główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1243272
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ109512
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 109512
   Aktualności 52917
   Ostrzeżenia 967
   Charakterystyka 9540
   Godziny urzędowania 5169
   Zabytki gminy 17369
   Regulaminy organizacyjne 5551
   Komórki organizacyjne 4026
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1203
     Referat Organizacyjny 1189
     Referat Finansowy 1119
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2061
     Urząd Stanu Cywilnego 1002
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 790
     Radca Prawny 913
   Ogłoszenia o naborze 13727
     2018 1823
     2017 372
     2016 3977
     2015 2759
     2014 2745
     2013 2986
     2012 4243
     2011 19203
   Konkurs ofert 7121
     2018 840
     2017 146
     2016 2387
     2015 7099
     2014 1684
     2013 1762
     2012 1922
     2011 1676
   Ogłoszenia 12929
   Konta bankowe na wpłaty 3076
Organy
   Wójt Gminy 6663
     Kompetencje 1476
     Kontakt 1590
     Zarządzenia 1400
    ›    Rok 2007 569
    ›    Rok 2008 647
    ›    Rok 2010 610
    ›    Rok 2009 771
    ›    Rok 2011 562
    ›    Rok 2012 521
     Decyzje i inne akty administracyjne 1734
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6543
     Inne 810
   Sekretarz 4402
   Skarbnik 3924
   Rada Gminy 6871
     Przewodniczący Rady 1818
     Komisje Rady 2838
    ›    Komisja Budżetu i Inwestycji 1503
    ›    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 1415
    ›    Komisja Oświaty i Spraw Społecznych 1574
    ›    Komisja Rewizyjna 1334
     Regulamin 1219
     Wybory ławników 1776
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji 4178
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2309
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji 3315
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r 696
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r 715
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r 826
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r 859
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. 1272
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r. 1001
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 799
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 653
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 752
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 935
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 555
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 507
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 805
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 266
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji 72
     Kontakt z radnymi 1449
    ›    Skład osobowy 241
   Urząd Stanu Cywilnego 6614
Prawo Lokalne
   Statut 4713
   Budżet 4411
     Uchwały budżetowe 3927
    ›    Rok 2002 600
    ›    Rok 2003 601
    ›    Rok 2004 630
    ›    Rok 2005 1181
    ›    Rok 2006 779
    ›    Rok 2007 814
    ›    Rok 2008 752
    ›    Rok 2009 975
    ›    Rok 2010 624
    ›    Rok 2011 1104
    ›    Rok 2012 709
    ›    Rok 2013 749
     Opinie 2249
     Sprawozdania 1035
    ›    Rok 2009 528
    ›    Rok 2010 867
    ›    Rok 2011 876
    ›    Rok 2012 740
    ›    Rok 2013 597
    ›    Rok 2014 717
    ›    Rok 2015 648
    ›    Rok 2016 620
    ›    Rok 2017 237
    ›    Rok 2018 118
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1507
     Informacje z wykonania budżetu 2894
     Informacje 1485
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 1966
   Uchwały 5706
     Rok 2018 864
     Rok 2017 2494
     Rok 2016 3477
     Rok 2015 4306
     Rok 2014 4307
     Rok 2013 4405
     Rok 2012 931
    ›    I kwartał 1862
    ›    II kwartał 2123
    ›    III kwartał 1353
    ›    IV kwartał 2421
     Rok 2011 1069
    ›    IV Kwartał 2874
    ›    III Kwartał 1219
    ›    II Kwartał 2526
    ›    I Kwartał 3294
     Rok 2010 987
    ›    I Kwartał 1879
    ›    II Kwartał 2089
    ›    III Kwartał 1480
    ›    IV Kwartał 2658
     Rok 2009 903
    ›    I Kwartał 1585
    ›    II Kwartał 2369
    ›    III Kwartał 1154
    ›    IV Kwartał 1927
     Rok 2008 941
    ›    I Kwartał 2197
    ›    II Kwartał 1407
    ›    III Kwartał 2405
    ›    IV Kwartał 2191
    ›    I Kwartał 1706
    ›    II Kwartał 1605
    ›    III Kwartał 1719
    ›    IV Kwartał 1791
     Rok 2007 1098
     Rok 2006 1059
    ›    IV Kwartał 1635
    ›    III Kwartał 1269
    ›    II Kwartał 2152
    ›    I Kwartał 1534
     Rok 2005 1015
    ›    IV Kwartał 2602
    ›    III Kwartał 1511
    ›    II Kwartał 1102
    ›    I Kwartał 2720
     Rok 2004 1720
    ›    IV Kwartał 1668
    ›    III Kwartał 657
    ›    II Kwartał 570
    ›    I Kwartał 1547
     Rok 2003 1415
    ›    I Kwartał 639
    ›    II Kwartał 1918
    ›    III Kwartał 1162
    ›    IV Kwartał 907
     Rok 2002 935
    ›    I Kwartał 629
    ›    II Kwartał 1135
    ›    III Kwartał 640
    ›    IV Kwartał 583
     Rok 2001 1106
   Zarządzenia Wójta 4069
     Rok 2018 761
     Rok 2017 1871
     Rok 2016 3949
     Rok 2015 4414
     Rok 2014 4968
     Rok 2013 4763
     Rok 2012 5594
     Rok 2011 8130
   Podatki i opłaty lokalne 4009
     Podatek od nieruchomości 3283
     Podatek od środków transportowych 2191
     Podatek rolny 2118
     Podatek leśny 1443
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 841
     Podatek akcyzowy 714
     Decyzje i inne akty administracyjne 725
    ›    Rok 2003 273
    ›    Rok 2002 313
    ›    Rok 2004 260
    ›    Rok 2005 292
    ›    Rok 2006 358
    ›    Rok 2010 287
    ›    Rok 2011 152
     Obwieszczenia i zawiadomienia 955
    ›    Rok 2003 258
    ›    Rok 2002 297
    ›    Rok 2004 262
    ›    Rok 2005 400
    ›    Rok 2006 521
    ›    Rok 2010 478
    ›    Rok 2011 210
   Zagospodarowanie przestrzenne 2920
     Rok 2018 1053
     Rok 2017 1648
     Rok 2016 1804
     Rok 2015 1858
     Rok 2014 1764
     Rok 2013 1465
     Rok 2012 1666
     2005 - 2011 9125
     Formularze wniosków 1152
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 595
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3796
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 2951
    ›    Rok 2009 3283
    ›    Rok 2010 1279
    ›    Rok 2011 1901
    ›    Rok 2012 1659
    ›    Rok 2013 1958
    ›    Rok 2014 1374
    ›    Rok 2015 2038
    ›    Rok 2016 2498
    ›    Rok 2017 1464
    ›    Rok 2018 961
     Formularze wniosków 737
    ›    Rok 2009 1500
    ›    Rok 2010 606
    ›    Rok 2011 347
    ›    Rok 2012 245
   Ochrona środowiska 621
     Usuwanie drzew i krzewów 369
     Informacja o jakości wody pitnej 1065
     Czystsze powietrze 317
   Gospodarka odpadami 3396
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 703
     Harmonogram wywozu odpadów 8250
     Ogłoszenia 5734
     Formularze wniosków 1321
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 912
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 753
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 306
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 155
    ›    2014 78
    ›    2015 129
    ›    2016 129
    ›    2017 79
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 421
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 216
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 242
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 34432
     Rok 2018 18913
     Rok 2017 12803
     Rok 2016 11141
     Rok 2015 13656
     Rok 2014 10127
     Rok 2013 8229
     Rok 2012 7471
     Rok 2011 7350
     Rok 2010 8724
     Rok 2009 6033
     Rok 2008 11086
     Rok 2007 11757
     Rok 2006 9179
     Rok 2005 2160
     Rok 2004 4140
     Rok 2003 1625
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6450
     Rok 2018 8459
     Rok 2017 9731
     Rok 2016 8659
     Rok 2015 16353
     Rok 2014 6148
     Rok 2013 2156
     Rok 2012 1802
     Rok 2011 3972
     Rok 2010 9407
     Rok 2009 8411
     Rok 2008 7629
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4417
     Rok 2018 354
     Rok 2017 605
     Rok 2016 1056
     Rok 2015 6523
     Rok 2014 997
     Rok 2013 1444
     Rok 2012 1256
     Rok 2011 2631
     Rok 2010 4466
     Rok 2009 1788
     Rok 2008 1914
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2681
     Rok 2018 4092
     Rok 2017 5534
     Rok 2016 6520
     Rok 2015 8300
     Rok 2014 1342
     Rok 2013 767
     Rok 2012 772
     Rok 2011 866
     Rok 2010 3338
     Rok 2009 1186
     Rok 2008 895
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2679
     Rok 2018 200
     Rok 2017 466
     Rok 2016 579
     Rok 2015 6208
     Rok 2014 733
     Rok 2013 865
     Rok 2012 993
     Rok 2011 950
     Rok 2010 5296
   Zasób mieszkaniowy gminy 625
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2858
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1033
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 720
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 929
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 810
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 687
     Dowody osobiste 938
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 788
     Meldunki 895
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 694
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 639
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 666
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 640
     Zezwolenia i decyzje 1144
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1269
   Działalność gospodarcza 1020
     CEIDG 925
     Druki do pobrania 700
Inne
   Jednostki organizacyjne 5200
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2285
    ›    Kontakt 10051
    ›    Kierownictwo 1452
    ›    Statut 961
    ›    Ewidencje i rejestry 1049
    ›    Procedury 1120
    ›    Ogłoszenia o naborze 1340
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 5988
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3524
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 4260
     Zakład Gospodarki Komunalnej 4674
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2436
   Jednostki pomocnicze 2791
     Sołectwa 1698
    ›    Statut Sołectw 927
   Zarządzanie kryzysowe 575
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 428
     Zgromadzenia 429
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2743
     Skład Komisji 1065
     Programy 355
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1416
     Program współpracy 1107
     Sprawozdania 597
     Pożytek publiczny 671
   Łowiectwo 15
   Konsultacje społeczne 270
   Oświadczenia majątkowe 6779
     Wójt 5044
     Sekretarz 3620
     Skarbnik 3347
     Kierownik Biblioteki 2525
     Kierownik SPZOZ 4176
     Kierownik GOPS 2515
     Kierownik ZGK 3559
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2722
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2179
     Dyrektor PSP w Kodrębie 6784
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 3771
     Kierownik USC 2897
     Informacje 1194
    ›    Kontakt 450
     Aktualności 1058
     Dokumenty do pobrania 733
     Linki 703
   Wybory parlamentarne 1458
     Wybory parlamentarne 2015 1157
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2284
     Wybory parlamentarne 2011 1763
     Wybory parlamentarne 2007 1300
    ›    Informacje 716
    ›    Zarządzenia 720
   Wybory Prezydenckie 1259
     Wybory Prezydenckie 2015 1209
     Wybory Prezydenckie 2010 1027
    ›    Informacje 677
   Wybory samorządowe 2976
     Wybory Samorządowe 2018 3341
     Wybory Samorządowe 2014 4594
    ›    Informacje 2374
     Wybory Samorządowe 2010 873
     Wybory samorządowe 2006 2937
    ›    Komunikaty PKW 1027
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1375
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1118
    ›    Pozostałe informacje 1029
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 2132
    ›    Wyniki z wyborów 2781
   Wybory do Izb Rolniczych 1601
   Wybory Ławników 785
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1510
   Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 297
   Referenda 724
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1084
   Spisy Powszechne 1258
     Powszechny Spis Rolny 2010 1075
    ›    Informacje 871
     Narodowy Spis Powszechny 2011 817
   Strategie, plany i programy 916
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 639
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 675
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 447
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 433
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 403
   Rejestry i ewidencje 2845
     Rejestry publiczne 1779
     Rejestr instytucji kultury 876
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1140
     2013 r. 572
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 921
   Nieodpłatna pomoc prawna 795
   Redakcja Biuletynu 3026
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11345
   Wniosek o udostępnienie informacji 3239
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2732
RODO
   RODO 155