Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2021-03-02 10:07
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 lutego 2021 roku
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-03-02 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 lutego 2021 roku
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-03-02 10:06
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 lutego 2021 roku
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-03-02 10:05
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie Nr 10/2021 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1 lutego 2021 roku
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-03-02 08:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości » Rok 2021
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o przetargu na działkę budowlaną nr 164/4 obręb Kodrąb
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-03-02 08:12
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi » Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości » Rok 2021
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o przetargu na działkę budowlaną nr 164/4 obręb Kodrąb
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-03-02 08:01
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka odpadami » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aktualna od marca 2021 r.)
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-02 08:01
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka odpadami » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aktualna od marca 2021 r.)
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-02 07:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-02 07:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-02 07:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-01 10:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-01 10:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-01 08:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-01 08:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-01 08:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-01 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka odpadami » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aktualna od marca 2021 r.)
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-01 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka odpadami » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aktualna od marca 2021 r.)
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-01 08:36
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka odpadami » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aktualna od marca 2021 r.)
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-01 08:35
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka odpadami » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aktualna od marca 2021 r.)
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-03-01 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Gospodarka odpadami » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (aktualna od marca 2021 r.)
Wykonanie: Karol Maszczyk
Data: 2021-02-25 09:15
Dział: Urząd » Petycje » 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Or.152.5.2020
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-02-25 09:15
Dział: Urząd » Petycje » 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Or.152.5.2020
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-02-25 09:13
Dział: Urząd » Petycje » 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Or.153.4.2020
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-02-25 09:12
Dział: Urząd » Petycje » 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Or.153.4.2020
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-02-25 09:11
Dział: Urząd » Petycje » 2020 r.
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Or.153.4.2020
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-02-22 14:24
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- 2020 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-02-22 14:22
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Informacje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- 2020 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-02-22 14:21
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Informacje
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg w zakresie podatków powyżej 500 zł- 2020 r.
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
Data: 2021-02-22 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Budżet » Informacje z wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacje o wykonaniu budżetu Gminy Kodrąb- 2020
Wykonanie: Paulina Lesiakowska