Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe169517
   Aktualności125043
   Ostrzeżenia10484
   Charakterystyka12153
   Godziny urzędowania7392
   Zabytki gminy25110
   Regulaminy organizacyjne7012
   Komórki organizacyjne6664
     Wójt, sekretarz, skarbnik2175
     Referat Organizacyjny2428
     Referat Finansowy1731
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 3797
     Urząd Stanu Cywilnego1742
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1406
     Radca Prawny 1705
   Raport o stanie Gminy Kodrąb1502
     2021196
     2020355
     2019405
     2018589
   Ogłoszenia o naborze19164
     2022728
     20211987
     20202010
     20192310
     20182983
     2017872
     20164534
     20153217
     20143244
     20133437
     20124731
     201151247
   Konkurs ofert9071
     20221413
     2021442
     2020768
     20191040
     20181423
     2017464
     20162819
     201511172
     20142415
     20132092
     20122396
     20112043
   Ogłoszenia19184
   Petycje1178
     2022127
     2021320
     2020 r.588
     2019 r.484
   Konta bankowe na wpłaty5908
Organy
   Wójt Gminy8434
     Kompetencje2126
     Kontakt2849
   Sekretarz5610
   Skarbnik5204
   Rada Gminy4044
     Skład Osobowy Rady Gminy956
     Przewodniczący Rady2621
     Komisje Rady3785
     Zaproszenia na sesje3081
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb17388
     Protokoły z głosowań2074
     Regulamin1649
     Wybory ławników2376
     Oświadzczenia majątkowe radnych3614
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.1347
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.1336
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1317
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji2456
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.1119
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.1065
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1395
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.951
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji914
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji974
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.823
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.535
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.862
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r.428
     Kontakt z radnymi2232
     Interpelacje533
    ›    20191196
    ›    2020275
    ›    2021210
    ›    202255
    ›    Skład osobowy625
   Urząd Stanu Cywilnego9250
Prawo Lokalne
   Statut6028
   Budżet6176
     Opinie3548
     Sprawozdania1923
    ›    Rok 2009952
    ›    Rok 20101334
    ›    Rok 20111372
    ›    Rok 20121189
    ›    Rok 20131098
    ›    Rok 20141169
    ›    Rok 20151139
    ›    Rok 20161065
    ›    Rok 2017781
    ›    Rok 2018763
    ›    Rok 2019744
    ›    Rok 2020521
    ›    Rok 2021325
    ›    Rok 202290
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu2055
     Informacje z wykonania budżetu4828
     Informacje2786
     Informacja opisowa z wykonania budżetu4270
   Uchwały8226
     Rok 2022522
     Rok 20212164
     Rok 20203101
     Rok 20197463
     Rok 20185591
     Rok 20175300
     Rok 20167185
     Rok 20158046
     Rok 20147528
     Rok 20137308
     Rok 20121286
    ›    I kwartał3680
    ›    II kwartał4541
    ›    III kwartał2566
    ›    IV kwartał5181
     Rok 20111407
    ›    IV Kwartał5229
    ›    III Kwartał2189
    ›    II Kwartał4544
    ›    I Kwartał5628
     Rok 20101368
    ›    I Kwartał3416
    ›    II Kwartał3868
    ›    III Kwartał2749
    ›    IV Kwartał5235
     Rok 20091235
    ›    I Kwartał3216
    ›    II Kwartał4138
    ›    III Kwartał2157
    ›    IV Kwartał3344
     Rok 20081293
    ›    I Kwartał4308
    ›    II Kwartał2787
    ›    III Kwartał9618
    ›    IV Kwartał4381
    ›    I Kwartał3095
    ›    II Kwartał2990
    ›    III Kwartał3418
    ›    IV Kwartał3576
     Rok 20071465
     Rok 20061385
    ›    IV Kwartał3115
    ›    III Kwartał2460
    ›    II Kwartał4067
    ›    I Kwartał2937
     Rok 20051362
    ›    IV Kwartał4258
    ›    III Kwartał2880
    ›    II Kwartał2139
    ›    I Kwartał4256
     Rok 20042099
    ›    IV Kwartał2899
    ›    III Kwartał1086
    ›    II Kwartał1041
    ›    I Kwartał2881
     Rok 20031828
    ›    I Kwartał1069
    ›    II Kwartał3507
    ›    III Kwartał2123
    ›    IV Kwartał1358
     Rok 20021287
    ›    I Kwartał1088
    ›    II Kwartał2100
    ›    III Kwartał1150
    ›    IV Kwartał1054
     Rok 20011457
   Zarządzenia Wójta6690
     Rok 2022384
     Rok 20211835
     Rok 20203558
     Rok 20196464
     Rok 20185624
     Rok 20175026
     Rok 20167612
     Rok 20157915
     Rok 20148838
     Rok 20138392
     Rok 20129899
     Rok 201112727
     Rok 2010529
     Rok 2009268
     Rok 2008510
     Rok 2007321
   Podatki i opłaty lokalne6100
     Podatek od nieruchomości5208
     Podatek od środków transportowych3311
     Podatek rolny3497
     Podatek leśny1814
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1720
     Podatek akcyzowy1445
     Decyzje i inne akty administracyjne996
    ›    Rok 2003650
    ›    Rok 2002693
    ›    Rok 2004647
    ›    Rok 2005674
    ›    Rok 2006759
    ›    Rok 2010681
    ›    Rok 2011591
     Obwieszczenia i zawiadomienia1183
    ›    Rok 2003620
    ›    Rok 2002743
    ›    Rok 2004617
    ›    Rok 2005876
    ›    Rok 2006911
    ›    Rok 2010842
    ›    Rok 2011610
   Zagospodarowanie przestrzenne5285
     Rok 2022266
     Rok 2021725
     Rok 20201367
     Rok 20191293
     Rok 20182487
     Rok 20172757
     Rok 20162938
     Rok 20152805
     Rok 20142514
     Rok 20131817
     Rok 20122729
     2005 - 201110863
     Formularze wniosków2630
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb2725
     DROGI PUBLICZNE396
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach5537
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach4203
    ›    Rok 20096545
    ›    Rok 20101905
    ›    Rok 20113179
    ›    Rok 20123625
    ›    Rok 20133815
    ›    Rok 20142547
    ›    Rok 20154286
    ›    Rok 20165846
    ›    Rok 20172927
    ›    Rok 20182611
    ›    Rok 20191420
    ›    Rok 20202002
    ›    Rok 20211536
    ›    Rok 2022466
     Formularze wniosków1284
    ›    Rok 20094311
    ›    Rok 2010953
    ›    Rok 2011719
    ›    Rok 2012586
   Ochrona środowiska1790
     Usuwanie drzew i krzewów955
     Informacja o jakości wody pitnej2495
     Czyste powietrze1008
     Emisyjność budynków582
     Ogłoszenia114
   Gospodarka odpadami6266
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1410
     Harmonogram wywozu odpadów19463
     Segregacja odpadów789
     Ogłoszenia7771
     Formularze wniosków4046
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku347
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi3348
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1793
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy951
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne651
    ›    2014489
    ›    2015600
    ›    2016544
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)1822
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 787
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 861
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych304
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych521
     Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków110
     Azbest33
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych1025
   Zamówienia Publiczne2388
     Rok 20222552
     Rok 202165908
     Rok 202019839
     Rok 201923196
     Rok 201830275
     Rok 201713874
     Rok 201612411
     Rok 201517548
     Rok 201411261
     Rok 20139448
     Rok 20128285
     Rok 20118792
     Rok 20109683
     Rok 20096832
     Rok 200812252
     Rok 200713227
     Rok 200620361
     Rok 20052947
     Rok 20044532
     Rok 20032118
   Platforma zakupowa1023
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości9184
     Rok 2022671
     Rok 202153093
     Rok 20208391
     Rok 201910658
     Rok 201811607
     Rok 201710708
     Rok 20169884
     Rok 201520598
     Rok 20146799
     Rok 20133105
     Rok 20122557
     Rok 20114871
     Rok 201010370
     Rok 20099723
     Rok 20088267
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży5916
     Rok 2022203
     Rok 2021286
     Rok 2020519
     Rok 2019970
     Rok 2018807
     Rok 2017984
     Rok 20161970
     Rok 201510628
     Rok 20141332
     Rok 20132146
     Rok 20121612
     Rok 20112968
     Rok 20105213
     Rok 20092507
     Rok 20082730
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3604
     Rok 20221308
     Rok 20213113
     Rok 20204890
     Rok 20195603
     Rok 20185077
     Rok 20176436
     Rok 20166816
     Rok 201512075
     Rok 20141647
     Rok 20131064
     Rok 20121099
     Rok 20111199
     Rok 20103644
     Rok 20091536
     Rok 20081194
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3520
     Rok 202261
     Rok 2021184
     Rok 2020316
     Rok 2019487
     Rok 2018548
     Rok 2017793
     Rok 2016884
     Rok 201510255
     Rok 20141081
     Rok 20131162
     Rok 20121289
     Rok 20111227
     Rok 20105617
   Zasób mieszkaniowy gminy1852
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw4112
     Małżeństwa, narodziny, zgony1735
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1320
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1489
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1395
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1186
     Dowody osobiste1430
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1415
     Meldunki1289
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1180
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1065
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1132
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego1066
     Zezwolenia i decyzje1781
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2127
   Działalność gospodarcza1862
     CEIDG1646
     Druki do pobrania1242
Inne
   Jednostki organizacyjne6808
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4646
    ›    Kontakt16161
    ›    Kierownictwo2306
    ›    Statut1567
    ›    Ewidencje i rejestry1664
    ›    Procedury1745
    ›    Ogłoszenia o naborze3830
    ›    RODO453
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie11472
    ›    RODO612
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie2330
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach4766
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie12541
     Zakład Gospodarki Komunalnej8232
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie3502
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie531
    ›    RODO531
     Gminny Ośrodek Kultury710
    ›    Gminny Ośrodek Kultury2413
   Jednostki pomocnicze3684
     Sołectwa3105
    ›    Statut Sołectw1523
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego1489
     Opinie i budżet698
   Zarządzanie kryzysowe1324
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego857
     Zgromadzenia807
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3601
     Skład Komisji1559
     Programy806
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi2290
     Program współpracy1958
     Sprawozdania938
     Pożytek publiczny1562
   Łowiectwo1256
   Konsultacje społeczne2977
   Oświadczenia majątkowe12569
     Wójt7820
     Sekretarz5623
     Skarbnik4898
     Kierownik Biblioteki3796
     Kierownik SPZOZ6143
     Kierownik GOPS4066
     Kierownik ZGK5377
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta4523
     Dyrektor PSP w Kodrębie10196
     Dyrektor PSP w Rzejowicach6440
     Dyrektor GOK w Kodrębie1673
   Projekty UE27
     Informacje2046
    ›    Kontakt877
     Aktualności1293
     Dokumenty do pobrania958
     Linki1000
   Wybory parlamentarne2585
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.2079
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.1485
     Wybory parlamentarne 20151840
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143172
     Wybory parlamentarne 201113080
     Wybory parlamentarne 20071603
    ›    Informacje1085
    ›    Zarządzenia1154
   Wybory Prezydenckie2056
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.1560
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.1533
     Wybory Prezydenckie 20152044
     Wybory Prezydenckie 20101409
    ›    Informacje1087
   Wybory samorządowe3968
     Wybory Samorządowe 20185693
     Wybory Samorządowe 20145950
    ›    Informacje3506
     Wybory Samorządowe 20101179
     Wybory samorządowe 20063269
    ›    Komunikaty PKW1522
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1848
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1552
    ›    Pozostałe informacje1521
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3688
    ›    Wyniki z wyborów3502
   Wybory do Izb Rolniczych605
     Wybory do Izb Rolniczych 2019474
     Wybory do Izb Rolniczych 20152996
   Wybory Ławników1437
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023280
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019741
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191812
   Referenda1349
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1882
   Spisy Powszechne1894
     Spis powszechny 20211610
     Powszechny Spis Rolny 20201593
     Powszechny Spis Rolny 20101399
    ›    Informacje1286
     Narodowy Spis Powszechny 201110092
   Strategie, plany i programy1879
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb1056
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231465
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023880
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb765
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB849
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami229
   Rejestry i ewidencje3602
     Rejestry publiczne2202
     Rejestr instytucji kultury 1234
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych40
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego407
   Kontrole w Urzędzie1777
     2013 r.826
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1551
   Nieodpłatna pomoc prawna2162
   Redakcja Biuletynu3727
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP13597
   Wniosek o udostępnienie informacji6091
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza3796
RODO
   RODO1640
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA457
Łączna liczba odwiedzin:2186178