Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe177384
   Aktualności153189
   Ostrzeżenia12579
   Charakterystyka12556
   Godziny urzędowania7813
   Zabytki gminy26108
   Regulaminy organizacyjne7191
   Komórki organizacyjne6924
     Wójt, sekretarz, skarbnik2286
     Referat Organizacyjny2613
     Referat Finansowy1787
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 4005
     Urząd Stanu Cywilnego1830
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1470
     Radca Prawny 1784
   Raport o stanie Gminy Kodrąb1633
     2021275
     2020398
     2019455
     2018640
   Ogłoszenia o naborze19758
     20221160
     20212121
     20202081
     20192384
     20183053
     2017924
     20164623
     20153273
     20143292
     20133470
     20124771
     201151456
   Konkurs ofert9262
     20222260
     2021500
     2020809
     20191094
     20181477
     2017501
     20162861
     201511204
     20142458
     20132129
     20122436
     20112093
   Ogłoszenia19495
   Petycje1309
     2022246
     2021374
     2020 r.622
     2019 r.531
   Konta bankowe na wpłaty6192
Organy
   Wójt Gminy8648
     Kompetencje2196
     Kontakt3334
   Sekretarz5754
   Skarbnik5342
   Rada Gminy4365
     Skład Osobowy Rady Gminy1132
     Przewodniczący Rady2726
     Komisje Rady3850
     Zaproszenia na sesje3517
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb17705
     Protokoły z głosowań2362
     Regulamin1691
     Wybory ławników2434
     Oświadzczenia majątkowe radnych3718
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.1409
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.1394
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1398
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji2677
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.1192
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.1122
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1454
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.1039
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji989
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji1050
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.887
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.603
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.964
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r.623
     Kontakt z radnymi2294
     Interpelacje576
    ›    20191312
    ›    2020327
    ›    2021265
    ›    2022116
    ›    Skład osobowy675
   Urząd Stanu Cywilnego9538
Prawo Lokalne
   Statut6171
   Budżet6313
     Opinie3719
     Sprawozdania1991
    ›    Rok 20091007
    ›    Rok 20101389
    ›    Rok 20111424
    ›    Rok 20121250
    ›    Rok 20131155
    ›    Rok 20141221
    ›    Rok 20151195
    ›    Rok 20161126
    ›    Rok 2017840
    ›    Rok 2018810
    ›    Rok 2019793
    ›    Rok 2020577
    ›    Rok 2021381
    ›    Rok 2022159
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu2266
     Informacje z wykonania budżetu5036
     Informacje2932
     Informacja opisowa z wykonania budżetu4500
   Uchwały8443
     Rok 2022986
     Rok 20212679
     Rok 20203431
     Rok 20198037
     Rok 20186029
     Rok 20175692
     Rok 20167582
     Rok 20158512
     Rok 20147899
     Rok 20137654
     Rok 20121325
    ›    I kwartał3908
    ›    II kwartał4824
    ›    III kwartał2757
    ›    IV kwartał5535
     Rok 20111463
    ›    IV Kwartał5523
    ›    III Kwartał2309
    ›    II Kwartał4799
    ›    I Kwartał6013
     Rok 20101412
    ›    I Kwartał3586
    ›    II Kwartał4089
    ›    III Kwartał2901
    ›    IV Kwartał5522
     Rok 20091277
    ›    I Kwartał3445
    ›    II Kwartał4346
    ›    III Kwartał2292
    ›    IV Kwartał3537
     Rok 20081330
    ›    I Kwartał4573
    ›    II Kwartał2945
    ›    III Kwartał9849
    ›    IV Kwartał4647
    ›    I Kwartał3319
    ›    II Kwartał3160
    ›    III Kwartał3621
    ›    IV Kwartał3806
     Rok 20071511
     Rok 20061427
    ›    IV Kwartał3282
    ›    III Kwartał2600
    ›    II Kwartał4320
    ›    I Kwartał3101
     Rok 20051404
    ›    IV Kwartał4462
    ›    III Kwartał3042
    ›    II Kwartał2251
    ›    I Kwartał4484
     Rok 20042155
    ›    IV Kwartał3067
    ›    III Kwartał1137
    ›    II Kwartał1092
    ›    I Kwartał3070
     Rok 20031876
    ›    I Kwartał1113
    ›    II Kwartał3691
    ›    III Kwartał2228
    ›    IV Kwartał1405
     Rok 20021337
    ›    I Kwartał1151
    ›    II Kwartał2235
    ›    III Kwartał1213
    ›    IV Kwartał1116
     Rok 20011507
   Zarządzenia Wójta6865
     Rok 2022937
     Rok 20212326
     Rok 20203981
     Rok 20197060
     Rok 20186081
     Rok 20175395
     Rok 20167987
     Rok 20158355
     Rok 20149299
     Rok 20138795
     Rok 201210354
     Rok 201113211
     Rok 2010577
     Rok 2009309
     Rok 2008549
     Rok 2007371
   Podatki i opłaty lokalne6299
     Podatek od nieruchomości5386
     Podatek od środków transportowych3453
     Podatek rolny3644
     Podatek leśny1866
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1792
     Podatek akcyzowy1546
     Decyzje i inne akty administracyjne1040
    ›    Rok 2003701
    ›    Rok 2002738
    ›    Rok 2004698
    ›    Rok 2005730
    ›    Rok 2006806
    ›    Rok 2010723
    ›    Rok 2011642
     Obwieszczenia i zawiadomienia1215
    ›    Rok 2003668
    ›    Rok 2002794
    ›    Rok 2004658
    ›    Rok 2005924
    ›    Rok 2006959
    ›    Rok 2010896
    ›    Rok 2011661
   Zagospodarowanie przestrzenne5499
     Rok 2022592
     Rok 2021853
     Rok 20201550
     Rok 20191392
     Rok 20182638
     Rok 20172871
     Rok 20163056
     Rok 20152923
     Rok 20142591
     Rok 20131861
     Rok 20122840
     2005 - 201111061
     Formularze wniosków2853
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb2893
     DROGI PUBLICZNE493
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach5710
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach4320
    ›    Rok 20096930
    ›    Rok 20101984
    ›    Rok 20113300
    ›    Rok 20123841
    ›    Rok 20134034
    ›    Rok 20142673
    ›    Rok 20154540
    ›    Rok 20166239
    ›    Rok 20173100
    ›    Rok 20182746
    ›    Rok 20191659
    ›    Rok 20202240
    ›    Rok 20211949
    ›    Rok 20221048
     Formularze wniosków1341
    ›    Rok 20094566
    ›    Rok 2010999
    ›    Rok 2011763
    ›    Rok 2012637
   Ochrona środowiska1921
     Usuwanie drzew i krzewów1037
     Informacja o jakości wody pitnej2780
     Czyste powietrze1124
     Emisyjność budynków717
     Ogłoszenia166
   Gospodarka odpadami6514
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1515
     Harmonogram wywozu odpadów21096
     Segregacja odpadów1042
     Ogłoszenia8022
     Formularze wniosków4452
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku441
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi3628
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1929
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy1177
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne703
    ›    2014549
    ›    2015657
    ›    2016596
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)2000
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 840
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 911
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych360
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych589
     Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków277
     Azbest100
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych1389
   Zamówienia Publiczne3177
     Rok 20225135
     Rok 202168563
     Rok 202020024
     Rok 201923355
     Rok 201830451
     Rok 201713994
     Rok 201612527
     Rok 201517629
     Rok 201411378
     Rok 20139701
     Rok 20128392
     Rok 20118985
     Rok 20109804
     Rok 20096927
     Rok 200812376
     Rok 200713407
     Rok 200620703
     Rok 20053051
     Rok 20044581
     Rok 20032167
   Platforma zakupowa1413
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości9484
     Rok 20221138
     Rok 202155610
     Rok 20208460
     Rok 201910743
     Rok 201811708
     Rok 201710832
     Rok 201610053
     Rok 201520701
     Rok 20146877
     Rok 20133226
     Rok 20122640
     Rok 20115002
     Rok 201010477
     Rok 20099918
     Rok 20088353
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży6038
     Rok 2022310
     Rok 2021330
     Rok 2020579
     Rok 20191082
     Rok 2018859
     Rok 20171021
     Rok 20162092
     Rok 201510704
     Rok 20141375
     Rok 20132218
     Rok 20121656
     Rok 20113013
     Rok 20105288
     Rok 20092589
     Rok 20082830
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3704
     Rok 20222079
     Rok 20213207
     Rok 20204987
     Rok 20195708
     Rok 20185119
     Rok 20176528
     Rok 20166856
     Rok 201512122
     Rok 20141684
     Rok 20131098
     Rok 20121137
     Rok 20111244
     Rok 20103686
     Rok 20091584
     Rok 20081225
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3614
     Rok 2022130
     Rok 2021225
     Rok 2020358
     Rok 2019531
     Rok 2018597
     Rok 2017836
     Rok 2016928
     Rok 201510293
     Rok 20141129
     Rok 20131201
     Rok 20121331
     Rok 20111267
     Rok 20105655
   Zasób mieszkaniowy gminy1968
   Ogłoszenia dotyczące nieruchomości54
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw4282
     Małżeństwa, narodziny, zgony1823
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1392
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1547
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1450
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1242
     Dowody osobiste1489
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1478
     Meldunki1349
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1240
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1114
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1200
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego1106
     Zezwolenia i decyzje1861
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2235
   Działalność gospodarcza1995
     CEIDG1778
     Druki do pobrania1347
Inne
   Jednostki organizacyjne7018
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5085
    ›    Kontakt16685
    ›    Kierownictwo2433
    ›    Statut1633
    ›    Ewidencje i rejestry1730
    ›    Procedury1847
    ›    Ogłoszenia o naborze4313
    ›    RODO544
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie12346
    ›    RODO674
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie2712
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach4898
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie13814
     Zakład Gospodarki Komunalnej8662
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie3617
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie634
    ›    RODO591
     Gminny Ośrodek Kultury803
    ›    Gminny Ośrodek Kultury2584
   Jednostki pomocnicze3771
     Sołectwa3332
    ›    Statut Sołectw1589
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego1673
     Opinie i budżet792
   Zarządzanie kryzysowe1445
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego911
     Zgromadzenia862
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3684
     Skład Komisji1606
     Programy851
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi2374
     Program współpracy2093
     Sprawozdania992
     Pożytek publiczny1679
   Łowiectwo1425
   Konsultacje społeczne3293
   Oświadczenia majątkowe13060
     Wójt8223
     Sekretarz5829
     Skarbnik5045
     Kierownik Biblioteki3973
     Kierownik SPZOZ6390
     Kierownik GOPS4275
     Kierownik ZGK5609
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta4756
     Dyrektor PSP w Kodrębie10715
     Dyrektor PSP w Rzejowicach6631
     Dyrektor GOK w Kodrębie1924
   Projekty UE111
     Informacje2102
    ›    Kontakt935
     Aktualności1319
     Dokumenty do pobrania986
     Linki1039
   Polski Ład89
   Wybory parlamentarne2748
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.2219
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.1613
     Wybory parlamentarne 20151919
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143290
     Wybory parlamentarne 201113181
     Wybory parlamentarne 20071648
    ›    Informacje1140
    ›    Zarządzenia1212
   Wybory Prezydenckie2136
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.1715
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.1689
     Wybory Prezydenckie 20152148
     Wybory Prezydenckie 20101571
    ›    Informacje1131
   Wybory samorządowe4073
     Wybory Samorządowe 20185929
     Wybory Samorządowe 20146096
    ›    Informacje3629
     Wybory Samorządowe 20101213
     Wybory samorządowe 20063308
    ›    Komunikaty PKW1570
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1912
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1598
    ›    Pozostałe informacje1576
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3814
    ›    Wyniki z wyborów3653
   Wybory do Izb Rolniczych671
     Wybory do Izb Rolniczych 2019519
     Wybory do Izb Rolniczych 20153119
   Wybory Ławników1509
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023316
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019786
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191839
   Referenda1421
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1990
   Spisy Powszechne1965
     Spis powszechny 20211989
     Powszechny Spis Rolny 20201774
     Powszechny Spis Rolny 20101444
    ›    Informacje1331
     Narodowy Spis Powszechny 201110199
   Strategie, plany i programy1980
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb1149
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231711
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023933
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb814
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB906
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami327
   Rejestry i ewidencje3689
     Rejestry publiczne2247
     Rejestr instytucji kultury 1282
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych67
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego552
   Kontrole w Urzędzie1867
     2013 r.863
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1633
   Nieodpłatna pomoc prawna2395
   Redakcja Biuletynu3798
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP13781
   Wniosek o udostępnienie informacji6333
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza3994
RODO
   RODO1874
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA531
Łączna liczba odwiedzin:2309108