Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Aktualności

Przyjdź i zaszczep się!

Przyjdź 17 września 2021 r. o godzinie 18.30 do Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie i zaszczep się przeciwko COVID-19 szczepionką jednodawkową J&J! W punkcie konsultacyjno-informacyjnym otrzymasz wszystkie potrzebne na ten temat informacje. Wszystkie osoby zaszczepione mogą wziąć udział w Loterii - Szczepimy się , przewidziane są atrakcyjne nagrody (regulamin loterii dostępny w pliku poniżej lub 17.09.2021 r. będzie dostępny w GOK w Kodrębie). Rejestracja loterii odbywa się w godzinach 18...

Utworzony: 2021-09-15 | Zmodyfikowany: 2021-09-15 14:02

2. Protokoły z głosowań

Protokoły z XXXII Sesji Rady Gminy Kodrąb- 15.09.2021 r.

Utworzony: 2021-09-15 | Zmodyfikowany: 2021-09-15 10:35

3. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właśc...

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kodrąb znajduje się w załączniku poniżej

Utworzony: 2017-05-19 | Zmodyfikowany: 2021-09-10 12:17

4. Rok 2021

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 11:31

5. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 15 września 2021 r. o godzinie 09.30

Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XXXII sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 15 września 2021 r. o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kodrębie z następującym porządkiem obrad: I.Otwarcie i stwierdzenie quorum. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Przedstawienie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy Kodrąb. IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym. V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międz...

Utworzony: 2021-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 15:22

6. Łowiectwo

Kalendarz polowań przez koła łowieckie 2021 r.

Utworzony: 2020-12-01 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 12:39

7. Aktualności

Spis powszechny

Utworzony: 2021-09-07 | Zmodyfikowany: 2021-09-07 09:06

8. Rok 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 Kodrąb GPI.6220.10.2021 Kodrąb, dn. 03.09.2021 r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), stosownie do art. 73 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska or...

Utworzony: 2021-09-03 | Zmodyfikowany: 2021-09-03 14:14

9. Rok 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 Kodrąb GPI.6220.6.2021 Kodrąb, dn. 31.08.2021 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kode...

Utworzony: 2021-08-31 | Zmodyfikowany: 2021-08-31 15:14

10. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW

Utworzony: 2021-08-29 | Zmodyfikowany: 2021-08-29 22:05

11. Rok 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 Kodrąb GPI.6220.9.2021 Kodrąb, dn. 27.08.2021 r. OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 202...

Utworzony: 2021-08-27 | Zmodyfikowany: 2021-08-27 11:46

12. Aktualności

Transport i unieszkodliwianie azbestu w 2021 r.

Utworzony: 2021-08-25 | Zmodyfikowany: 2021-08-25 12:43

13. Rok 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Wójt Gminy Kodrąb ul. Niepodległości 7 97-512 Kodrąb GPI.6220.4.2021 Kodrąb, dn. 20.08.2021 r. OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Kodrąb, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kode...

Utworzony: 2021-08-23 | Zmodyfikowany: 2021-08-23 12:25

14. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW

Utworzony: 2021-08-23 | Zmodyfikowany: 2021-08-23 07:35

15. Rok 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2021-08-18 | Zmodyfikowany: 2021-08-18 17:00

16. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW

Utworzony: 2021-08-16 | Zmodyfikowany: 2021-08-16 11:07

17. Rok 2021

Ogłoszenie o przetargu na działkę budowlaną nr 164/4 obręb Kodrąb w dniu 20 września...

Utworzony: 2021-08-12 | Zmodyfikowany: 2021-08-13 08:09

18. Rok 2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dn. 09.08.2021 r. Nr GPI.6733.Z.1.2021 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Kodrąb Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735) zawiadamia się, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym Nr GPI.6733.1.2021 z dnia 09....

Utworzony: 2021-08-10 | Zmodyfikowany: 2021-08-10 15:44

19. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW

Utworzony: 2021-08-10 | Zmodyfikowany: 2021-08-10 11:53

20. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW

Utworzony: 2021-08-05 | Zmodyfikowany: 2021-08-05 09:16