
     Rok 201921321
     Rok 201828987
     Rok 201713399
     Rok 201611913
     Rok 201516748
     Rok 201410682
     Rok 20138787
     Rok 20127821
     Rok 20118063
     Rok 20109161
     Rok 20096396
     Rok 200811585
     Rok 200712397
     Rok 200618922
     Rok 20052510
     Rok 20044331
     Rok 20031898
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości7632
     Rok 20206175
     Rok 201910237
     Rok 201811205
     Rok 201710212
     Rok 20169228
     Rok 201519664
     Rok 20146455
     Rok 20132649
     Rok 20122187
     Rok 20114410
     Rok 20109874
     Rok 20099029
     Rok 20087947
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży5213
     Rok 2020278
     Rok 2019599
     Rok 2018634
     Rok 2017824
     Rok 20161507
     Rok 20159734
     Rok 20141177
     Rok 20131794
     Rok 20121450
     Rok 20112806
     Rok 20104891
     Rok 20092134
     Rok 20082382
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3183
     Rok 20203689
     Rok 20195195
     Rok 20184946
     Rok 20175983
     Rok 20166676
     Rok 201511345
     Rok 20141496
     Rok 2013932
     Rok 2012930
     Rok 20111042
     Rok 20103510
     Rok 20091368
     Rok 20081044
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3078
     Rok 2020143
     Rok 2019308
     Rok 2018407
     Rok 2017642
     Rok 2016757
     Rok 20159291
     Rok 2014930
     Rok 20131029
     Rok 20121144
     Rok 20111094
     Rok 20105456
   Zasób mieszkaniowy gminy1365
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3457
     Małżeństwa, narodziny, zgony1411
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1048
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1249
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1145
    ›    Sporządzenie aktu zgonu946
     Dowody osobiste1158
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1104
     Meldunki1096
    ›    Zameldowanie na pobyt stały951
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy865
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego915
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego871
     Zezwolenia i decyzje1475
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu1688
   Działalność gospodarcza1467
     CEIDG1285
     Druki do pobrania972
Inne
   Jednostki organizacyjne6108
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3123
    ›    Kontakt14273
    ›    Kierownictwo1926
    ›    Statut1287
    ›    Ewidencje i rejestry1385
    ›    Procedury1424
    ›    Ogłoszenia o naborze2521
    ›    RODO228
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie7815
    ›    RODO239
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie526
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach4224
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie7471
     Zakład Gospodarki Komunalnej6632
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie2995
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie283
    ›    RODO232
     Gminny Ośrodek Kultury374
    ›    Gminny Ośrodek Kultury1347
   Jednostki pomocnicze3256
     Sołectwa2347
    ›    Statut Sołectw1236
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego664
     Opinie i budżet273
   Zarządzanie kryzysowe981
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego651
     Zgromadzenia652
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3229
     Skład Komisji1357
     Programy604
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi1889
     Program współpracy1523
     Sprawozdania740
     Pożytek publiczny1124
   Łowiectwo568
   Konsultacje społeczne1721
   Oświadczenia majątkowe10287
     Wójt6392
     Sekretarz4800
     Skarbnik4232
     Kierownik Biblioteki3161
     Kierownik SPZOZ5195
     Kierownik GOPS3369
     Kierownik ZGK4693
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta3663
     Dyrektor PSP w Kodrębie8578
     Dyrektor PSP w Rzejowicach4776
     Dyrektor GOK w Kodrębie788
     Informacje1694
    ›    Kontakt667
     Aktualności1192
     Dokumenty do pobrania838
     Linki869
   Wybory parlamentarne1954
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.1178
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.926
     Wybory parlamentarne 20151514
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142721
     Wybory parlamentarne 201112585
     Wybory parlamentarne 20071442
    ›    Informacje902
    ›    Zarządzenia926
   Wybory Prezydenckie1648
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.712
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.902
     Wybory Prezydenckie 20151650
     Wybory Prezydenckie 20101227
    ›    Informacje889
   Wybory samorządowe3574
     Wybory Samorządowe 20184734
     Wybory Samorządowe 20145211
    ›    Informacje2897
     Wybory Samorządowe 20101030
     Wybory samorządowe 20063131
    ›    Komunikaty PKW1282
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1613
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1356
    ›    Pozostałe informacje1308
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3127
    ›    Wyniki z wyborów3259
   Wybory do Izb Rolniczych314
     Wybory do Izb Rolniczych 2019303
     Wybory do Izb Rolniczych 20152402
   Wybory Ławników1135
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023145
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019574
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191668
   Referenda1050
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1418
   Powszechny Spis Rolny 2020677
   Spisy Powszechne1558
     Powszechny Spis Rolny 20101211
    ›    Informacje1080
     Narodowy Spis Powszechny 20119646
   Strategie, plany i programy1340
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032815
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023994
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023692
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb624
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB613
   Rejestry i ewidencje3220
     Rejestry publiczne2020
     Rejestr instytucji kultury 1077
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych5
   Kontrole w Urzędzie1480
     2013 r.691
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1265
   Nieodpłatna pomoc prawna1395
   Redakcja Biuletynu3365
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP12524
   Wniosek o udostępnienie informacji4874
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza3226
RODO
   RODO907
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA172
Łączna liczba odwiedzin:1709004