główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Wybory Samorządowe 2018

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM z dnia 13 listopada 2018

Utworzony: 2018-11-16 | Zmodyfikowany: 2018-11-16 10:40

2. Rok 2018

Zarządzenie Nr 59/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2018 roku

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 15:14

3. Rok 2018

Zarządzenie Nr 58/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2018 roku

Utworzony: 2018-11-15 | Zmodyfikowany: 2018-11-15 15:12

4. Aktualności

Informacja

Informujemy, iż 24 grudnia 2018 r. (wigilia Bożego Narodzenia) Urząd Gminy w Kodrębie będzie nieczynny. Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Urzędu będzie 24 listopada 2018 r. (sobota) w godz. 7.30 -15.30

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 09:53

5. Rok 2018

Zarządzenie Nr 60/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2018 roku

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 09:52

6. Aktualności

Zaproszenie na XLVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XLVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie i stwierdzenie quorum. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Podjęcie uchwał: w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika ...

Utworzony: 2018-11-14 | Zmodyfikowany: 2018-11-14 08:34

7. Rok 2018

Zarządzenie Nr 57/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 października 2018 roku

Utworzony: 2018-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 15:11

8. Rok 2018

Zarządzenie Nr 56/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 października 2018 roku

Utworzony: 2018-11-08 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 15:09

9. Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji

Utworzony: 2018-10-23 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 10:10

10. Godziny urzędowania

Godziny urzędowania

GODZINY PRACY URZĘDU GMINY W KODRĘBIE: PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK 7.30 - 15.30 WTOREK 7.30 - 16.00 PIĄTEK 7.30 - 15.00 WÓJT GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY WTOREK W GODZINACH 9.00 - 12.00 SEKRETARZ GMINY PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW W GODZINACH PRACY URZĘDU GMINY PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY PRZYJMUJE W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW W KAŻDY WTOREK W GODZ. 14.00 - 16.00

Utworzony: 2006-01-03 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 09:48

11. Dane podstawowe

Informacje Ogólne o Urzędzie

Gmina KODRĄB Rodzaj Gmina wiejska Województwo łódzkie Powiat radomszczański Kod 97-512 Miejscowość KODRĄB ul. Niepodległości 7 Kontakt tel./fax +48 (44) 681-93-25 e-mail: sekretariat@gminakodrab.pl ugkodrab@op.pl Wójt mgr inż. Bożena Krawczyk tel. (44) 681-93-17 e-mail: wojt@gminakodrab.pl Przewodniczący Rady Tadeusz Cieciura tel. (44) 681-93-25 Sekretarz mgr Lidia Sznelińska tel. (44) 681-93-25 e-mail: sekretarz@gminakodrab.pl Skarbnik Ewa Ziemnica tel. (44) 681-93-25 e-mail: ksiegowosc@gmi...

Utworzony: 2003-05-18 | Zmodyfikowany: 2018-11-08 09:45

12. Podatek rolny

Projekt Uchwały Rady Gminy Kodrąb w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla p...

Utworzony: 2018-11-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-07 12:06

13. Aktualności

Zaproszenie na obchody 100-rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Utworzony: 2018-11-06 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 15:54

14. Aktualności

INFORMACJA

Utworzony: 2018-08-07 | Zmodyfikowany: 2018-11-06 12:07

15. Łowiectwo

Kalendarz polowań przez koła łowieckie

Utworzony: 2018-11-05 | Zmodyfikowany: 2018-11-05 10:03

16. Aktualności

Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie jest realizowane z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wynosi 2.075.010,00 zł brutto. Wysokość umorzenia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod...

Utworzony: 2018-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-10-31 10:18

17. Wybory Samorządowe 2018

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 24 października 2018 r.

Utworzony: 2018-10-30 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 14:53

18. Kontakt

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kodrębie ul. Niepodległości 7 97 – 512 Kodrąb Tel. 44 681 93 25 w. 43 Tel./fax 44 681 93 25 w. 46 GOPS w Kodrębie czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 Kierownik GOPS: 1. Kierownik – mgr Renata Kowalska tel: 44 681 93 25 w. 50 Zatrudnieni pracownicy socjalni w GOPS Kodrąb: 1. mgr Renata Czajczyk 2. mgr Małgorzata Kempa 3. mgr Edyta Drzewowska 4. mgr Renata Kowalska tel: 44 681 93 25 w. 43 Dział świadczeń rodzinnych: 1. mgr ...

Utworzony: 2005-09-26 | Zmodyfikowany: 2018-10-30 07:44

19. Program współpracy

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku. Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 24 Urzędu Gminy w Kodrębie. Wszelkie uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 19 listopada 2018 r. osobiście w ...

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 13:10

20. Wójt

Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Kodrąb- koniec kadencji

Utworzony: 2018-10-29 | Zmodyfikowany: 2018-10-29 11:45