Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe183030
   Aktualności168300
   Ostrzeżenia14015
   Charakterystyka12916
   Godziny urzędowania8181
   Zabytki gminy27044
   Regulaminy organizacyjne7365
   Komórki organizacyjne7188
     Wójt, sekretarz, skarbnik2359
     Referat Organizacyjny2756
     Referat Finansowy1866
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 4205
     Urząd Stanu Cywilnego1900
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1543
     Radca Prawny 1860
   Raport o stanie Gminy Kodrąb1771
     202263
     2021323
     2020444
     2019499
     2018690
   Ogłoszenia o naborze20269
     2023381
     20221375
     20212217
     20202158
     20192446
     20183109
     2017959
     20164677
     20153318
     20143329
     20133505
     20124799
     201151646
   Konkurs ofert9481
     2023413
     20222859
     2021566
     2020859
     20191148
     20181516
     2017537
     20162901
     201511241
     20142504
     20132165
     20122477
     20112137
   Ogłoszenia19786
   Petycje1426
     202336
     2022311
     2021414
     2020 r.664
     2019 r.570
   Konta bankowe na wpłaty6465
Organy
   Wójt Gminy8951
     Kompetencje2302
     Kontakt3706
   Sekretarz5896
   Skarbnik5520
   Rada Gminy4655
     Skład Osobowy Rady Gminy1281
     Przewodniczący Rady2823
     Komisje Rady3931
     Zaproszenia na sesje3948
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb18100
     Protokoły z głosowań2617
     Regulamin1730
     Wybory ławników2522
     Oświadzczenia majątkowe radnych3798
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1503
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.1088
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji1042
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji1137
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.939
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.650
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.1041
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r.688
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2022 r.91
     Kontakt z radnymi2345
     Interpelacje625
    ›    20191383
    ›    2020357
    ›    2021296
    ›    2022150
    ›    202329
    ›    Skład osobowy704
   Urząd Stanu Cywilnego9805
Prawo Lokalne
   Statut6327
   Budżet6430
     Opinie3865
     Sprawozdania2042
    ›    Rok 20091051
    ›    Rok 20101425
    ›    Rok 20111475
    ›    Rok 20121287
    ›    Rok 20131193
    ›    Rok 20141260
    ›    Rok 20151237
    ›    Rok 20161165
    ›    Rok 2017907
    ›    Rok 2018851
    ›    Rok 2019836
    ›    Rok 2020615
    ›    Rok 2021439
    ›    Rok 2022216
    ›    Rok 202341
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu2340
     Informacje z wykonania budżetu5214
     Informacje3043
     Informacja opisowa z wykonania budżetu4760
   Uchwały8752
     Rok 2023260
     Rok 20221573
     Rok 20213035
     Rok 20203686
     Rok 20198410
     Rok 20186330
     Rok 20175949
     Rok 20167852
     Rok 20158810
     Rok 20148155
     Rok 20137898
     Rok 20121367
    ›    I kwartał4049
    ›    II kwartał4999
    ›    III kwartał2874
    ›    IV kwartał5737
     Rok 20111515
    ›    IV Kwartał5708
    ›    III Kwartał2381
    ›    II Kwartał4974
    ›    I Kwartał6200
     Rok 20101446
    ›    I Kwartał3719
    ›    II Kwartał4241
    ›    III Kwartał2997
    ›    IV Kwartał5703
     Rok 20091320
    ›    I Kwartał3594
    ›    II Kwartał4463
    ›    III Kwartał2376
    ›    IV Kwartał3650
     Rok 20081367
    ›    I Kwartał4718
    ›    II Kwartał3029
    ›    III Kwartał10033
    ›    IV Kwartał4812
    ›    I Kwartał3451
    ›    II Kwartał3264
    ›    III Kwartał3749
    ›    IV Kwartał3936
     Rok 20071540
     Rok 20061468
    ›    IV Kwartał3396
    ›    III Kwartał2692
    ›    II Kwartał4480
    ›    I Kwartał3209
     Rok 20051436
    ›    IV Kwartał4595
    ›    III Kwartał3141
    ›    II Kwartał2329
    ›    I Kwartał4641
     Rok 20042211
    ›    IV Kwartał3166
    ›    III Kwartał1180
    ›    II Kwartał1128
    ›    I Kwartał3217
     Rok 20031911
    ›    I Kwartał1147
    ›    II Kwartał3792
    ›    III Kwartał2305
    ›    IV Kwartał1439
     Rok 20021382
    ›    I Kwartał1195
    ›    II Kwartał2317
    ›    III Kwartał1257
    ›    IV Kwartał1173
     Rok 20011562
   Zarządzenia Wójta7070
     Rok 2023176
     Rok 20221394
     Rok 20212630
     Rok 20204280
     Rok 20197431
     Rok 20186396
     Rok 20175667
     Rok 20168238
     Rok 20158668
     Rok 20149600
     Rok 20138997
     Rok 201210667
     Rok 201113591
     Rok 2010621
     Rok 2009354
     Rok 2008590
     Rok 2007405
   Podatki i opłaty lokalne6549
     Podatek od nieruchomości5603
     Podatek od środków transportowych3553
     Podatek rolny3774
     Podatek leśny1907
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1862
     Podatek akcyzowy1630
     Decyzje i inne akty administracyjne1077
    ›    Rok 2003741
    ›    Rok 2002775
    ›    Rok 2004735
    ›    Rok 2005771
    ›    Rok 2006845
    ›    Rok 2010756
    ›    Rok 2011681
     Obwieszczenia i zawiadomienia1239
    ›    Rok 2003701
    ›    Rok 2002827
    ›    Rok 2004691
    ›    Rok 2005960
    ›    Rok 2006987
    ›    Rok 2010924
    ›    Rok 2011693
   Zagospodarowanie przestrzenne5709
     Rok 2023115
     Rok 2022811
     Rok 2021940
     Rok 20201657
     Rok 20191470
     Rok 20182728
     Rok 20172961
     Rok 20163139
     Rok 20153025
     Rok 20142657
     Rok 20131910
     Rok 20122923
     2005 - 201111211
     Formularze wniosków3024
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb3015
     DROGI PUBLICZNE575
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach5887
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach4466
    ›    Rok 20097156
    ›    Rok 20102046
    ›    Rok 20113382
    ›    Rok 20123970
    ›    Rok 20134193
    ›    Rok 20142752
    ›    Rok 20154701
    ›    Rok 20166481
    ›    Rok 20173208
    ›    Rok 20182843
    ›    Rok 20191741
    ›    Rok 20202379
    ›    Rok 20212203
    ›    Rok 20221501
    ›    Rok 2023182
     Formularze wniosków1403
    ›    Rok 20094731
    ›    Rok 20101027
    ›    Rok 2011792
    ›    Rok 2012669
   Ochrona środowiska2092
     Usuwanie drzew i krzewów1159
     Informacja o jakości wody pitnej2952
     Czyste powietrze1234
     Emisyjność budynków789
     Ogłoszenia214
   Gospodarka odpadami6845
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1621
     Harmonogram wywozu odpadów22279
     Segregacja odpadów1124
     Ogłoszenia8244
     Formularze wniosków4754
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku528
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi3824
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi2061
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy1266
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne764
    ›    2014599
    ›    2015699
    ›    2016645
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)2152
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 902
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 959
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych404
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych672
     Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków386
     Azbest160
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych1827
   Zamówienia Publiczne4034
     Rok 2023 1593
     Rok 20226216
     Rok 202170332
     Rok 202020211
     Rok 201923482
     Rok 201830627
     Rok 201714270
     Rok 201612617
     Rok 201517703
     Rok 201411494
     Rok 20139893
     Rok 20128486
     Rok 20119111
     Rok 20109892
     Rok 20097014
     Rok 200812493
     Rok 200713560
     Rok 200620909
     Rok 20053152
     Rok 20044631
     Rok 20032212
   Platforma zakupowa1887
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości9831
     Rok 2023237
     Rok 20221923
     Rok 202157352
     Rok 20208513
     Rok 201910817
     Rok 201811787
     Rok 201710924
     Rok 201610177
     Rok 201520785
     Rok 20146952
     Rok 20133310
     Rok 20122697
     Rok 20115077
     Rok 201010562
     Rok 200910043
     Rok 20088411
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży6182
     Rok 202377
     Rok 2022916
     Rok 2021369
     Rok 2020621
     Rok 20191151
     Rok 2018894
     Rok 20171052
     Rok 20162185
     Rok 201510760
     Rok 20141410
     Rok 20132274
     Rok 20121695
     Rok 20113052
     Rok 20105347
     Rok 20092651
     Rok 20082901
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3828
     Rok 2023370
     Rok 20222988
     Rok 20213277
     Rok 20205082
     Rok 20195775
     Rok 20185158
     Rok 20176597
     Rok 20166894
     Rok 201512161
     Rok 20141717
     Rok 20131133
     Rok 20121173
     Rok 20111279
     Rok 20103726
     Rok 20091641
     Rok 20081257
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3781
     Rok 202343
     Rok 2022699
     Rok 2021273
     Rok 2020409
     Rok 2019574
     Rok 2018632
     Rok 2017875
     Rok 2016959
     Rok 201510331
     Rok 20141165
     Rok 20131237
     Rok 20121361
     Rok 20111310
     Rok 20105691
   Zasób mieszkaniowy gminy2126
   Ogłoszenia dotyczące nieruchomości146
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw4410
     Małżeństwa, narodziny, zgony1876
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1448
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1612
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1504
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1289
     Dowody osobiste1553
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1544
     Meldunki1391
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1288
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1160
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1251
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego1151
     Zezwolenia i decyzje1916
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2322
   Działalność gospodarcza2120
     CEIDG1932
     Druki do pobrania1420
Inne
   Jednostki organizacyjne7203
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej5341
    ›    Kontakt17035
    ›    Kierownictwo2573
    ›    Statut1680
    ›    Ewidencje i rejestry1783
    ›    Procedury1910
    ›    Ogłoszenia o naborze4622
    ›    RODO594
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie12627
    ›    RODO721
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie2865
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach5027
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie14710
     Zakład Gospodarki Komunalnej8911
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie3733
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie726
    ›    RODO639
     Gminny Ośrodek Kultury894
    ›    Gminny Ośrodek Kultury2705
   Jednostki pomocnicze3899
     Sołectwa3538
    ›    Statut Sołectw1642
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego1800
     Opinie i budżet910
   Zarządzanie kryzysowe1552
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego947
     Zgromadzenia909
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3807
     Skład Komisji1646
     Programy885
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi2481
     Program współpracy2208
     Sprawozdania1057
     Pożytek publiczny1757
   Łowiectwo1593
   Konsultacje społeczne3559
   Oświadczenia majątkowe13381
     Wójt8515
     Sekretarz5966
     Skarbnik5126
     Kierownik Biblioteki4083
     Kierownik SPZOZ6568
     Kierownik GOPS4410
     Kierownik ZGK5727
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta4893
     Dyrektor PSP w Kodrębie11014
     Dyrektor PSP w Rzejowicach6801
     Dyrektor GOK w Kodrębie2088
   Projekty UE223
     Informacje2164
    ›    Kontakt1004
     Aktualności1348
     Dokumenty do pobrania1033
     Linki1086
   Polski Ład175
   Wybory parlamentarne2870
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.2320
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.1713
     Wybory parlamentarne 20152031
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143368
     Wybory parlamentarne 201113275
     Wybory parlamentarne 20071693
    ›    Informacje1187
    ›    Zarządzenia1254
   Wybory Prezydenckie2215
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.1825
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.1799
     Wybory Prezydenckie 20152211
     Wybory Prezydenckie 20101599
    ›    Informacje1175
   Wybory samorządowe4183
     Wybory Samorządowe 20186097
     Wybory Samorządowe 20146207
    ›    Informacje3711
     Wybory Samorządowe 20101245
     Wybory samorządowe 20063356
    ›    Komunikaty PKW1623
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1976
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1642
    ›    Pozostałe informacje1619
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3911
    ›    Wyniki z wyborów3738
   Wybory do Izb Rolniczych739
     Wybory do Izb Rolniczych 2019573
     Wybory do Izb Rolniczych 20153214
   Wybory Ławników1579
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023352
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019836
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191862
   Referenda1502
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.2095
   Spisy Powszechne2047
     Spis powszechny 20212252
     Powszechny Spis Rolny 20201900
     Powszechny Spis Rolny 20101495
    ›    Informacje1373
     Narodowy Spis Powszechny 201110267
   Strategie, plany i programy2115
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb1278
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231846
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231000
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb861
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB946
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami407
   Rejestry i ewidencje3821
     Rejestry publiczne2285
     Rejestr instytucji kultury 1344
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych94
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego675
   Kontrole w Urzędzie1980
     2013 r.907
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1742
   Nieodpłatna pomoc prawna2634
   Redakcja Biuletynu3958
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP13985
   Wniosek o udostępnienie informacji6538
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza4162
RODO
   RODO2063
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA649
Łączna liczba odwiedzin:2393061