artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu realizowanym pod nazwą: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie

artykuł nr 2

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia679 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty75 KB
Protokół z otwarcia ofert46 KB
Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ17 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót Część 2 zamówienia122 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót Część 1 zamówienia119 KB
Część V SIWZ Informacja BIOZ branża sanitarna65 KB
Część V SIWZ Informacja BIOZ branża elektryczna204 KB
Część V SIWZ Informacja BIOZ branża budowlana290 KB
Część V SIWZ STWiOR branża sanitarna142 KB
Część V SIWZ STWiOR branża elektryczna396 KB
Część V SIWZ STWiOR bud659 KB
Część V SIWZ Projekt bud- wyk - branża sanitarnaMB
Część V SIWZ Opis techniczny - branża elektryczna 930 KB
Część V SIWZ Rys nr 6-Schemat ideowy rozdzielni RGS92 KB
Część V SIWZ Rys nr 5-Schemat ideowy rozdzielni RG261 KB
Część V SIWZ Rys nr 4-Rzut poziomy II kondygnacji (Instalacja oświetleniowa)227 KB
Część V SIWZ Rys nr 3-Rzut poziomy I kondygnacji (Instalacja oświetleniowa)494 KB
Część V SIWZ Rys nr 2-Rzut poziomy II kondygnacji (Instalacja gniazd wtykowych)224 KB
Część V SIWZ Rys nr 1-Rzut poziomy I kondygnacji (Instalacja gniazd wtykowych)334 KB
Część V SIWZ Projekt bud - wykMB
Część V SIWZ Inwentaryzacja arch - budMB
Część IV SIWZ projekt umowy Część 2 zamówienia582 KB
Część IV SIWZ projekt umowy Część 1 zamówienia582 KB
SIWZ cz III Formularz oferty z załącznikami, w tym wzory dokumentów składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia831 KB
SIWZ cz II Formularze oświadczeń Wykonawcy704 KB
SIWZ cz I Instrukcja dla Wykonawców877 KB
Ogłoszenie o zamówieniu631 KB
artykuł nr 3

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP I etap

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia95 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty54 KB
Protokół z otwarcia ofert31 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót162 KB
Część V SIWZ STWiOR435 KB
Część V SIWZ Projekt zjazdu widok z góry38 KB
Część V SIWZ Projekt zjazdu przekroje192 KB
Część V SIWZ Projekt zjazdu144 KB
Część V SIWZ Opis techniczny1,019 KB
Część V SIWZ Informacja BIOZ225 KB
Część V SIWZ Ekspertyza techniczna223 KB
Część V SIWZ Zbrojenie płyty stropu214 KB
Część V SIWZ Rysunek schematu zbrojenia schodów153 KB
Część V SIWZ Rysunek żebra stropu164 KB
Część V SIWZ Obliczenia schody352 KB
Część V SIWZ Zestawienie stolarki - projekt 247 KB
Część V SIWZ Schemat wiązara drewnianego - projekt 164 KB
Część V SIWZ Rzut przyziemia - projekt817 KB
Część V SIWZ Rzut przyziemia - inwentaryzacja285 KB
Część V SIWZ Rzut połaci dachowej - projekt144 KB
Część V SIWZ Rzut połaci dachowej - inwentaryzacja127 KB
Część V SIWZ Rzut piętra - projekt558 KB
Część V SIWZ Rzut piętra - inwentaryzacja171 KB
Część V SIWZ Rzut konstrukcji dachu - projekt209 KB
Część V SIWZ Rzut fundamentów - projekt275 KB
Część V SIWZ Przekrój b-b - projekt517 KB
Część V SIWZ Przekrój b-b - inwentaryzacja100 KB
Część V SIWZ Przekrój a-a - projekt401 KB
Część V SIWZ Przekrój a-a - inwentaryzacja138 KB
Część V SIWZ Elewacja zachodnia - projekt118 KB
Część V SIWZ Elewacja zachodnia - inwentaryzacja83 KB
Część V SIWZ Elewacja wschodnia - projekt161 KB
Część V SIWZ Elewacja wschodnia - inwentaryzacja84 KB
Część V SIWZ Elewacja północna - projekt144 KB
Część V SIWZ Elewacja północna - inwentaryzacja82 KB
Część V SIWZ Elewacja południowa - projekt110 KB
Część V SIWZ Elewacja południowa - inwentaryzacja83 KB
Część V SIWZ Projekt zagospodarowania terenu cz 2406 KB
Część V Projekt zagospodarowania terenu cz 1MB
Część IV SIWZ projekt umowy592 KB
SIWZ cz III Formularz oferty z załącznikami, w tym wzory dokumentów składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia820 KB
SIWZ cz II Formularze oświadczeń Wykonawcy700 KB
SIWZ cz I Instrukcja dla Wykonawców854 KB
Ogłoszenie o zamówieniu725 KB
artykuł nr 4

Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowczycach część I

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia671 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty53 KB
Protokół z otwarcia ofert30 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót wod-kan402 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót elek268 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót bud305 KB
Część V SIWZ STWiOR wod-kan226 KB
Część V SIWZ STWiOR elek639 KB
Część V SIWZ STWiOR bud352 KB
Część V SIWZ Opis techniczny wod-kan186 KB
Część V SIWZ Opis techniczny elek986 KB
Część V SIWZ Opis techniczny bud220 KB
Część V SIWZ szczegół budowy studzienki156 KB
Część V SIWZ rzut przyziemia instalacja wentylacji224 KB
Część V SIWZ Rzut przyziemia instalacja kan san183 KB
Część V SIWZ Rzut przyziemia ins wody194 KB
Część V SIWZ rzut dachu instalacja wentylacji121 KB
Część V SIWZ Rzut dachu inst kan sanit120 KB
Część V SIWZ Rozwinięcie wody109 KB
Część V SIWZ rozwinięcie klimatyzacja129 KB
Część V SIWZ Rozwinięcie kanalizacja104 KB
Część V SIWZ profil podłużny przyłącza wodociągowego127 KB
Część V SIWZ Profil podłużny przyłącza kanalizacyjnego127 KB
Część V SIWZ klimatyzacja242 KB
Część V SIWZ E PBW 10289 KB
Część V SIWZ E PBW 9260 KB
Część V SIWZ E PBW 8305 KB
Część V SIWZ E PBW 7397 KB
Część V SIWZ E PBW 6251 KB
Część V SIWZ E PBW 5262 KB
Część V SIWZ E PBW 4299 KB
Część V SIWZ E PBW 3295 KB
Część V SIWZ E PBW 2318 KB
Część V SIWZ E PBW 1289 KB
Część V SIWZ Rys A9211 KB
Część V SIWZ Rys A8164 KB
Część V SIWZ Rys A7308 KB
Część V SIWZ Rys A6326 KB
Część V SIWZ Rys A5166 KB
Część V SIWZ Rys A4187 KB
Część V SIWZ Rys A3345 KB
Część V SIWZ Rys A2143 KB
Część V SIWZ Rys A1814 KB
Część V SIWZ Rys A01,013 KB
Część IV SIWZ projekt umowy588 KB
SIWZ cz III Formularz oferty z załącznikami, w tym wzory dokumentów składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia823 KB
SIWZ cz II Formularze oświadczeń Wykonawcy699 KB
SIWZ cz I Instrukcja dla Wykonawców851 KB
Ogłoszenie o zamówieniu594 KB
artykuł nr 5

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY KODRĄB