główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1482315
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ131481
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 131481
   Aktualności 65186
   Ostrzeżenia 3138
   Charakterystyka 10324
   Godziny urzędowania 5759
   Zabytki gminy 19604
   Regulaminy organizacyjne 5977
   Komórki organizacyjne 4938
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1509
     Referat Organizacyjny 1552
     Referat Finansowy 1324
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2524
     Urząd Stanu Cywilnego 1227
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 949
     Radca Prawny 1202
   Raport o stanie Gminy Kodrąb 343
     2018 227
   Ogłoszenia o naborze 15880
     2020 450
     2019 1759
     2018 2506
     2017 564
     2016 4198
     2015 2897
     2014 2922
     2013 3161
     2012 4424
     2011 19812
   Konkurs ofert 7848
     2020 146
     2019 660
     2018 1142
     2017 252
     2016 2538
     2015 9424
     2014 2129
     2013 1859
     2012 2086
     2011 1788
   Ogłoszenia 15904
   Petycje 251
     2020 r. 63
     2019 r. 216
   Konta bankowe na wpłaty 3873
Organy
   Wójt Gminy 7230
     Kompetencje 1661
     Kontakt 1768
     Zarządzenia 1545
    ›    Rok 2007 737
    ›    Rok 2008 792
    ›    Rok 2010 725
    ›    Rok 2009 905
    ›    Rok 2011 710
    ›    Rok 2012 839
     Decyzje i inne akty administracyjne 2002
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7099
     Inne 910
   Sekretarz 4692
   Skarbnik 4222
   Rada Gminy 1891
     Skład Osobowy Rady Gminy 498
     Przewodniczący Rady 2178
     Komisje Rady 3390
     Zaproszenia na sesje 952
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb 9125
     Protokoły z głosowań 691
     Regulamin 1379
     Wybory ławników 1964
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2916
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 980
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 941
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 938
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 1488
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 759
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 737
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 1063
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 510
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji 528
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji 481
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. 364
     Kontakt z radnymi 1823
     Interpelacje 183
    ›    2019 413
    ›    Skład osobowy 407
   Urząd Stanu Cywilnego 7402
Prawo Lokalne
   Statut 5123
   Budżet 4971
     Opinie 2632
     Sprawozdania 1317
    ›    Rok 2009 636
    ›    Rok 2010 1007
    ›    Rok 2011 1036
    ›    Rok 2012 876
    ›    Rok 2013 775
    ›    Rok 2014 853
    ›    Rok 2015 795
    ›    Rok 2016 745
    ›    Rok 2017 410
    ›    Rok 2018 425
    ›    Rok 2019 228
    ›    Rok 2020 51
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1650
     Informacje z wykonania budżetu 3362
     Informacje 1853
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 2540
   Uchwały 6537
     Rok 2020 194
     Rok 2019 2604
     Rok 2018 2652
     Rok 2017 3100
     Rok 2016 4580
     Rok 2015 5191
     Rok 2014 4939
     Rok 2013 5138
     Rok 2012 1026
    ›    I kwartał 2298
    ›    II kwartał 2773
    ›    III kwartał 1631
    ›    IV kwartał 3247
     Rok 2011 1183
    ›    IV Kwartał 3458
    ›    III Kwartał 1467
    ›    II Kwartał 3167
    ›    I Kwartał 3858
     Rok 2010 1108
    ›    I Kwartał 2330
    ›    II Kwartał 2586
    ›    III Kwartał 1826
    ›    IV Kwartał 3568
     Rok 2009 1005
    ›    I Kwartał 2002
    ›    II Kwartał 2903
    ›    III Kwartał 1443
    ›    IV Kwartał 2335
     Rok 2008 1043
    ›    I Kwartał 2753
    ›    II Kwartał 1749
    ›    III Kwartał 4081
    ›    IV Kwartał 2851
    ›    I Kwartał 2074
    ›    II Kwartał 2027
    ›    III Kwartał 2233
    ›    IV Kwartał 2338
     Rok 2007 1222
     Rok 2006 1158
    ›    IV Kwartał 2068
    ›    III Kwartał 1651
    ›    II Kwartał 2767
    ›    I Kwartał 1986
     Rok 2005 1120
    ›    IV Kwartał 3012
    ›    III Kwartał 1878
    ›    II Kwartał 1379
    ›    I Kwartał 3113
     Rok 2004 1836
    ›    IV Kwartał 2024
    ›    III Kwartał 792
    ›    II Kwartał 748
    ›    I Kwartał 1892
     Rok 2003 1521
    ›    I Kwartał 789
    ›    II Kwartał 2458
    ›    III Kwartał 1445
    ›    IV Kwartał 1037
     Rok 2002 1042
    ›    I Kwartał 764
    ›    II Kwartał 1416
    ›    III Kwartał 804
    ›    IV Kwartał 718
     Rok 2001 1227
   Zarządzenia Wójta 4927
     Rok 2020 329
     Rok 2019 2309
     Rok 2018 2352
     Rok 2017 2651
     Rok 2016 4912
     Rok 2015 5089
     Rok 2014 5936
     Rok 2013 5750
     Rok 2012 6781
     Rok 2011 9171
   Podatki i opłaty lokalne 4569
     Podatek od nieruchomości 3813
     Podatek od środków transportowych 2465
     Podatek rolny 2498
     Podatek leśny 1554
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 1140
     Podatek akcyzowy 869
     Decyzje i inne akty administracyjne 809
    ›    Rok 2003 394
    ›    Rok 2002 448
    ›    Rok 2004 398
    ›    Rok 2005 427
    ›    Rok 2006 494
    ›    Rok 2010 425
    ›    Rok 2011 314
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1030
    ›    Rok 2003 389
    ›    Rok 2002 460
    ›    Rok 2004 389
    ›    Rok 2005 613
    ›    Rok 2006 658
    ›    Rok 2010 600
    ›    Rok 2011 358
   Zagospodarowanie przestrzenne 3598
     Rok 2020 161
     Rok 2019 624
     Rok 2018 1597
     Rok 2017 1987
     Rok 2016 2150
     Rok 2015 2103
     Rok 2014 1977
     Rok 2013 1572
     Rok 2012 1932
     2005 - 2011 9487
     Formularze wniosków 1446
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 1154
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 4278
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 3348
    ›    Rok 2009 4146
    ›    Rok 2010 1472
    ›    Rok 2011 2252
    ›    Rok 2012 2185
    ›    Rok 2013 2492
    ›    Rok 2014 1731
    ›    Rok 2015 2697
    ›    Rok 2016 3419
    ›    Rok 2017 1890
    ›    Rok 2018 1699
    ›    Rok 2019 474
    ›    Rok 2020 153
     Formularze wniosków 921
    ›    Rok 2009 3065
    ›    Rok 2010 726
    ›    Rok 2011 474
    ›    Rok 2012 341
   Ochrona środowiska 891
     Usuwanie drzew i krzewów 529
     Informacja o jakości wody pitnej 1344
     Czystsze powietrze 508
   Gospodarka odpadami 4243
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 908
     Harmonogram wywozu odpadów 11189
     Segregacja odpadów 85
     Ogłoszenia 6264
     Formularze wniosków 1933
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1506
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 992
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 501
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 269
    ›    2014 201
    ›    2015 307
    ›    2016 254
    ›    2017 216
    ›    2018 125
    ›    2019 34
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 831
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 389
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 445
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 38280
     Rok 2020 3285
     Rok 2019 20808
     Rok 2018 27059
     Rok 2017 13172
     Rok 2016 11626
     Rok 2015 15739
     Rok 2014 10423
     Rok 2013 8500
     Rok 2012 7645
     Rok 2011 7727
     Rok 2010 8977
     Rok 2009 6227
     Rok 2008 11356
     Rok 2007 12086
     Rok 2006 9728
     Rok 2005 2330
     Rok 2004 4260
     Rok 2003 1814
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 7219
     Rok 2020 1208
     Rok 2019 10052
     Rok 2018 11023
     Rok 2017 9981
     Rok 2016 8927
     Rok 2015 18606
     Rok 2014 6308
     Rok 2013 2434
     Rok 2012 2018
     Rok 2011 4193
     Rok 2010 9665
     Rok 2009 8698
     Rok 2008 7781
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4878
     Rok 2020 80
     Rok 2019 372
     Rok 2018 535
     Rok 2017 736
     Rok 2016 1283
     Rok 2015 8686
     Rok 2014 1109
     Rok 2013 1642
     Rok 2012 1375
     Rok 2011 2728
     Rok 2010 4724
     Rok 2009 1976
     Rok 2008 2194
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2967
     Rok 2020 804
     Rok 2019 5004
     Rok 2018 4883
     Rok 2017 5797
     Rok 2016 6607
     Rok 2015 10379
     Rok 2014 1424
     Rok 2013 863
     Rok 2012 852
     Rok 2011 963
     Rok 2010 3436
     Rok 2009 1289
     Rok 2008 966
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2884
     Rok 2020 47
     Rok 2019 202
     Rok 2018 328
     Rok 2017 565
     Rok 2016 687
     Rok 2015 8322
     Rok 2014 837
     Rok 2013 945
     Rok 2012 1073
     Rok 2011 1018
     Rok 2010 5393
   Zasób mieszkaniowy gminy 1106
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3164
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1296
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 936
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1150
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1052
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 848
     Dowody osobiste 1062
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 970
     Meldunki 1018
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 842
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 784
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 823
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 780
     Zezwolenia i decyzje 1338
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1525
   Działalność gospodarcza 1279
     CEIDG 1173
     Druki do pobrania 838
Inne
   Jednostki organizacyjne 5829
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2713
    ›    Kontakt 13527
    ›    Kierownictwo 1772
    ›    Statut 1179
    ›    Ewidencje i rejestry 1276
    ›    Procedury 1323
    ›    Ogłoszenia o naborze 2101
    ›    RODO 131
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 7255
    ›    RODO 134
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 215
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 4031
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 6391
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5758
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2753
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 168
    ›    RODO 122
     Gminny Ośrodek Kultury 225
    ›    Gminny Ośrodek Kultury 786
   Jednostki pomocnicze 3055
     Sołectwa 2083
    ›    Statut Sołectw 1126
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 393
     Opinie i budżet 153
   Zarządzanie kryzysowe 781
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 569
     Zgromadzenia 589
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2999
     Skład Komisji 1256
     Programy 497
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1650
     Program współpracy 1299
     Sprawozdania 680
     Pożytek publiczny 923
   Łowiectwo 302
   Konsultacje społeczne 1118
   Oświadczenia majątkowe 8931
     Wójt 5845
     Sekretarz 4308
     Skarbnik 3869
     Kierownik Biblioteki 2862
     Kierownik SPZOZ 4791
     Kierownik GOPS 3017
     Kierownik ZGK 4336
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 3221
     Dyrektor PSP w Kodrębie 7975
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 4409
     Dyrektor GOK w Kodrębie 218
     Informacje 1545
    ›    Kontakt 604
     Aktualności 1161
     Dokumenty do pobrania 806
     Linki 824
   Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. 173
   Wybory parlamentarne 1708
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 742
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 636
     Wybory parlamentarne 2015 1346
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2501
     Wybory parlamentarne 2011 1949
     Wybory parlamentarne 2007 1381
    ›    Informacje 823
    ›    Zarządzenia 820
   Wybory Prezydenckie 1414
     Wybory Prezydenckie 2015 1429
     Wybory Prezydenckie 2010 1143
    ›    Informacje 812
   Wybory samorządowe 3309
     Wybory Samorządowe 2018 4295
     Wybory Samorządowe 2014 4891
    ›    Informacje 2680
     Wybory Samorządowe 2010 965
     Wybory samorządowe 2006 3061
    ›    Komunikaty PKW 1188
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1531
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1283
    ›    Pozostałe informacje 1198
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 2907
    ›    Wyniki z wyborów 3103
   Wybory do Izb Rolniczych 150
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 219
     Wybory do Izb Rolniczych 2015 2108
   Wybory Ławników 975
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 69
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 481
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1600
   Referenda 873
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1308
   Spisy Powszechne 1412
     Powszechny Spis Rolny 2010 1169
    ›    Informacje 1021
     Narodowy Spis Powszechny 2011 924
   Strategie, plany i programy 1118
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 747
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 872
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 625
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 551
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 533
   Rejestry i ewidencje 3052
     Rejestry publiczne 1942
     Rejestr instytucji kultury 1010
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1340
     2013 r. 657
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 1087
   Nieodpłatna pomoc prawna 1070
   Redakcja Biuletynu 3202
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 12119
   Wniosek o udostępnienie informacji 4242
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 3001
RODO
   RODO 529