główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1385688
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ122647
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 122647
   Aktualności 58971
   Ostrzeżenia 1952
   Charakterystyka 10000
   Godziny urzędowania 5396
   Zabytki gminy 18665
   Regulaminy organizacyjne 5794
   Komórki organizacyjne 4533
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1374
     Referat Organizacyjny 1425
     Referat Finansowy 1249
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2315
     Urząd Stanu Cywilnego 1126
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 866
     Radca Prawny 1057
   Raport o stanie Gminy Kodrąb 150
     2018 116
   Ogłoszenia o naborze 14984
     2019 1231
     2018 2328
     2017 477
     2016 4118
     2015 2827
     2014 2826
     2013 3079
     2012 4346
     2011 19555
   Konkurs ofert 7516
     2019 309
     2018 1047
     2017 214
     2016 2453
     2015 8384
     2014 1772
     2013 1817
     2012 2017
     2011 1730
   Ogłoszenia 14570
   Petycje 67
     2019 r. 52
   Konta bankowe na wpłaty 3392
Organy
   Wójt Gminy 7016
     Kompetencje 1592
     Kontakt 1683
     Zarządzenia 1487
    ›    Rok 2007 655
    ›    Rok 2008 734
    ›    Rok 2010 673
    ›    Rok 2009 846
    ›    Rok 2011 644
    ›    Rok 2012 650
     Decyzje i inne akty administracyjne 1904
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6888
     Inne 867
   Sekretarz 4558
   Skarbnik 4105
   Rada Gminy 1294
     Skład Osobowy Rady Gminy 322
     Przewodniczący Rady 2097
     Komisje Rady 3301
     Zaproszenia na sesje 623
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb 8441
     Protokoły z głosowań 401
     Regulamin 1319
     Wybory ławników 1896
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2761
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 893
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 793
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 866
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 1306
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 671
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 670
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 974
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 438
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji 443
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji 367
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. 137
     Kontakt z radnymi 1717
     Interpelacje 74
    ›    2019 121
    ›    Skład osobowy 318
   Urząd Stanu Cywilnego 7035
Prawo Lokalne
   Statut 4942
   Budżet 4731
     Uchwały budżetowe 4072
    ›    Rok 2002 694
    ›    Rok 2003 667
    ›    Rok 2004 728
    ›    Rok 2005 1305
    ›    Rok 2006 885
    ›    Rok 2007 906
    ›    Rok 2008 845
    ›    Rok 2009 1061
    ›    Rok 2010 703
    ›    Rok 2011 1253
    ›    Rok 2012 788
    ›    Rok 2013 841
     Opinie 2421
     Sprawozdania 1187
    ›    Rok 2009 591
    ›    Rok 2010 959
    ›    Rok 2011 968
    ›    Rok 2012 829
    ›    Rok 2013 705
    ›    Rok 2014 792
    ›    Rok 2015 749
    ›    Rok 2016 700
    ›    Rok 2017 341
    ›    Rok 2018 299
    ›    Rok 2019 102
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1579
     Informacje z wykonania budżetu 3204
     Informacje 1682
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 2330
   Uchwały 6196
     Rok 2019 1193
     Rok 2018 2200
     Rok 2017 2867
     Rok 2016 4290
     Rok 2015 4901
     Rok 2014 4736
     Rok 2013 4901
     Rok 2012 986
    ›    I kwartał 2192
    ›    II kwartał 2525
    ›    III kwartał 1545
    ›    IV kwartał 2975
     Rok 2011 1142
    ›    IV Kwartał 3254
    ›    III Kwartał 1380
    ›    II Kwartał 2965
    ›    I Kwartał 3709
     Rok 2010 1059
    ›    I Kwartał 2178
    ›    II Kwartał 2428
    ›    III Kwartał 1714
    ›    IV Kwartał 3237
     Rok 2009 961
    ›    I Kwartał 1869
    ›    II Kwartał 2748
    ›    III Kwartał 1311
    ›    IV Kwartał 2186
     Rok 2008 991
    ›    I Kwartał 2541
    ›    II Kwartał 1608
    ›    III Kwartał 3705
    ›    IV Kwartał 2592
    ›    I Kwartał 1940
    ›    II Kwartał 1868
    ›    III Kwartał 2087
    ›    IV Kwartał 2116
     Rok 2007 1165
     Rok 2006 1107
    ›    IV Kwartał 1910
    ›    III Kwartał 1543
    ›    II Kwartał 2531
    ›    I Kwartał 1841
     Rok 2005 1067
    ›    IV Kwartał 2839
    ›    III Kwartał 1729
    ›    II Kwartał 1254
    ›    I Kwartał 2945
     Rok 2004 1785
    ›    IV Kwartał 1911
    ›    III Kwartał 737
    ›    II Kwartał 690
    ›    I Kwartał 1770
     Rok 2003 1468
    ›    I Kwartał 724
    ›    II Kwartał 2301
    ›    III Kwartał 1343
    ›    IV Kwartał 979
     Rok 2002 987
    ›    I Kwartał 697
    ›    II Kwartał 1304
    ›    III Kwartał 741
    ›    IV Kwartał 657
     Rok 2001 1175
   Zarządzenia Wójta 4566
     Rok 2019 1095
     Rok 2018 1732
     Rok 2017 2359
     Rok 2016 4747
     Rok 2015 4923
     Rok 2014 5663
     Rok 2013 5494
     Rok 2012 6382
     Rok 2011 8868
   Podatki i opłaty lokalne 4296
     Podatek od nieruchomości 3499
     Podatek od środków transportowych 2315
     Podatek rolny 2303
     Podatek leśny 1500
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 1005
     Podatek akcyzowy 793
     Decyzje i inne akty administracyjne 779
    ›    Rok 2003 349
    ›    Rok 2002 399
    ›    Rok 2004 347
    ›    Rok 2005 378
    ›    Rok 2006 434
    ›    Rok 2010 378
    ›    Rok 2011 272
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1005
    ›    Rok 2003 337
    ›    Rok 2002 399
    ›    Rok 2004 342
    ›    Rok 2005 538
    ›    Rok 2006 606
    ›    Rok 2010 561
    ›    Rok 2011 306
   Zagospodarowanie przestrzenne 3299
     Rok 2019 345
     Rok 2018 1411
     Rok 2017 1831
     Rok 2016 2002
     Rok 2015 2001
     Rok 2014 1904
     Rok 2013 1520
     Rok 2012 1843
     2005 - 2011 9352
     Formularze wniosków 1323
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 887
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 4054
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 3147
    ›    Rok 2009 3791
    ›    Rok 2010 1377
    ›    Rok 2011 2136
    ›    Rok 2012 1975
    ›    Rok 2013 2355
    ›    Rok 2014 1594
    ›    Rok 2015 2439
    ›    Rok 2016 3035
    ›    Rok 2017 1765
    ›    Rok 2018 1429
    ›    Rok 2019 233
     Formularze wniosków 837
    ›    Rok 2009 2833
    ›    Rok 2010 682
    ›    Rok 2011 431
    ›    Rok 2012 310
   Ochrona środowiska 760
     Usuwanie drzew i krzewów 468
     Informacja o jakości wody pitnej 1217
     Czystsze powietrze 446
   Gospodarka odpadami 3865
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 817
     Harmonogram wywozu odpadów 9843
     Ogłoszenia 6084
     Formularze wniosków 1531
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1176
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 890
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 430
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 223
    ›    2014 164
    ›    2015 244
    ›    2016 208
    ›    2017 169
    ›    2018 61
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 598
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 306
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 328
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 36830
     Rok 2019 14475
     Rok 2018 25223
     Rok 2017 13068
     Rok 2016 11455
     Rok 2015 14841
     Rok 2014 10310
     Rok 2013 8405
     Rok 2012 7581
     Rok 2011 7610
     Rok 2010 8899
     Rok 2009 6161
     Rok 2008 11287
     Rok 2007 12017
     Rok 2006 9557
     Rok 2005 2268
     Rok 2004 4212
     Rok 2003 1753
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6913
     Rok 2019 6141
     Rok 2018 10941
     Rok 2017 9891
     Rok 2016 8841
     Rok 2015 17619
     Rok 2014 6258
     Rok 2013 2322
     Rok 2012 1928
     Rok 2011 4139
     Rok 2010 9573
     Rok 2009 8613
     Rok 2008 7722
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4688
     Rok 2019 200
     Rok 2018 469
     Rok 2017 684
     Rok 2016 1224
     Rok 2015 7748
     Rok 2014 1070
     Rok 2013 1556
     Rok 2012 1334
     Rok 2011 2689
     Rok 2010 4657
     Rok 2009 1906
     Rok 2008 2115
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2838
     Rok 2019 3139
     Rok 2018 4839
     Rok 2017 5714
     Rok 2016 6563
     Rok 2015 9464
     Rok 2014 1385
     Rok 2013 820
     Rok 2012 812
     Rok 2011 917
     Rok 2010 3392
     Rok 2009 1238
     Rok 2008 932
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2788
     Rok 2019 126
     Rok 2018 282
     Rok 2017 525
     Rok 2016 643
     Rok 2015 7394
     Rok 2014 794
     Rok 2013 912
     Rok 2012 1045
     Rok 2011 986
     Rok 2010 5355
   Zasób mieszkaniowy gminy 921
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3018
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1198
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 858
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1059
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 987
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 797
     Dowody osobiste 1007
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 905
     Meldunki 963
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 780
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 744
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 765
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 721
     Zezwolenia i decyzje 1240
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1424
   Działalność gospodarcza 1163
     CEIDG 1128
     Druki do pobrania 783
Inne
   Jednostki organizacyjne 5565
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2495
    ›    Kontakt 12326
    ›    Kierownictwo 1650
    ›    Statut 1098
    ›    Ewidencje i rejestry 1204
    ›    Procedury 1230
    ›    Ogłoszenia o naborze 1719
    ›    RODO 60
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 6591
    ›    RODO 46
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 71
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3804
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 5426
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5313
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2614
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 64
    ›    RODO 50
   Jednostki pomocnicze 2948
     Sołectwa 1906
    ›    Statut Sołectw 1052
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 220
     Opinie i budżet 78
   Zarządzanie kryzysowe 699
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 504
     Zgromadzenia 523
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2878
     Skład Komisji 1138
     Programy 439
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1554
     Program współpracy 1232
     Sprawozdania 652
     Pożytek publiczny 793
   Łowiectwo 136
   Konsultacje społeczne 765
   Oświadczenia majątkowe 8493
     Wójt 5616
     Sekretarz 4086
     Skarbnik 3719
     Kierownik Biblioteki 2748
     Kierownik SPZOZ 4545
     Kierownik GOPS 2824
     Kierownik ZGK 3996
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 3038
     Dyrektor PSP w Kodrębie 7586
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 4171
     Informacje 1402
    ›    Kontakt 544
     Aktualności 1120
     Dokumenty do pobrania 775
     Linki 782
   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 171
   Wybory parlamentarne 1582
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 411
     Wybory parlamentarne 2015 1283
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2408
     Wybory parlamentarne 2011 1885
     Wybory parlamentarne 2007 1341
    ›    Informacje 786
    ›    Zarządzenia 780
   Wybory Prezydenckie 1336
     Wybory Prezydenckie 2015 1338
     Wybory Prezydenckie 2010 1094
    ›    Informacje 768
   Wybory samorządowe 3185
     Wybory Samorządowe 2018 4095
     Wybory Samorządowe 2014 4781
    ›    Informacje 2577
     Wybory Samorządowe 2010 924
     Wybory samorządowe 2006 3004
    ›    Komunikaty PKW 1135
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1474
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1239
    ›    Pozostałe informacje 1133
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 2487
    ›    Wyniki z wyborów 2953
   Wybory do Izb Rolniczych 85
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 151
     Wybory do Izb Rolniczych 2015 1979
   Wybory Ławników 906
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 34
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 409
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1563
   Referenda 820
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1230
   Spisy Powszechne 1341
     Powszechny Spis Rolny 2010 1125
    ›    Informacje 965
     Narodowy Spis Powszechny 2011 871
   Strategie, plany i programy 1017
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 706
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 788
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 564
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 500
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 470
   Rejestry i ewidencje 2962
     Rejestry publiczne 1876
     Rejestr instytucji kultury 952
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1258
     2013 r. 619
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 1012
   Nieodpłatna pomoc prawna 941
   Redakcja Biuletynu 3119
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11860
   Wniosek o udostępnienie informacji 3835
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2891
RODO
   RODO 398