główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

INFORMACJA

Urzędnik Wyborczy będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy Kodrąb, ul. Niepodległości 7, pokój nr 13, w dniach 10 i 12 czerwca 2020 r. w godzinach 11.00 - 15.00.

Utworzony: 2020-06-05 | Zmodyfikowany: 2020-06-05 19:31

2. Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

Informacji o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego try...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-05 11:09

3. Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

Postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. w s...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 12:00

4. Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

Informacji o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolit...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 11:58

5. Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

Informacji o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 11:56

6. Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.

Informacji o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 11:46

7. 2020 r.

Or.152.2.2020

Or.152.2.2020 Numer kancelaryjny: 2542 Data złożenia: 01.06.2020 r. Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Wójt Gminy Kodrąb Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: brak wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przedmiot petycji: przywrócenie bądź utworzenie gabinetu rehabilitacji Obowiązujący termin rozpatrzenia: 31.08.2020 r. Faktyczna data rozpatrzenia petycji: Sposób rozpatrzenia petycji:

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-06-04 09:30

8. Rok 2020

Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkały...

Utworzony: 2020-05-11 | Zmodyfikowany: 2020-06-02 11:52

9. Protokoły z głosowań

Protokoły z XX Sesji Rady Gminy Kodrąb- 29.05.2020 r. i 01.06.2020 r.

Utworzony: 2020-06-01 | Zmodyfikowany: 2020-06-01 15:00

10. Rok 2020

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Dmeninie - etap II oraz ...

Utworzony: 2020-04-07 | Zmodyfikowany: 2020-05-26 14:28

11. Rok 2020

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 15:12

12. Rok 2020

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000...

Utworzony: 2020-05-13 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 10:24

13. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na sesję, która odbędzie się 29 maja 2020 r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XX sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie i stwierdzenie quorum. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Przedstawienie protokołu z XIX sesji Rady Gminy Kodrąb. IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym. V. Informa...

Utworzony: 2020-05-25 | Zmodyfikowany: 2020-05-25 09:44

14. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 14:45

15. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2020-05-22 | Zmodyfikowany: 2020-05-22 14:44

16. Rok 2020

Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000...

Utworzony: 2020-05-05 | Zmodyfikowany: 2020-05-20 10:04

17. 2020 r.

Or.152.1.2020

Or.152.1.2020 Numer kancelaryjny: 1906 Data złożenia: 03.04.2020 r. Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Rada Gminy Kodrąb Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: brak wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przedmiot petycji: ochrona zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem Obowiązujący termin rozpatrzenia: 03.07.2020 r. Faktyczna data rozpatrzenia petycji: 13.05.2020 r. Sposób rozpatrzenia petycji: skan odpowiedzi na petycję

Utworzony: 2020-05-18 | Zmodyfikowany: 2020-05-18 14:01

18. Informacje z wykonania budżetu

Informacje dodatkowe za 2019 r.

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-13 09:30

19. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW

Utworzony: 2020-05-12 | Zmodyfikowany: 2020-05-12 22:08

20. Rok 2020

Kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z zamieszkały...

Utworzony: 2020-04-29 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 12:42