Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe153048
   Aktualności80529
   Ostrzeżenia7109
   Charakterystyka11359
   Godziny urzędowania6607
   Zabytki gminy22683
   Regulaminy organizacyjne6617
   Komórki organizacyjne5994
     Wójt, sekretarz, skarbnik1934
     Referat Organizacyjny1999
     Referat Finansowy1570
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 3258
     Urząd Stanu Cywilnego1574
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1245
     Radca Prawny 1518
   Raport o stanie Gminy Kodrąb1034
     2020140
     2019290
     2018486
   Ogłoszenia o naborze17679
     2021867
     20201666
     20192059
     20182812
     2017759
     20164389
     20153085
     20143132
     20133326
     20124623
     201149492
   Konkurs ofert8551
     2021148
     2020627
     2019878
     20181326
     2017380
     20162732
     201511088
     20142304
     20132012
     20122305
     20111945
   Ogłoszenia18367
   Petycje844
     2021142
     2020 r.479
     2019 r.396
   Konta bankowe na wpłaty5130
Organy
   Wójt Gminy7900
     Kompetencje1925
     Kontakt2295
   Sekretarz5205
   Skarbnik4800
   Rada Gminy3119
     Skład Osobowy Rady Gminy734
     Przewodniczący Rady2430
     Komisje Rady3605
     Zaproszenia na sesje2038
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb10388
     Protokoły z głosowań1512
     Regulamin1534
     Wybory ławników2181
     Oświadzczenia majątkowe radnych3335
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.1218
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.1188
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1157
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji2007
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.979
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.940
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1280
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.775
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji781
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji774
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.689
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.375
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.367
     Kontakt z radnymi2089
     Interpelacje418
    ›    2019910
    ›    2020146
    ›    202178
    ›    Skład osobowy519
   Urząd Stanu Cywilnego8397
Prawo Lokalne
   Statut5647
   Budżet5729
     Opinie3194
     Sprawozdania1730
    ›    Rok 2009834
    ›    Rok 20101209
    ›    Rok 20111238
    ›    Rok 20121057
    ›    Rok 2013984
    ›    Rok 20141050
    ›    Rok 20151005
    ›    Rok 2016946
    ›    Rok 2017637
    ›    Rok 2018645
    ›    Rok 2019596
    ›    Rok 2020346
    ›    Rok 2021102
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu1902
     Informacje z wykonania budżetu4354
     Informacje2428
     Informacja opisowa z wykonania budżetu3590
   Uchwały7515
     Rok 2021423
     Rok 20202201
     Rok 20195933
     Rok 20184497
     Rok 20174481
     Rok 20166305
     Rok 20157040
     Rok 20146623
     Rok 20136491
     Rok 20121177
    ›    I kwartał3086
    ›    II kwartał3879
    ›    III kwartał2142
    ›    IV kwartał4387
     Rok 20111309
    ›    IV Kwartał4524
    ›    III Kwartał1895
    ›    II Kwartał3954
    ›    I Kwartał4785
     Rok 20101265
    ›    I Kwartał3009
    ›    II Kwartał3367
    ›    III Kwartał2382
    ›    IV Kwartał4585
     Rok 20091145
    ›    I Kwartał2702
    ›    II Kwartał3626
    ›    III Kwartał1847
    ›    IV Kwartał2915
     Rok 20081196
    ›    I Kwartał3678
    ›    II Kwartał2375
    ›    III Kwartał4834
    ›    IV Kwartał3749
    ›    I Kwartał2646
    ›    II Kwartał2554
    ›    III Kwartał2903
    ›    IV Kwartał3062
     Rok 20071374
     Rok 20061296
    ›    IV Kwartał2701
    ›    III Kwartał2169
    ›    II Kwartał3526
    ›    I Kwartał2547
     Rok 20051268
    ›    IV Kwartał3775
    ›    III Kwartał2479
    ›    II Kwartał1833
    ›    I Kwartał3773
     Rok 20041986
    ›    IV Kwartał2526
    ›    III Kwartał964
    ›    II Kwartał926
    ›    I Kwartał2429
     Rok 20031684
    ›    I Kwartał968
    ›    II Kwartał3116
    ›    III Kwartał1853
    ›    IV Kwartał1236
     Rok 20021185
    ›    I Kwartał959
    ›    II Kwartał1831
    ›    III Kwartał1022
    ›    IV Kwartał940
     Rok 20011361
   Zarządzenia Wójta5906
     Rok 2021409
     Rok 20202441
     Rok 20195092
     Rok 20184580
     Rok 20174220
     Rok 20166686
     Rok 20156914
     Rok 20147829
     Rok 20137545
     Rok 20128846
     Rok 201111532
     Rok 2010426
     Rok 2009194
     Rok 2008428
     Rok 2007241
   Podatki i opłaty lokalne5375
     Podatek od nieruchomości4663
     Podatek od środków transportowych2988
     Podatek rolny3123
     Podatek leśny1695
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1457
     Podatek akcyzowy1177
     Decyzje i inne akty administracyjne916
    ›    Rok 2003544
    ›    Rok 2002580
    ›    Rok 2004545
    ›    Rok 2005565
    ›    Rok 2006646
    ›    Rok 2010561
    ›    Rok 2011472
     Obwieszczenia i zawiadomienia1112
    ›    Rok 2003528
    ›    Rok 2002620
    ›    Rok 2004523
    ›    Rok 2005767
    ›    Rok 2006801
    ›    Rok 2010729
    ›    Rok 2011503
   Zagospodarowanie przestrzenne4592
     Rok 2021364
     Rok 20201025
     Rok 20191075
     Rok 20182186
     Rok 20172455
     Rok 20162700
     Rok 20152544
     Rok 20142297
     Rok 20131719
     Rok 20122438
     2005 - 201110369
     Formularze wniosków2087
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb1975
     DROGI PUBLICZNE180
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach5048
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach3865
    ›    Rok 20095579
    ›    Rok 20101740
    ›    Rok 20112792
    ›    Rok 20123052
    ›    Rok 20133256
    ›    Rok 20142208
    ›    Rok 20153628
    ›    Rok 20164873
    ›    Rok 20172491
    ›    Rok 20182244
    ›    Rok 20191046
    ›    Rok 20201432
    ›    Rok 2021560
     Formularze wniosków1164
    ›    Rok 20093727
    ›    Rok 2010841
    ›    Rok 2011621
    ›    Rok 2012472
   Ochrona środowiska1401
     Usuwanie drzew i krzewów798
     Informacja o jakości wody pitnej2106
     Czystsze powietrze722
   Gospodarka odpadami5395
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1202
     Harmonogram wywozu odpadów15523
     Segregacja odpadów429
     Ogłoszenia7094
     Formularze wniosków3011
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku140
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2628
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1454
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy769
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne511
    ›    2014369
    ›    2015484
    ›    2016431
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)1316
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 641
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 706
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych148
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych225
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych412
   Zamówienia Publiczne1059
     Rok 20217862
     Rok 202018221
     Rok 201921728
     Rok 201829852
     Rok 201713612
     Rok 201612147
     Rok 201517433
     Rok 201410958
     Rok 20139049
     Rok 20128010
     Rok 20118391
     Rok 20109378
     Rok 20096596
     Rok 200811875
     Rok 200712772
     Rok 200619561
     Rok 20052702
     Rok 20044427
     Rok 20032011
   Platforma zakupowa400
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości8201
     Rok 20215320
     Rok 20208153
     Rok 201910442
     Rok 201811395
     Rok 201710431
     Rok 20169524
     Rok 201520420
     Rok 20146604
     Rok 20132858
     Rok 20122367
     Rok 20114629
     Rok 201010105
     Rok 20099356
     Rok 20088093
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży5517
     Rok 2021124
     Rok 2020405
     Rok 2019778
     Rok 2018716
     Rok 2017895
     Rok 20161723
     Rok 201510462
     Rok 20141244
     Rok 20131958
     Rok 20121521
     Rok 20112879
     Rok 20105053
     Rok 20092309
     Rok 20082552
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3380
     Rok 20211374
     Rok 20204551
     Rok 20195392
     Rok 20185007
     Rok 20176197
     Rok 20166740
     Rok 201511989
     Rok 20141559
     Rok 2013994
     Rok 20121007
     Rok 20111107
     Rok 20103573
     Rok 20091442
     Rok 20081107
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3305
     Rok 202181
     Rok 2020224
     Rok 2019390
     Rok 2018461
     Rok 2017705
     Rok 2016814
     Rok 201510184
     Rok 2014996
     Rok 20131087
     Rok 20121207
     Rok 20111156
     Rok 20105535
   Zasób mieszkaniowy gminy1566
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3696
     Małżeństwa, narodziny, zgony1559
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1187
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1363
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1254
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1064
     Dowody osobiste1271
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1247
     Meldunki1181
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1054
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy963
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1010
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego965
     Zezwolenia i decyzje1602
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu1865
   Działalność gospodarcza1639
     CEIDG1399
     Druki do pobrania1078
Inne
   Jednostki organizacyjne6390
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3687
    ›    Kontakt15103
    ›    Kierownictwo2091
    ›    Statut1418
    ›    Ewidencje i rejestry1513
    ›    Procedury1547
    ›    Ogłoszenia o naborze2994
    ›    RODO325
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie8569
    ›    RODO362
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie1018
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach4456
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie9570
     Zakład Gospodarki Komunalnej7377
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie3208
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie398
    ›    RODO351
     Gminny Ośrodek Kultury541
    ›    Gminny Ośrodek Kultury1788
   Jednostki pomocnicze3451
     Sołectwa2638
    ›    Statut Sołectw1360
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego928
     Opinie i budżet447
   Zarządzanie kryzysowe1141
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego758
     Zgromadzenia717
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3377
     Skład Komisji1443
     Programy672
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi2063
     Program współpracy1700
     Sprawozdania816
     Pożytek publiczny1334
   Łowiectwo843
   Konsultacje społeczne2222
   Oświadczenia majątkowe11211
     Wójt6883
     Sekretarz5165
     Skarbnik4558
     Kierownik Biblioteki3487
     Kierownik SPZOZ5590
     Kierownik GOPS3677
     Kierownik ZGK4990
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta4040
     Dyrektor PSP w Kodrębie9251
     Dyrektor PSP w Rzejowicach5076
     Dyrektor GOK w Kodrębie1105
     Informacje1906
    ›    Kontakt753
     Aktualności1234
     Dokumenty do pobrania887
     Linki924
   Wybory parlamentarne2129
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.1593
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.1206
     Wybory parlamentarne 20151664
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142936
     Wybory parlamentarne 201112838
     Wybory parlamentarne 20071517
    ›    Informacje985
    ›    Zarządzenia1034
   Wybory Prezydenckie1790
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.1125
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.1202
     Wybory Prezydenckie 20151848
     Wybory Prezydenckie 20101302
    ›    Informacje990
   Wybory samorządowe3779
     Wybory Samorządowe 20185243
     Wybory Samorządowe 20145554
    ›    Informacje3174
     Wybory Samorządowe 20101108
     Wybory samorządowe 20063190
    ›    Komunikaty PKW1394
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1721
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1455
    ›    Pozostałe informacje1406
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3406
    ›    Wyniki z wyborów3372
   Wybory do Izb Rolniczych436
     Wybory do Izb Rolniczych 2019378
     Wybory do Izb Rolniczych 20152683
   Wybory Ławników1263
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023207
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019652
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191728
   Referenda1180
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1600
   Spis powszechny 2021648
   Spisy Powszechne1703
     Powszechny Spis Rolny 20201095
     Powszechny Spis Rolny 20101300
    ›    Informacje1180
     Narodowy Spis Powszechny 20119782
   Strategie, plany i programy1522
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032902
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231141
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023780
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb694
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB731
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami33
   Rejestry i ewidencje3368
     Rejestry publiczne2085
     Rejestr instytucji kultury 1138
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych5
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego103
   Kontrole w Urzędzie1615
     2013 r.748
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1390
   Nieodpłatna pomoc prawna1675
   Redakcja Biuletynu3513
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP12827
   Wniosek o udostępnienie informacji5339
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza3457
RODO
   RODO1172
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA289
Łączna liczba odwiedzin:1820082