Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe174057
   Aktualności143010
   Ostrzeżenia11721
   Charakterystyka12365
   Godziny urzędowania7638
   Zabytki gminy25665
   Regulaminy organizacyjne7103
   Komórki organizacyjne6803
     Wójt, sekretarz, skarbnik2240
     Referat Organizacyjny2535
     Referat Finansowy1766
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 3922
     Urząd Stanu Cywilnego1800
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1451
     Radca Prawny 1750
   Raport o stanie Gminy Kodrąb1580
     2021242
     2020384
     2019442
     2018624
   Ogłoszenia o naborze19493
     2022991
     20212075
     20202060
     20192360
     20183023
     2017903
     20164569
     20153257
     20143277
     20133457
     20124760
     201151370
   Konkurs ofert9183
     20221798
     2021481
     2020799
     20191081
     20181462
     2017489
     20162849
     201511193
     20142445
     20132118
     20122422
     20112074
   Ogłoszenia19342
   Petycje1258
     2022219
     2021361
     2020 r.611
     2019 r.519
   Konta bankowe na wpłaty6054
Organy
   Wójt Gminy8566
     Kompetencje2169
     Kontakt3063
   Sekretarz5690
   Skarbnik5287
   Rada Gminy4222
     Skład Osobowy Rady Gminy1052
     Przewodniczący Rady2697
     Komisje Rady3831
     Zaproszenia na sesje3306
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb17537
     Protokoły z głosowań2236
     Regulamin1674
     Wybory ławników2414
     Oświadzczenia majątkowe radnych3681
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.1381
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.1365
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1367
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji2554
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.1165
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.1103
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1428
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.1006
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji956
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji1013
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.857
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.573
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2020 r.921
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2021 r.524
     Kontakt z radnymi2273
     Interpelacje562
    ›    20191261
    ›    2020308
    ›    2021244
    ›    202294
    ›    Skład osobowy650
   Urząd Stanu Cywilnego9413
Prawo Lokalne
   Statut6112
   Budżet6268
     Opinie3656
     Sprawozdania1964
    ›    Rok 2009981
    ›    Rok 20101369
    ›    Rok 20111405
    ›    Rok 20121227
    ›    Rok 20131133
    ›    Rok 20141199
    ›    Rok 20151174
    ›    Rok 20161105
    ›    Rok 2017816
    ›    Rok 2018792
    ›    Rok 2019772
    ›    Rok 2020552
    ›    Rok 2021360
    ›    Rok 2022134
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu2220
     Informacje z wykonania budżetu4954
     Informacje2871
     Informacja opisowa z wykonania budżetu4398
   Uchwały8347
     Rok 2022777
     Rok 20212471
     Rok 20203290
     Rok 20197787
     Rok 20185828
     Rok 20175534
     Rok 20167419
     Rok 20158327
     Rok 20147734
     Rok 20137514
     Rok 20121311
    ›    I kwartał3807
    ›    II kwartał4709
    ›    III kwartał2671
    ›    IV kwartał5380
     Rok 20111444
    ›    IV Kwartał5392
    ›    III Kwartał2257
    ›    II Kwartał4690
    ›    I Kwartał5884
     Rok 20101396
    ›    I Kwartał3514
    ›    II Kwartał3997
    ›    III Kwartał2839
    ›    IV Kwartał5398
     Rok 20091262
    ›    I Kwartał3344
    ›    II Kwartał4261
    ›    III Kwartał2237
    ›    IV Kwartał3453
     Rok 20081317
    ›    I Kwartał4453
    ›    II Kwartał2879
    ›    III Kwartał9743
    ›    IV Kwartał4526
    ›    I Kwartał3218
    ›    II Kwartał3092
    ›    III Kwartał3540
    ›    IV Kwartał3709
     Rok 20071497
     Rok 20061417
    ›    IV Kwartał3219
    ›    III Kwartał2532
    ›    II Kwartał4211
    ›    I Kwartał3034
     Rok 20051390
    ›    IV Kwartał4381
    ›    III Kwartał2979
    ›    II Kwartał2212
    ›    I Kwartał4390
     Rok 20042139
    ›    IV Kwartał2996
    ›    III Kwartał1117
    ›    II Kwartał1071
    ›    I Kwartał2991
     Rok 20031862
    ›    I Kwartał1094
    ›    II Kwartał3612
    ›    III Kwartał2187
    ›    IV Kwartał1388
     Rok 20021318
    ›    I Kwartał1130
    ›    II Kwartał2170
    ›    III Kwartał1188
    ›    IV Kwartał1090
     Rok 20011490
   Zarządzenia Wójta6798
     Rok 2022717
     Rok 20212121
     Rok 20203805
     Rok 20196807
     Rok 20185893
     Rok 20175253
     Rok 20167816
     Rok 20158170
     Rok 20149108
     Rok 20138658
     Rok 201210169
     Rok 201113004
     Rok 2010560
     Rok 2009291
     Rok 2008535
     Rok 2007353
   Podatki i opłaty lokalne6220
     Podatek od nieruchomości5314
     Podatek od środków transportowych3395
     Podatek rolny3587
     Podatek leśny1843
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1774
     Podatek akcyzowy1504
     Decyzje i inne akty administracyjne1026
    ›    Rok 2003677
    ›    Rok 2002717
    ›    Rok 2004676
    ›    Rok 2005709
    ›    Rok 2006785
    ›    Rok 2010704
    ›    Rok 2011623
     Obwieszczenia i zawiadomienia1201
    ›    Rok 2003647
    ›    Rok 2002772
    ›    Rok 2004640
    ›    Rok 2005904
    ›    Rok 2006939
    ›    Rok 2010873
    ›    Rok 2011640
   Zagospodarowanie przestrzenne5394
     Rok 2022434
     Rok 2021799
     Rok 20201477
     Rok 20191350
     Rok 20182572
     Rok 20172828
     Rok 20163001
     Rok 20152881
     Rok 20142562
     Rok 20131845
     Rok 20122794
     2005 - 201110984
     Formularze wniosków2777
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb2835
     DROGI PUBLICZNE451
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach5635
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach4276
    ›    Rok 20096778
    ›    Rok 20101945
    ›    Rok 20113249
    ›    Rok 20123753
    ›    Rok 20133941
    ›    Rok 20142621
    ›    Rok 20154413
    ›    Rok 20166072
    ›    Rok 20173022
    ›    Rok 20182691
    ›    Rok 20191599
    ›    Rok 20202140
    ›    Rok 20211766
    ›    Rok 2022809
     Formularze wniosków1322
    ›    Rok 20094443
    ›    Rok 2010978
    ›    Rok 2011743
    ›    Rok 2012615
   Ochrona środowiska1866
     Usuwanie drzew i krzewów1002
     Informacja o jakości wody pitnej2623
     Czyste powietrze1068
     Emisyjność budynków682
     Ogłoszenia154
   Gospodarka odpadami6422
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1482
     Harmonogram wywozu odpadów20463
     Segregacja odpadów962
     Ogłoszenia7925
     Formularze wniosków4334
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku413
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi3540
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1872
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy1134
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne687
    ›    2014530
    ›    2015636
    ›    2016575
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)1940
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 821
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 897
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych343
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych572
     Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków229
     Azbest79
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych1277
   Zamówienia Publiczne2911
     Rok 20224035
     Rok 202167607
     Rok 202019939
     Rok 201923290
     Rok 201830371
     Rok 201713941
     Rok 201612485
     Rok 201517598
     Rok 201411332
     Rok 20139633
     Rok 20128354
     Rok 20118906
     Rok 20109755
     Rok 20096891
     Rok 200812321
     Rok 200713328
     Rok 200620571
     Rok 20053007
     Rok 20044567
     Rok 20032147
   Platforma zakupowa1309
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości9370
     Rok 2022958
     Rok 202154702
     Rok 20208434
     Rok 201910710
     Rok 201811665
     Rok 201710783
     Rok 20169980
     Rok 201520665
     Rok 20146846
     Rok 20133175
     Rok 20122608
     Rok 20114946
     Rok 201010431
     Rok 20099838
     Rok 20088316
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży5992
     Rok 2022270
     Rok 2021316
     Rok 2020558
     Rok 20191032
     Rok 2018843
     Rok 20171007
     Rok 20162041
     Rok 201510674
     Rok 20141359
     Rok 20132190
     Rok 20121642
     Rok 20112997
     Rok 20105259
     Rok 20092557
     Rok 20082791
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3660
     Rok 20221641
     Rok 20213171
     Rok 20204953
     Rok 20195667
     Rok 20185103
     Rok 20176491
     Rok 20166843
     Rok 201512102
     Rok 20141672
     Rok 20131087
     Rok 20121126
     Rok 20111226
     Rok 20103668
     Rok 20091565
     Rok 20081214
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3571
     Rok 2022104
     Rok 2021210
     Rok 2020345
     Rok 2019516
     Rok 2018582
     Rok 2017821
     Rok 2016912
     Rok 201510280
     Rok 20141111
     Rok 20131189
     Rok 20121317
     Rok 20111254
     Rok 20105640
   Zasób mieszkaniowy gminy1911
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw4219
     Małżeństwa, narodziny, zgony1797
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1371
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1523
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1429
    ›    Sporządzenie aktu zgonu1224
     Dowody osobiste1470
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1452
     Meldunki1329
    ›    Zameldowanie na pobyt stały1217
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy1096
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego1176
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego1091
     Zezwolenia i decyzje1834
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu2192
   Działalność gospodarcza1936
     CEIDG1729
     Druki do pobrania1319
Inne
   Jednostki organizacyjne6930
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej4898
    ›    Kontakt16457
    ›    Kierownictwo2371
    ›    Statut1599
    ›    Ewidencje i rejestry1703
    ›    Procedury1797
    ›    Ogłoszenia o naborze4089
    ›    RODO495
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie12051
    ›    RODO648
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie2572
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach4840
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie13297
     Zakład Gospodarki Komunalnej8497
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie3571
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie593
    ›    RODO567
     Gminny Ośrodek Kultury765
    ›    Gminny Ośrodek Kultury2522
   Jednostki pomocnicze3729
     Sołectwa3250
    ›    Statut Sołectw1560
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego1599
     Opinie i budżet750
   Zarządzanie kryzysowe1390
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego893
     Zgromadzenia841
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3648
     Skład Komisji1590
     Programy833
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi2344
     Program współpracy2035
     Sprawozdania972
     Pożytek publiczny1627
   Łowiectwo1354
   Konsultacje społeczne3144
   Oświadczenia majątkowe12881
     Wójt8050
     Sekretarz5762
     Skarbnik4994
     Kierownik Biblioteki3908
     Kierownik SPZOZ6292
     Kierownik GOPS4212
     Kierownik ZGK5512
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta4665
     Dyrektor PSP w Kodrębie10525
     Dyrektor PSP w Rzejowicach6553
     Dyrektor GOK w Kodrębie1802
   Projekty UE77
     Informacje2082
    ›    Kontakt913
     Aktualności1308
     Dokumenty do pobrania978
     Linki1024
   Polski Ład38
   Wybory parlamentarne2689
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.2161
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.1562
     Wybory parlamentarne 20151889
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20143243
     Wybory parlamentarne 201113142
     Wybory parlamentarne 20071630
    ›    Informacje1116
    ›    Zarządzenia1190
   Wybory Prezydenckie2101
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.1653
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.1623
     Wybory Prezydenckie 20152103
     Wybory Prezydenckie 20101521
    ›    Informacje1111
   Wybory samorządowe4031
     Wybory Samorządowe 20185795
     Wybory Samorządowe 20146027
    ›    Informacje3589
     Wybory Samorządowe 20101204
     Wybory samorządowe 20063291
    ›    Komunikaty PKW1546
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1882
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1578
    ›    Pozostałe informacje1550
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3756
    ›    Wyniki z wyborów3603
   Wybory do Izb Rolniczych644
     Wybory do Izb Rolniczych 2019505
     Wybory do Izb Rolniczych 20153080
   Wybory Ławników1478
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023304
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019771
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191829
   Referenda1389
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1947
   Spisy Powszechne1938
     Spis powszechny 20211843
     Powszechny Spis Rolny 20201697
     Powszechny Spis Rolny 20101427
    ›    Informacje1314
     Narodowy Spis Powszechny 201110165
   Strategie, plany i programy1947
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb1105
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-20231626
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023913
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb791
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB887
     Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami293
   Rejestry i ewidencje3656
     Rejestry publiczne2233
     Rejestr instytucji kultury 1267
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych57
   Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego490
   Kontrole w Urzędzie1832
     2013 r.850
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1607
   Nieodpłatna pomoc prawna2302
   Redakcja Biuletynu3768
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP13697
   Wniosek o udostępnienie informacji6231
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza3901
RODO
   RODO1775
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA500
Łączna liczba odwiedzin:2260414