główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-02-15 14:17
Dział: Urząd > Ostrzeżenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW - silna mgła/1
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
2. Data: 2019-02-15 13:13
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie - III etap
Wykonanie: Karol Maszczyk
3. Data: 2019-02-15 12:45
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb
Wykonanie: Karol Maszczyk
4. Data: 2019-02-15 12:44
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb
Wykonanie: Karol Maszczyk
5. Data: 2019-02-15 12:43
Dział: Prawo Lokalne > Zagospodarowanie przestrzenne > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb
Wykonanie: Karol Maszczyk
6. Data: 2019-02-12 15:03
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 164/8 obręb Kodrąb
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
7. Data: 2019-02-12 15:02
Dział: Gospodarka nieruchomościami komunalnymi > Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży > Rok 2019 >
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 164/8 obręb Kodrąb
Wykonanie: Paulina Lesiakowska
8. Data: 2019-02-12 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie - I etap
Wykonanie: Karol Maszczyk
9. Data: 2019-02-12 14:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie - I etap
Wykonanie: Karol Maszczyk
10. Data: 2019-02-12 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Ogłoszenia Przetargów > Rok 2019 >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie - I etap
Wykonanie: Karol Maszczyk