główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Aktualności

Demontaż oraz usuwanie azbestu w 2020 r.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 32.359,27 zł. Dotacja ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Oc...

Utworzony: 2020-09-29 | Zmodyfikowany: 2020-09-29 11:44

2. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Kodrąb, dnia 24 września 2020 r. Wójt Gminy Kodrąb OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w obrębie Rzejowice, w gminie Kodrąb oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 46 pkt 1 us...

Utworzony: 2020-09-24 | Zmodyfikowany: 2020-09-24 12:41

3. Powszechny Spis Rolny 2020

Rolniku, spisz się przez internet!

Utworzony: 2020-09-22 | Zmodyfikowany: 2020-09-22 10:32

4. Rok 2020

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kodrąb - II etap

Utworzony: 2020-09-21 | Zmodyfikowany: 2020-09-21 10:32

5. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2020-09-16 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 11:36

6. 2020

Interpelacja 1/2020

Utworzony: 2020-09-09 | Zmodyfikowany: 2020-09-16 11:33

7. 2020 r.

Or.152.2.2020

Or.152.2.2020 Numer kancelaryjny: 2542 Data złożenia: 01.06.2020 r. Oznaczenie organu, do którego skierowano petycję: Wójt Gminy Kodrąb Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: brak wyrażenie zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach Przedmiot petycji: przywrócenie bądź utworzenie gabinetu rehabilitacji Obowiązujący termin rozpatrzenia: 31.08.2020 r. Faktyczna data rozpatrzenia petycji: 31.08.2020 r. Sposób rozpatrzenia petycji: Uchwała Rady Gminy Kodrąb nr XXII/174/20 w sprawie ...

Utworzony: 2020-06-04 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 11:15

8. Rok 2020

Uchwała Nr XXII/174/20

Utworzony: 2020-09-09 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 11:07

9. Rok 2020

Uchwała Nr XXII/173/20

Utworzony: 2020-09-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 11:07

10. Wójt

Oświadczenie majątkowe za rok 2019 Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2020-07-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 12:50

11. Protokoły z głosowań

Protokoły z XXIII Sesji Rady Gminy Kodrąb- 11.09.2020 r.

Utworzony: 2020-09-11 | Zmodyfikowany: 2020-09-11 09:41

12. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 11 września 2020 r. o godz. 9.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 11 września 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie i stwierdzenie quorum. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Podjęcie uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 20...

Utworzony: 2020-09-09 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 11:41

13. Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku

Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku

Urząd Gminy Kodrąb informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) – zwanej dalej ustawą u.c.p.g., właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości stanowiącej jego własność. Wypełniając obowiązki ustawy u.c.p.g, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do wójta, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyżej wymienio...

Utworzony: 2020-09-08 | Zmodyfikowany: 2020-09-08 11:33

14. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW

Utworzony: 2020-09-05 | Zmodyfikowany: 2020-09-05 16:35

15. Dyrektor GOK w Kodrębie

Oświadczenie majątkowe dyrektor GOK w Kodrębie

Utworzony: 2019-10-17 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 15:25

16. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2020-09-02 | Zmodyfikowany: 2020-09-02 14:48

17. Powszechny Spis Rolny 2020

Konkurs promujący PSR na Facebooku

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Polub profil Urzędu Statystycznego w Łodzi na facebook.pl Odpowiedz na pytanie konkursowe w odpowiedzi prywatnej Wygrywa pierwsze osób Regulamin konkursu dostępny na stronie https://lodz.stat.gov.pl/rolnykonkursfacebook

Utworzony: 2020-09-01 | Zmodyfikowany: 2020-09-01 11:00

18. Powszechny Spis Rolny 2020

Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzen...

OGŁOSZENIE O naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 Pliki do pobrania:

Utworzony: 2020-06-15 | Zmodyfikowany: 2020-09-01 09:54

19. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właśc...

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kodrąb znajduje się w załączniku poniżej

Utworzony: 2017-05-19 | Zmodyfikowany: 2020-09-01 08:08

20. Usuwanie drzew i krzewów

Usuwanie drzew i krzewów

Utworzony: 2019-06-18 | Zmodyfikowany: 2020-08-31 14:31