główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na sesję w dniu 31 maja 2019 r.

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 10:50

2. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW- Burze z gradem /1

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 13:39

3. Rok 2019

Zarządzenie Nr 40/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 maja 2019 roku

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 09:59

4. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW- Intensywne opady deszczu z burzami/ 1

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 14:28

5. Rok 2019

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzejowicach

Utworzony: 2019-05-06 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 11:48

6. Rok 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb o przeprowadzaniu procedury oceny oddziaływania na ...

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 09:39

7. Rok 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 164/9 obręb Kodrąb

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 09:01

8. Rok 2019

Zarządzenie Nr 39/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 maja 2019 roku

Utworzony: 2019-05-21 | Zmodyfikowany: 2019-05-21 08:06

9. RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH- URZĄD GMINY KODRĄB

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począw...

Utworzony: 2018-06-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 09:48

10. Rok 2019

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny ...

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 13:55

11. Rok 2019

Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny ...

Utworzony: 2019-04-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 13:38

12. Protokoły z głosowań

Protokoły z VIII Sesji Rady Gminy Kodrąb- 14.05.2019r.

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 14:14

13. Pożytek publiczny

Ogłoszenie o możliwości składania uwag

Utworzony: 2019-05-14 | Zmodyfikowany: 2019-05-14 09:18

14. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną w dniu 14 maja 2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję VIII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad: I.Otwarcie i stwierdzenie quorum. II.Przedstawienie porządku obrad. III.Podjęcie uchwał: w sprawie zmiany uchwały nr VI/49/19 Rady Gminy Kodrąb z dnia 27 lutego 2019 r. ...

Utworzony: 2019-05-13 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 10:52

15. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW - burze/1

Utworzony: 2019-05-12 | Zmodyfikowany: 2019-05-12 20:15

16. Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Utworzony: 2019-04-27 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 14:24

17. Opinie i budżet

Informacja dodatkowa ZGPR

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 14:20

18. Informacje z wykonania budżetu

Informacje dodatkowe za 2018 r.

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 13:57

19. Rok 2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 13:35

20. Rok 2019

Zarządzenie Nr 38/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 kwietnia 2019 roku

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 09:49