główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Rok 2020

Zarządzenie Nr 5/2020 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 10 stycznia 2020 roku

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 11:52

2. Łowiectwo

Kalendarz polowań przez koła łowieckie 2020 r.

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 10:13

3. Rok 2020

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej nr 33 obręb Klizin Pierwszy

Utworzony: 2020-01-20 | Zmodyfikowany: 2020-01-20 10:01

4. Protokoły z głosowań

Protokoły z XVII Sesji Rady Gminy Kodrąb- 17.01.2020r.

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 14:34

5. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 11:30

6. Formularze wniosków

WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU NIERU...

I N F O R M A C J A U S U W A N I E A Z B E S T U Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2020 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 7 lutego 2020 r. Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Wnioski o demon...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 11:24

7. Aktualności

Informacja

I N F O R M A C J A U S U W A N I E A Z B E S T U Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2020 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 7 lutego 2020 r. Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Wnioski o demon...

Utworzony: 2020-01-17 | Zmodyfikowany: 2020-01-17 11:23

8. Ostrzeżenia

Ostrzeżenie meteorologiczne wydane przez IMGW

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 22:39

9. Aktualności

Informacja

W dniu 18.01.2020 r. (sobota) Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie będzie nieczynny.

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 15:23

10. Zaproszenia na sesje

Zaproszenie na sesję nadzwyczajną, która odbędzie się 17 stycznia 2020 r. o godz.13.00

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815, poz. 1571) zwołuję XVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad: I. Otwarcie i stwierdzenie quorum. II. Przedstawienie porządku obrad. III. Podjęcie uchwał: w sprawie rozpatrzenia skargi na ...

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 10:44

11. Konsultacje społeczne

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RO...

Kodrąb, 15.01.2020 r. Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024. Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 2 Urzędu Gminy w Kodrębie. Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 28 stycznia 2020 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, ...

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 12:42

12. Rok 2020

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 r.

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 12:14

13. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:16

14. Rok 2020

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:15

15. Rok 2019

Uchwała Nr XV/125/19

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:07

16. Rok 2019

Uchwała Nr XV/124/19

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:06

17. Rok 2019

Uchwała Nr XV/123/19

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:05

18. Rok 2019

Uchwała Nr XV/122/19

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:04

19. Rok 2019

Uchwała Nr XV/121/19

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 11:03

20. Rok 2019

Uchwała Nr XV/120/19

Utworzony: 2020-01-15 | Zmodyfikowany: 2020-01-15 10:59