Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe156271
   Aktualności84155
   Ostrzeżenia7862
   Charakterystyka11526
   Godziny urzędowania6789
   Zabytki gminy23140
   Regulaminy organizacyjne6693
   Komórki organizacyjne6136
     Wójt, sekretarz, skarbnik1994
     Referat Organizacyjny2070
     Referat Finansowy1608
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 3369
     Urząd Stanu Cywilnego1613
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1277
     Radca Prawny 1562
   Raport o stanie Gminy Kodrąb1140
     2020193
     2019314
     2018509
   Ogłoszenia o naborze17960
     20211236
     20201776
     20192095
     20182848
     2017784
     20164409
     20153114
     20143152
     20133357
     20124643
     201149726
   Konkurs ofert8651
     2021225
     2020659
     2019907
     20181349
     2017398
     20162746
     201511104
     20142321
     20132027
     20122327
     20111958
   Ogłoszenia18548
   Petycje903
     2021173
     2020 r.501
     2019 r.415
   Konta bankowe na wpłaty5304
Organy
   Wójt Gminy8018
     Kompetencje1945
     Kontakt2361
   Sekretarz5269
   Skarbnik4889
   Rada Gminy3301
     Skład Osobowy Rady Gminy764
     Przewodniczący Rady2474
     Komisje Rady3640
     Zaproszenia na sesje2246
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb10622
     Protokoły z głosowań1647
     Regulamin1555
     Wybory ławników2213
     Oświadzczenia majątkowe radnych3367
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.1241
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.1218
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1198
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji2098
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.1015
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.964
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1303
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.818
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji808
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji819
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.719
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.412
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.456
     Kontakt z radnymi2117
     Interpelacje435
    ›    2019982
    ›    2020181
    ›    2021104
    ›    Skład osobowy537
   Urząd Stanu Cywilnego8551
Prawo Lokalne
   Statut5750
   Budżet5816
     Opinie3261
     Sprawozdania1773
    ›    Rok 2009858
    ›    Rok 20101234
    ›    Rok 20111266
    ›    Rok 20121086
    ›    Rok 20131011
    ›    Rok 20141072
    ›    Rok 20151030
    ›    Rok 2016969
    ›    Rok 2017672
    ›    Rok 2018674
    ›    Rok 2019637
    ›    Rok 2020392
    ›    Rok 2021149
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu1926
     Informacje z wykonania budżetu4461
     Informacje2511
     Informacja opisowa z wykonania budżetu3738
   Uchwały7701
     Rok 2021847
     Rok 20202442
     Rok 20196388
     Rok 20184751
     Rok 20174687
     Rok 20166526
     Rok 20157270
     Rok 20146874
     Rok 20136688
     Rok 20121202
    ›    I kwartał3224
    ›    II kwartał4040
    ›    III kwartał2248
    ›    IV kwartał4592
     Rok 20111328
    ›    IV Kwartał4707
    ›    III Kwartał1978
    ›    II Kwartał4105
    ›    I Kwartał4976
     Rok 20101284
    ›    I Kwartał3118
    ›    II Kwartał3505
    ›    III Kwartał2482
    ›    IV Kwartał4762
     Rok 20091161
    ›    I Kwartał2825
    ›    II Kwartał3783
    ›    III Kwartał1922
    ›    IV Kwartał3035
     Rok 20081212
    ›    I Kwartał3847
    ›    II Kwartał2493
    ›    III Kwartał9177
    ›    IV Kwartał3904
    ›    I Kwartał2763
    ›    II Kwartał2651
    ›    III Kwartał3046
    ›    IV Kwartał3185
     Rok 20071394
     Rok 20061322
    ›    IV Kwartał2815
    ›    III Kwartał2253
    ›    II Kwartał3663
    ›    I Kwartał2657
     Rok 20051284
    ›    IV Kwartał3878
    ›    III Kwartał2564
    ›    II Kwartał1904
    ›    I Kwartał3878
     Rok 20042005
    ›    IV Kwartał2619
    ›    III Kwartał991
    ›    II Kwartał953
    ›    I Kwartał2514
     Rok 20031714
    ›    I Kwartał991
    ›    II Kwartał3228
    ›    III Kwartał1922
    ›    IV Kwartał1269
     Rok 20021204
    ›    I Kwartał988
    ›    II Kwartał1899
    ›    III Kwartał1058
    ›    IV Kwartał962
     Rok 20011379
   Zarządzenia Wójta6070
     Rok 2021683
     Rok 20202707
     Rok 20195475
     Rok 20184849
     Rok 20174418
     Rok 20166928
     Rok 20157163
     Rok 20148090
     Rok 20137758
     Rok 20129125
     Rok 201111828
     Rok 2010453
     Rok 2009215
     Rok 2008447
     Rok 2007256
   Podatki i opłaty lokalne5537
     Podatek od nieruchomości4777
     Podatek od środków transportowych3065
     Podatek rolny3194
     Podatek leśny1729
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1529
     Podatek akcyzowy1280
     Decyzje i inne akty administracyjne932
    ›    Rok 2003568
    ›    Rok 2002604
    ›    Rok 2004565
    ›    Rok 2005586
    ›    Rok 2006672
    ›    Rok 2010595
    ›    Rok 2011505
     Obwieszczenia i zawiadomienia1127
    ›    Rok 2003548
    ›    Rok 2002649
    ›    Rok 2004545
    ›    Rok 2005793
    ›    Rok 2006830
    ›    Rok 2010758
    ›    Rok 2011526
   Zagospodarowanie przestrzenne4748
     Rok 2021444
     Rok 20201097
     Rok 20191120
     Rok 20182247
     Rok 20172533
     Rok 20162766
     Rok 20152596
     Rok 20142351
     Rok 20131735
     Rok 20122514
     2005 - 201110498
     Formularze wniosków2190
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb2273
     DROGI PUBLICZNE215
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach5165
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach3947
    ›    Rok 20095818
    ›    Rok 20101773
    ›    Rok 20112872
    ›    Rok 20123202
    ›    Rok 20133412
    ›    Rok 20142308
    ›    Rok 20153821
    ›    Rok 20165157
    ›    Rok 20172621
    ›    Rok 20182347
    ›    Rok 20191139
    ›    Rok 20201582
    ›    Rok 2021779
     Formularze wniosków1209
    ›    Rok 20093867
    ›    Rok 2010869
    ›    Rok 2011644
    ›    Rok 2012501
   Ochrona środowiska1472
     Usuwanie drzew i krzewów831
     Informacja o jakości wody pitnej2212
     Czystsze powietrze765
     Emisyjność budynków231
   Gospodarka odpadami5592
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1259
     Harmonogram wywozu odpadów16443
     Segregacja odpadów487
     Ogłoszenia7241
     Formularze wniosków3180
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku172
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2870
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1510
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy807
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne547
    ›    2014397
    ›    2015506
    ›    2016453
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)1418
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 675
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 766
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych183
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych300
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych510
   Zamówienia Publiczne1323
     Rok 202112945
     Rok 202018760
     Rok 201921865
     Rok 201829990
     Rok 201713696
     Rok 201612215
     Rok 201517453
     Rok 201411051
     Rok 20139114
     Rok 20128077
     Rok 20118504
     Rok 20109464
     Rok 20096670
     Rok 200811979
     Rok 200712909
     Rok 200619783
     Rok 20052762
     Rok 20044449
     Rok 20032034
   Platforma zakupowa517
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości8424
     Rok 20219649
     Rok 20208189
     Rok 201910494
     Rok 201811437
     Rok 201710499
     Rok 20169611
     Rok 201520459
     Rok 20146649
     Rok 20132915
     Rok 20122423
     Rok 20114693
     Rok 201010164
     Rok 20099465
     Rok 20088137
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży5598
     Rok 2021178
     Rok 2020432
     Rok 2019826
     Rok 2018738
     Rok 2017916
     Rok 20161778
     Rok 201510496
     Rok 20141260
     Rok 20132010
     Rok 20121537
     Rok 20112898
     Rok 20105101
     Rok 20092349
     Rok 20082593
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3429
     Rok 20212073
     Rok 20204595
     Rok 20195433
     Rok 20185020
     Rok 20176263
     Rok 20166755
     Rok 201512005
     Rok 20141578
     Rok 20131009
     Rok 20121029
     Rok 20111127
     Rok 20103591
     Rok 20091462
     Rok 20081123
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3352
     Rok 2021109
     Rok 2020242
     Rok 2019405
     Rok 2018482
     Rok 2017722
     Rok 2016825
     Rok 201510199
     Rok 20141016
     Rok 20131099
     Rok 20121222
     Rok 20111170
     Rok 20105549
   Zasób mieszkaniowy gminy1633
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3759
     Małżeństwa, narodziny, zgony1611
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1218
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1396
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1291
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1088
     Dowody osobiste1308
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1284
     Meldunki1210
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1084
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy984
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1037
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego989
     Zezwolenia i decyzje1631
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu1915
   Działalność gospodarcza1698
     CEIDG1439
     Druki do pobrania1117
Inne
   Jednostki organizacyjne6479
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3862
    ›    Kontakt15311
    ›    Kierownictwo2127
    ›    Statut1455
    ›    Ewidencje i rejestry1548
    ›    Procedury1575
    ›    Ogłoszenia o naborze3155
    ›    RODO351
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie9414
    ›    RODO438
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie1424
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach4552
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie10375
     Zakład Gospodarki Komunalnej7576
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie3264
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie434
    ›    RODO388
     Gminny Ośrodek Kultury579
    ›    Gminny Ośrodek Kultury1908
   Jednostki pomocnicze3502
     Sołectwa2746
    ›    Statut Sołectw1400
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego1020
     Opinie i budżet494
   Zarządzanie kryzysowe1177
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego777
     Zgromadzenia733
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3427
     Skład Komisji1466
     Programy699
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi2106
     Program współpracy1748
     Sprawozdania840
     Pożytek publiczny1386
   Łowiectwo933
   Konsultacje społeczne2383
   Oświadczenia majątkowe11443
     Wójt7035
     Sekretarz5257
     Skarbnik4633
     Kierownik Biblioteki3547
     Kierownik SPZOZ5709
     Kierownik GOPS3766
     Kierownik ZGK5070
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta4166
     Dyrektor PSP w Kodrębie9542
     Dyrektor PSP w Rzejowicach5148
     Dyrektor GOK w Kodrębie1224
     Informacje1953
    ›    Kontakt780
     Aktualności1247
     Dokumenty do pobrania904
     Linki940
   Wybory parlamentarne2255
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.1729
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.1268
     Wybory parlamentarne 20151712
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143004
     Wybory parlamentarne 201112899
     Wybory parlamentarne 20071543
    ›    Informacje1007
    ›    Zarządzenia1052
   Wybory Prezydenckie1843
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.1273
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.1288
     Wybory Prezydenckie 20151908
     Wybory Prezydenckie 20101327
    ›    Informacje1015
   Wybory samorządowe3823
     Wybory Samorządowe 20185366
     Wybory Samorządowe 20145687
    ›    Informacje3238
     Wybory Samorządowe 20101120
     Wybory samorządowe 20063209
    ›    Komunikaty PKW1429
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1756
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1484
    ›    Pozostałe informacje1433
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3483
    ›    Wyniki z wyborów3399
   Wybory do Izb Rolniczych475
     Wybory do Izb Rolniczych 2019404
     Wybory do Izb Rolniczych 20152780
   Wybory Ławników1302
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023221
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019673
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191747
   Referenda1211
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1656
   Spis powszechny 2021930
   Spisy Powszechne1746
     Powszechny Spis Rolny 20201246
     Powszechny Spis Rolny 20101317
    ›    Informacje1197
     Narodowy Spis Powszechny 20119849
   Strategie, plany i programy1593
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032921
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231173
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023798
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb707
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB763
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami52
   Rejestry i ewidencje3412
     Rejestry publiczne2111
     Rejestr instytucji kultury 1164
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych5
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego154
   Kontrole w Urzędzie1651
     2013 r.761
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1419
   Nieodpłatna pomoc prawna1755
   Redakcja Biuletynu3557
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP12999
   Wniosek o udostępnienie informacji5477
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza3517
RODO
   RODO1243
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA322
Łączna liczba odwiedzin:1882341