główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1299032
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ113402
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 113402
   Aktualności 55169
   Ostrzeżenia 1270
   Charakterystyka 9697
   Godziny urzędowania 5235
   Zabytki gminy 17753
   Regulaminy organizacyjne 5641
   Komórki organizacyjne 4205
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1280
     Referat Organizacyjny 1249
     Referat Finansowy 1158
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2144
     Urząd Stanu Cywilnego 1052
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 811
     Radca Prawny 964
   Ogłoszenia o naborze 14164
     2019 281
     2018 2101
     2017 411
     2016 4038
     2015 2784
     2014 2773
     2013 3023
     2012 4275
     2011 19308
   Konkurs ofert 7263
     2019 66
     2018 979
     2017 178
     2016 2408
     2015 7469
     2014 1734
     2013 1787
     2012 1976
     2011 1689
   Ogłoszenia 13455
   Konta bankowe na wpłaty 3176
Organy
   Wójt Gminy 6837
     Kompetencje 1528
     Kontakt 1632
     Zarządzenia 1431
    ›    Rok 2007 606
    ›    Rok 2008 688
    ›    Rok 2010 637
    ›    Rok 2009 806
    ›    Rok 2011 600
    ›    Rok 2012 591
     Decyzje i inne akty administracyjne 1801
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6685
     Inne 833
   Sekretarz 4479
   Skarbnik 4007
   Rada Gminy 704
     Skład Osobowy Rady Gminy 219
     Przewodniczący Rady 2006
     Komisje Rady 3198
     Zaproszenia na sesje 289
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb 7798
     Protokoły z głosowań 170
     Regulamin 1266
     Wybory ławników 1852
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji 4493
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2567
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji 3424
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r 738
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r 748
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r 883
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r 915
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. 1347
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r. 1075
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 823
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 738
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 798
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 1149
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 604
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 599
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 870
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 336
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji 322
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji 136
     Kontakt z radnymi 1563
    ›    Skład osobowy 276
   Urząd Stanu Cywilnego 6772
Prawo Lokalne
   Statut 4792
   Budżet 4515
     Uchwały budżetowe 4000
    ›    Rok 2002 654
    ›    Rok 2003 631
    ›    Rok 2004 681
    ›    Rok 2005 1230
    ›    Rok 2006 838
    ›    Rok 2007 852
    ›    Rok 2008 800
    ›    Rok 2009 1008
    ›    Rok 2010 653
    ›    Rok 2011 1201
    ›    Rok 2012 752
    ›    Rok 2013 798
     Opinie 2317
     Sprawozdania 1087
    ›    Rok 2009 564
    ›    Rok 2010 915
    ›    Rok 2011 916
    ›    Rok 2012 787
    ›    Rok 2013 663
    ›    Rok 2014 756
    ›    Rok 2015 705
    ›    Rok 2016 663
    ›    Rok 2017 274
    ›    Rok 2018 185
    ›    Rok 2019 15
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1532
     Informacje z wykonania budżetu 3029
     Informacje 1541
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 2034
   Uchwały 5907
     Rok 2019 169
     Rok 2018 1552
     Rok 2017 2651
     Rok 2016 3884
     Rok 2015 4687
     Rok 2014 4557
     Rok 2013 4662
     Rok 2012 949
    ›    I kwartał 2040
    ›    II kwartał 2269
    ›    III kwartał 1428
    ›    IV kwartał 2671
     Rok 2011 1111
    ›    IV Kwartał 3033
    ›    III Kwartał 1290
    ›    II Kwartał 2735
    ›    I Kwartał 3510
     Rok 2010 1023
    ›    I Kwartał 2011
    ›    II Kwartał 2238
    ›    III Kwartał 1579
    ›    IV Kwartał 2818
     Rok 2009 930
    ›    I Kwartał 1693
    ›    II Kwartał 2599
    ›    III Kwartał 1209
    ›    IV Kwartał 2009
     Rok 2008 956
    ›    I Kwartał 2330
    ›    II Kwartał 1453
    ›    III Kwartał 2514
    ›    IV Kwartał 2302
    ›    I Kwartał 1815
    ›    II Kwartał 1685
    ›    III Kwartał 1918
    ›    IV Kwartał 1948
     Rok 2007 1121
     Rok 2006 1077
    ›    IV Kwartał 1739
    ›    III Kwartał 1439
    ›    II Kwartał 2268
    ›    I Kwartał 1687
     Rok 2005 1036
    ›    IV Kwartał 2701
    ›    III Kwartał 1580
    ›    II Kwartał 1149
    ›    I Kwartał 2775
     Rok 2004 1739
    ›    IV Kwartał 1772
    ›    III Kwartał 693
    ›    II Kwartał 637
    ›    I Kwartał 1658
     Rok 2003 1437
    ›    I Kwartał 677
    ›    II Kwartał 2067
    ›    III Kwartał 1220
    ›    IV Kwartał 934
     Rok 2002 950
    ›    I Kwartał 658
    ›    II Kwartał 1193
    ›    III Kwartał 695
    ›    IV Kwartał 612
     Rok 2001 1140
   Zarządzenia Wójta 4204
     Rok 2019 85
     Rok 2018 1251
     Rok 2017 2034
     Rok 2016 4417
     Rok 2015 4628
     Rok 2014 5422
     Rok 2013 5204
     Rok 2012 5971
     Rok 2011 8595
   Podatki i opłaty lokalne 4156
     Podatek od nieruchomości 3367
     Podatek od środków transportowych 2233
     Podatek rolny 2215
     Podatek leśny 1463
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 919
     Podatek akcyzowy 747
     Decyzje i inne akty administracyjne 747
    ›    Rok 2003 306
    ›    Rok 2002 348
    ›    Rok 2004 304
    ›    Rok 2005 321
    ›    Rok 2006 381
    ›    Rok 2010 326
    ›    Rok 2011 230
     Obwieszczenia i zawiadomienia 992
    ›    Rok 2003 285
    ›    Rok 2002 349
    ›    Rok 2004 299
    ›    Rok 2005 457
    ›    Rok 2006 568
    ›    Rok 2010 521
    ›    Rok 2011 266
   Zagospodarowanie przestrzenne 3043
     Rok 2019 33
     Rok 2018 1245
     Rok 2017 1699
     Rok 2016 1866
     Rok 2015 1903
     Rok 2014 1822
     Rok 2013 1479
     Rok 2012 1745
     2005 - 2011 9199
     Formularze wniosków 1255
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 662
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3876
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 3019
    ›    Rok 2009 3461
    ›    Rok 2010 1319
    ›    Rok 2011 2034
    ›    Rok 2012 1773
    ›    Rok 2013 2139
    ›    Rok 2014 1458
    ›    Rok 2015 2224
    ›    Rok 2016 2715
    ›    Rok 2017 1638
    ›    Rok 2018 1148
    ›    Rok 2019 44
     Formularze wniosków 768
    ›    Rok 2009 1620
    ›    Rok 2010 637
    ›    Rok 2011 374
    ›    Rok 2012 272
   Ochrona środowiska 667
     Usuwanie drzew i krzewów 400
     Informacja o jakości wody pitnej 1111
     Czystsze powietrze 397
   Gospodarka odpadami 3596
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 752
     Harmonogram wywozu odpadów 8810
     Ogłoszenia 5887
     Formularze wniosków 1398
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1026
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 788
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 378
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 188
    ›    2014 118
    ›    2015 189
    ›    2016 170
    ›    2017 124
    ›    2018 17
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 483
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 267
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 287
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 35103
     Rok 2019 2418
     Rok 2018 22796
     Rok 2017 12942
     Rok 2016 11256
     Rok 2015 14015
     Rok 2014 10216
     Rok 2013 8316
     Rok 2012 7518
     Rok 2011 7465
     Rok 2010 8810
     Rok 2009 6094
     Rok 2008 11186
     Rok 2007 11920
     Rok 2006 9330
     Rok 2005 2206
     Rok 2004 4167
     Rok 2003 1662
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6556
     Rok 2019 626
     Rok 2018 10818
     Rok 2017 9791
     Rok 2016 8735
     Rok 2015 16731
     Rok 2014 6200
     Rok 2013 2209
     Rok 2012 1837
     Rok 2011 4065
     Rok 2010 9473
     Rok 2009 8505
     Rok 2008 7667
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4524
     Rok 2019 46
     Rok 2018 405
     Rok 2017 634
     Rok 2016 1115
     Rok 2015 6884
     Rok 2014 1036
     Rok 2013 1477
     Rok 2012 1281
     Rok 2011 2647
     Rok 2010 4540
     Rok 2009 1823
     Rok 2008 2025
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2740
     Rok 2019 502
     Rok 2018 4800
     Rok 2017 5614
     Rok 2016 6539
     Rok 2015 8648
     Rok 2014 1360
     Rok 2013 785
     Rok 2012 788
     Rok 2011 883
     Rok 2010 3366
     Rok 2009 1203
     Rok 2008 913
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2712
     Rok 2019 27
     Rok 2018 250
     Rok 2017 497
     Rok 2016 615
     Rok 2015 6554
     Rok 2014 755
     Rok 2013 891
     Rok 2012 1016
     Rok 2011 967
     Rok 2010 5323
   Zasób mieszkaniowy gminy 729
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2928
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1132
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 793
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 998
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 915
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 744
     Dowody osobiste 978
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 843
     Meldunki 926
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 733
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 701
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 708
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 666
     Zezwolenia i decyzje 1183
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1322
   Działalność gospodarcza 1080
     CEIDG 1070
     Druki do pobrania 726
Inne
   Jednostki organizacyjne 5292
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2353
    ›    Kontakt 10844
    ›    Kierownictwo 1543
    ›    Statut 1012
    ›    Ewidencje i rejestry 1139
    ›    Procedury 1157
    ›    Ogłoszenia o naborze 1489
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 6169
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3630
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 4667
     Zakład Gospodarki Komunalnej 4911
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2488
   Jednostki pomocnicze 2852
     Sołectwa 1747
    ›    Statut Sołectw 980
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 29
     Opinie 10
   Zarządzanie kryzysowe 637
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 452
     Zgromadzenia 452
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2792
     Skład Komisji 1091
     Programy 386
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1478
     Program współpracy 1169
     Sprawozdania 614
     Pożytek publiczny 704
   Łowiectwo 54
   Konsultacje społeczne 438
   Oświadczenia majątkowe 7733
     Wójt 5270
     Sekretarz 3806
     Skarbnik 3456
     Kierownik Biblioteki 2601
     Kierownik SPZOZ 4285
     Kierownik GOPS 2615
     Kierownik ZGK 3809
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2813
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2237
     Dyrektor PSP w Kodrębie 7115
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 3893
     Kierownik USC 2975
     Informacje 1272
    ›    Kontakt 482
     Aktualności 1076
     Dokumenty do pobrania 750
     Linki 733
   Wybory parlamentarne 1481
     Wybory parlamentarne 2015 1211
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2328
     Wybory parlamentarne 2011 1819
     Wybory parlamentarne 2007 1317
    ›    Informacje 758
    ›    Zarządzenia 752
   Wybory Prezydenckie 1285
     Wybory Prezydenckie 2015 1267
     Wybory Prezydenckie 2010 1055
    ›    Informacje 719
   Wybory samorządowe 3025
     Wybory Samorządowe 2018 3801
     Wybory Samorządowe 2014 4694
    ›    Informacje 2475
     Wybory Samorządowe 2010 893
     Wybory samorządowe 2006 2966
    ›    Komunikaty PKW 1078
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1411
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1185
    ›    Pozostałe informacje 1081
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 2308
    ›    Wyniki z wyborów 2845
   Wybory do Izb Rolniczych 1681
   Wybory Ławników 821
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1533
   Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 332
   Referenda 761
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1128
   Spisy Powszechne 1283
     Powszechny Spis Rolny 2010 1091
    ›    Informacje 919
     Narodowy Spis Powszechny 2011 830
   Strategie, plany i programy 951
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 666
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 703
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 521
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 454
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 424
   Rejestry i ewidencje 2894
     Rejestry publiczne 1817
     Rejestr instytucji kultury 905
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1172
     2013 r. 590
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 949
   Nieodpłatna pomoc prawna 857
   Redakcja Biuletynu 3060
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11423
   Wniosek o udostępnienie informacji 3418
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2818
RODO
   RODO 261