główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu realizowanym pod nazwą: Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie

artykuł nr 2

Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 631.04 KB
SIWZ cz I Instrukcja dla Wykonawców 877.24 KB
SIWZ cz II Formularze oświadczeń Wykonawcy 703.72 KB
SIWZ cz III Formularz oferty z załącznikami, w tym wzory dokumentów składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 831.42 KB
Część IV SIWZ projekt umowy Część 1 zamówienia 582.02 KB
Część IV SIWZ projekt umowy Część 2 zamówienia 581.99 KB
Część V SIWZ Inwentaryzacja arch - bud 1.49 MB
Część V SIWZ Projekt bud - wyk 5.30 MB
Część V SIWZ Rys nr 1-Rzut poziomy I kondygnacji (Instalacja gniazd wtykowych) 334.14 KB
Część V SIWZ Rys nr 2-Rzut poziomy II kondygnacji (Instalacja gniazd wtykowych) 224.06 KB
Część V SIWZ Rys nr 3-Rzut poziomy I kondygnacji (Instalacja oświetleniowa) 494.05 KB
Część V SIWZ Rys nr 4-Rzut poziomy II kondygnacji (Instalacja oświetleniowa) 226.73 KB
Część V SIWZ Rys nr 5-Schemat ideowy rozdzielni RG 261.04 KB
Część V SIWZ Rys nr 6-Schemat ideowy rozdzielni RGS 91.92 KB
Część V SIWZ Opis techniczny - branża elektryczna 929.64 KB
Część V SIWZ Projekt bud- wyk - branża sanitarna 1.70 MB
Część V SIWZ STWiOR bud 659.28 KB
Część V SIWZ STWiOR branża elektryczna 396.34 KB
Część V SIWZ STWiOR branża sanitarna 142.29 KB
Część V SIWZ Informacja BIOZ branża budowlana 290.19 KB
Część V SIWZ Informacja BIOZ branża elektryczna 204.11 KB
Część V SIWZ Informacja BIOZ branża sanitarna 64.80 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót Część 1 zamówienia 118.62 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót Część 2 zamówienia 121.69 KB
Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ 17.07 KB
Protokół z otwarcia ofert 45.67 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 75.29 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 679.37 KB
artykuł nr 3

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP I etap

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 724.86 KB
SIWZ cz I Instrukcja dla Wykonawców 854.33 KB
SIWZ cz II Formularze oświadczeń Wykonawcy 700.08 KB
SIWZ cz III Formularz oferty z załącznikami, w tym wzory dokumentów składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 819.96 KB
Część IV SIWZ projekt umowy 592.39 KB
Część V Projekt zagospodarowania terenu cz 1 1.13 MB
Część V SIWZ Projekt zagospodarowania terenu cz 2 405.66 KB
Część V SIWZ Elewacja południowa - inwentaryzacja 83.49 KB
Część V SIWZ Elewacja południowa - projekt 110.22 KB
Część V SIWZ Elewacja północna - inwentaryzacja 82.46 KB
Część V SIWZ Elewacja północna - projekt 144.29 KB
Część V SIWZ Elewacja wschodnia - inwentaryzacja 83.72 KB
Część V SIWZ Elewacja wschodnia - projekt 161.47 KB
Część V SIWZ Elewacja zachodnia - inwentaryzacja 82.64 KB
Część V SIWZ Elewacja zachodnia - projekt 117.81 KB
Część V SIWZ Przekrój a-a - inwentaryzacja 137.79 KB
Część V SIWZ Przekrój a-a - projekt 401.48 KB
Część V SIWZ Przekrój b-b - inwentaryzacja 100.08 KB
Część V SIWZ Przekrój b-b - projekt 516.91 KB
Część V SIWZ Rzut fundamentów - projekt 274.57 KB
Część V SIWZ Rzut konstrukcji dachu - projekt 209.22 KB
Część V SIWZ Rzut piętra - inwentaryzacja 170.87 KB
Część V SIWZ Rzut piętra - projekt 558.02 KB
Część V SIWZ Rzut połaci dachowej - inwentaryzacja 127.48 KB
Część V SIWZ Rzut połaci dachowej - projekt 143.87 KB
Część V SIWZ Rzut przyziemia - inwentaryzacja 284.97 KB
Część V SIWZ Rzut przyziemia - projekt 817.09 KB
Część V SIWZ Schemat wiązara drewnianego - projekt 163.56 KB
Część V SIWZ Zestawienie stolarki - projekt 247.34 KB
Część V SIWZ Obliczenia schody 352.31 KB
Część V SIWZ Rysunek żebra stropu 163.74 KB
Część V SIWZ Rysunek schematu zbrojenia schodów 152.52 KB
Część V SIWZ Zbrojenie płyty stropu 213.51 KB
Część V SIWZ Ekspertyza techniczna 222.69 KB
Część V SIWZ Informacja BIOZ 225.47 KB
Część V SIWZ Opis techniczny 1,018.61 KB
Część V SIWZ Projekt zjazdu 143.88 KB
Część V SIWZ Projekt zjazdu przekroje 191.95 KB
Część V SIWZ Projekt zjazdu widok z góry 38.47 KB
Część V SIWZ STWiOR 435.30 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót 162.14 KB
Protokół z otwarcia ofert 31.35 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 53.81 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 94.53 KB
artykuł nr 4

Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowczycach część I

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu 593.94 KB
SIWZ cz I Instrukcja dla Wykonawców 851.45 KB
SIWZ cz II Formularze oświadczeń Wykonawcy 699.05 KB
SIWZ cz III Formularz oferty z załącznikami, w tym wzory dokumentów składane na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia 822.94 KB
Część IV SIWZ projekt umowy 587.90 KB
Część V SIWZ Rys A0 1,013.27 KB
Część V SIWZ Rys A1 813.79 KB
Część V SIWZ Rys A2 143.47 KB
Część V SIWZ Rys A3 345.23 KB
Część V SIWZ Rys A4 186.63 KB
Część V SIWZ Rys A5 165.79 KB
Część V SIWZ Rys A6 325.75 KB
Część V SIWZ Rys A7 307.90 KB
Część V SIWZ Rys A8 164.42 KB
Część V SIWZ Rys A9 210.89 KB
Część V SIWZ E PBW 1 288.99 KB
Część V SIWZ E PBW 2 317.60 KB
Część V SIWZ E PBW 3 295.27 KB
Część V SIWZ E PBW 4 298.65 KB
Część V SIWZ E PBW 5 262.38 KB
Część V SIWZ E PBW 6 251.22 KB
Część V SIWZ E PBW 7 397.15 KB
Część V SIWZ E PBW 8 305.42 KB
Część V SIWZ E PBW 9 259.54 KB
Część V SIWZ E PBW 10 289.15 KB
Część V SIWZ klimatyzacja 242.02 KB
Część V SIWZ Profil podłużny przyłącza kanalizacyjnego 127.34 KB
Część V SIWZ profil podłużny przyłącza wodociągowego 127.21 KB
Część V SIWZ Rozwinięcie kanalizacja 104.40 KB
Część V SIWZ rozwinięcie klimatyzacja 129.20 KB
Część V SIWZ Rozwinięcie wody 108.75 KB
Część V SIWZ Rzut dachu inst kan sanit 119.51 KB
Część V SIWZ rzut dachu instalacja wentylacji 121.06 KB
Część V SIWZ Rzut przyziemia ins wody 194.32 KB
Część V SIWZ Rzut przyziemia instalacja kan san 183.09 KB
Część V SIWZ rzut przyziemia instalacja wentylacji 223.79 KB
Część V SIWZ szczegół budowy studzienki 156.10 KB
Część V SIWZ Opis techniczny bud 219.63 KB
Część V SIWZ Opis techniczny elek 985.96 KB
Część V SIWZ Opis techniczny wod-kan 185.64 KB
Część V SIWZ STWiOR bud 352.46 KB
Część V SIWZ STWiOR elek 639.13 KB
Część V SIWZ STWiOR wod-kan 226.13 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót bud 305.00 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót elek 268.35 KB
Część V SIWZ Przedmiar robót wod-kan 402.22 KB
Protokół z otwarcia ofert 30.45 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 53.06 KB
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 671.00 KB
artykuł nr 5

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY BUDYNKÓW I LOKALI BIUROWYCH, OŚWIETLENIA ULICZNEGO ORAZ URZĄDZEŃ KOMUNALNYCH GMINY KODRĄB