artykuł nr 1

Remont drogi gminnej Lipowczyce - Klizin

artykuł nr 2

Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Kodrąb

artykuł nr 3

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kodrąb

artykuł nr 4

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb - przetarg nieograniczony pn.Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

artykuł nr 5

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kodrąb

Uwaga:

Zostało zamieszczone ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia, w którym został zmieniony termin składania ofert oraz wyjaśnienia związane z treścią SIWZ.

Termin składania ofert upływa 12.02.2015 r. o godzinie 10.00.

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia162 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.04.2015 r.86 KB
uwzględnienie odwołania43 KB
Odwołanie do KIOMB
Zawiadomienie o ponownej ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty409 KB
informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty i powtórzeniu czynności badania i oceny ofert34 KB
Informacja635 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty302 KB
WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZMB
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 6 02 2015 r.149 KB
Załącznik nr 11 do SIWZ wersja edytowalna doc31 KB
Załącznik nr 11 do SIWZ265 KB
Załącznik nr 10c do SIWZ554 KB
Załącznik nr 10b do SIWZ639 KB
Załącznik nr 10a do SIWZMB
Załącznik nr 9h dotyczy zał 1-118 240 KB
Załącznik nr 9g dotyczy poz 1-11897 KB
Załącznik nr 9f dotyczy poz 1-118 342 KB
Załącznik nr 9e dotyczy poz 1-117399 KB
Załącznik nr 9d dotyczy poz 1-117225 KB
Załącznik nr 9c 118 schemat studnia w gruncie 348 KB
Załącznik nr 9c 118 opis459 KB
Załącznik nr 9c 118 573 KB
Załącznik nr 9b 117 opis459 KB
Załącznik nr 9b 117604 KB
Załącznik nr 9b 116 opis460 KB
Załącznik nr 9b 116712 KB
Załącznik nr 9b 115 opis461 KB
Załącznik nr 9b 115961 KB
Załącznik nr 9b 114 opis459 KB
Załącznik nr 9b 114837 KB
Załącznik nr 9b 113 opis460 KB
Załącznik nr 9b 113851 KB
Załącznik nr 9b 112 opis460 KB
Załącznik nr 9b 1121,004 KB
Załącznik nr 9b 111 opis460 KB
Załącznik nr 9b 111MB
Załącznik nr 9b 110 opis461 KB
Załącznik nr 9b 110879 KB
Załącznik nr 9b 109 opis460 KB
Załącznik nr 9b 109911 KB
Załącznik nr 9b 108 opis459 KB
Załącznik nr 9b 108969 KB
Załącznik nr 9b 107 opis459 KB
Załącznik nr 9b 107749 KB
Załącznik nr 9a opis dla projektów 1-106952 KB
Załącznik nr 9a 106697 KB
Załącznik nr 9a 105MB
Załącznik nr 9a 104747 KB
Załącznik nr 9a 103806 KB
Załącznik nr 9a 102786 KB
Załącznik nr 9a 101669 KB
Załącznik nr 9a 100739 KB
Załącznik nr 9a 99MB
Załącznik nr 9a 98MB
Załącznik nr 9a 97MB
Załącznik nr 9a 96MB
Załącznik nr 9a 95711 KB
Załącznik nr 9a 94767 KB
Załącznik nr 9a 93536 KB
Załącznik nr 9a 92542 KB
Załącznik nr 9a 91630 KB
Załącznik nr 9a 90660 KB
Załącznik nr 9a 89597 KB
Załącznik nr 9a 88741 KB
Załącznik nr 9a 87782 KB
Załącznik nr 9a 86987 KB
Załącznik nr 9a 85995 KB
Załącznik nr 9a 84949 KB
Załącznik nr 9a 831,015 KB
Załącznik nr 9a 82757 KB
Załącznik nr 9a 81928 KB
Załącznik nr 9a 80861 KB
Załącznik nr 9a 79715 KB
Załącznik nr 9a 78917 KB
Załącznik nr 9a 77775 KB
Załącznik nr 9a 76760 KB
Załącznik nr 9a 75522 KB
Załącznik nr 9a 74770 KB
Załącznik nr 9a 73640 KB
Załącznik nr 9a 72314 KB
Załącznik nr 9a 71721 KB
Załącznik nr 9a 70680 KB
Załącznik nr 9a 69637 KB
Załącznik nr 9a 68582 KB
Załącznik nr 9a 67545 KB
Załącznik nr 9a 66319 KB
Załącznik nr 9a 65504 KB
Załącznik nr 9a 64844 KB
Załącznik nr 9a 63844 KB
Załącznik nr 9a 62753 KB
Załącznik nr 9a 61835 KB
Załącznik nr 9a 60841 KB
Załącznik nr 9a 59823 KB
Załącznik nr 9a 58781 KB
Załącznik nr 9a 57802 KB
Załącznik nr 9a 56823 KB
Załącznik nr 9a 55865 KB
Załącznik nr 9a 54837 KB
Załącznik nr 9a 53710 KB
Załącznik nr 9a 52938 KB
Załącznik nr 9a 51790 KB
Załącznik nr 9a 50798 KB
Załącznik nr 9a 49736 KB
Załącznik nr 9a 48893 KB
Załącznik nr 9a 47818 KB
Załącznik nr 9a 46877 KB
Załącznik nr 9a 45898 KB
Załącznik nr 9a 44877 KB
Załącznik nr 9a 43805 KB
Załącznik nr 9a 42732 KB
Załącznik nr 9a 41615 KB
Załącznik nr 9a 40805 KB
Załącznik nr 9a 39521 KB
Załącznik nr 9a 38707 KB
Załącznik nr 9a 37828 KB
Załącznik nr 9a 36790 KB
Załącznik nr 9a 35885 KB
Załącznik nr 9a 34765 KB
Załącznik nr 9a 33704 KB
Załącznik nr 9a 32758 KB
Załącznik nr 9a 31734 KB
Załącznik nr 9a 30651 KB
Załącznik nr 9a 29707 KB
Załącznik nr 9a 28642 KB
Załącznik nr 9a 27782 KB
Załącznik nr 9a 26711 KB
Załącznik nr 9a 25697 KB
Załącznik nr 9a 24657 KB
Załącznik nr 9a 23673 KB
Załącznik nr 9a 22685 KB
Załącznik nr 9a 21833 KB
Załącznik nr 9a 20862 KB
Załącznik nr 9a 19634 KB
Załącznik nr 9a 18767 KB
Załącznik nr 9a 17530 KB
Załącznik nr 9a 16646 KB
Załącznik nr 9a 15729 KB
Załącznik nr 9a 14534 KB
Załącznik nr 9a 13794 KB
Załącznik nr 9a 12759 KB
Załącznik nr 9a 11704 KB
Załącznik nr 9a 10894 KB
Załącznik nr 9a 9805 KB
Załącznik nr 9a 8737 KB
Załącznik nr 9a 7936 KB
Załącznik nr 9a 6940 KB
Załącznik nr 9a 5808 KB
Załącznik nr 9a 4955 KB
Załącznik nr 9a 3663 KB
Załącznik nr 9a 2675 KB
Załącznik nr 9a 1743 KB
Załącznik nr 8 do SIWZ292 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ146 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ wzór umowy315 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ192 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ123 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ119 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ122 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ138 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia345 KB
Ogłoszenie o zamówieniu203 KB