główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1398139
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ125070
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 125070
   Aktualności 60485
   Ostrzeżenia 2150
   Charakterystyka 10072
   Godziny urzędowania 5463
   Zabytki gminy 18940
   Regulaminy organizacyjne 5834
   Komórki organizacyjne 4630
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1400
     Referat Organizacyjny 1455
     Referat Finansowy 1260
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2362
     Urząd Stanu Cywilnego 1137
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 878
     Radca Prawny 1074
   Raport o stanie Gminy Kodrąb 194
     2018 138
   Ogłoszenia o naborze 15190
     2019 1434
     2018 2379
     2017 492
     2016 4141
     2015 2844
     2014 2843
     2013 3097
     2012 4371
     2011 19610
   Konkurs ofert 7616
     2019 466
     2018 1077
     2017 223
     2016 2470
     2015 8640
     2014 2074
     2013 1822
     2012 2028
     2011 1739
   Ogłoszenia 14911
   Petycje 106
     2019 r. 92
   Konta bankowe na wpłaty 3517
Organy
   Wójt Gminy 7096
     Kompetencje 1601
     Kontakt 1706
     Zarządzenia 1506
    ›    Rok 2007 664
    ›    Rok 2008 741
    ›    Rok 2010 681
    ›    Rok 2009 854
    ›    Rok 2011 650
    ›    Rok 2012 665
     Decyzje i inne akty administracyjne 1918
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6952
     Inne 872
   Sekretarz 4586
   Skarbnik 4124
   Rada Gminy 1484
     Skład Osobowy Rady Gminy 399
     Przewodniczący Rady 2115
     Komisje Rady 3318
     Zaproszenia na sesje 717
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb 8643
     Protokoły z głosowań 478
     Regulamin 1329
     Wybory ławników 1909
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2806
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 909
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 807
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 882
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 1355
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 690
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 684
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 997
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 449
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji 459
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji 401
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. 225
     Kontakt z radnymi 1742
     Interpelacje 112
    ›    2019 286
    ›    Skład osobowy 357
   Urząd Stanu Cywilnego 7103
Prawo Lokalne
   Statut 4983
   Budżet 4768
     Opinie 2444
     Sprawozdania 1211
    ›    Rok 2009 596
    ›    Rok 2010 967
    ›    Rok 2011 976
    ›    Rok 2012 837
    ›    Rok 2013 717
    ›    Rok 2014 803
    ›    Rok 2015 755
    ›    Rok 2016 708
    ›    Rok 2017 358
    ›    Rok 2018 357
    ›    Rok 2019 140
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1592
     Informacje z wykonania budżetu 3227
     Informacje 1722
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 2378
   Uchwały 6285
     Rok 2019 1606
     Rok 2018 2402
     Rok 2017 2941
     Rok 2016 4360
     Rok 2015 4975
     Rok 2014 4791
     Rok 2013 4973
     Rok 2012 994
    ›    I kwartał 2221
    ›    II kwartał 2581
    ›    III kwartał 1562
    ›    IV kwartał 3041
     Rok 2011 1149
    ›    IV Kwartał 3302
    ›    III Kwartał 1397
    ›    II Kwartał 3007
    ›    I Kwartał 3747
     Rok 2010 1067
    ›    I Kwartał 2208
    ›    II Kwartał 2465
    ›    III Kwartał 1735
    ›    IV Kwartał 3293
     Rok 2009 966
    ›    I Kwartał 1899
    ›    II Kwartał 2792
    ›    III Kwartał 1341
    ›    IV Kwartał 2223
     Rok 2008 1000
    ›    I Kwartał 2587
    ›    II Kwartał 1641
    ›    III Kwartał 3931
    ›    IV Kwartał 2669
    ›    I Kwartał 1976
    ›    II Kwartał 1914
    ›    III Kwartał 2126
    ›    IV Kwartał 2224
     Rok 2007 1174
     Rok 2006 1116
    ›    IV Kwartał 1944
    ›    III Kwartał 1564
    ›    II Kwartał 2582
    ›    I Kwartał 1878
     Rok 2005 1073
    ›    IV Kwartał 2875
    ›    III Kwartał 1770
    ›    II Kwartał 1287
    ›    I Kwartał 2987
     Rok 2004 1798
    ›    IV Kwartał 1943
    ›    III Kwartał 747
    ›    II Kwartał 702
    ›    I Kwartał 1792
     Rok 2003 1475
    ›    I Kwartał 735
    ›    II Kwartał 2336
    ›    III Kwartał 1365
    ›    IV Kwartał 986
     Rok 2002 999
    ›    I Kwartał 708
    ›    II Kwartał 1324
    ›    III Kwartał 750
    ›    IV Kwartał 666
     Rok 2001 1186
   Zarządzenia Wójta 4653
     Rok 2019 1499
     Rok 2018 1847
     Rok 2017 2407
     Rok 2016 4804
     Rok 2015 4949
     Rok 2014 5709
     Rok 2013 5551
     Rok 2012 6473
     Rok 2011 8914
   Podatki i opłaty lokalne 4339
     Podatek od nieruchomości 3543
     Podatek od środków transportowych 2339
     Podatek rolny 2335
     Podatek leśny 1510
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 1024
     Podatek akcyzowy 801
     Decyzje i inne akty administracyjne 782
    ›    Rok 2003 356
    ›    Rok 2002 410
    ›    Rok 2004 361
    ›    Rok 2005 385
    ›    Rok 2006 448
    ›    Rok 2010 383
    ›    Rok 2011 278
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1010
    ›    Rok 2003 349
    ›    Rok 2002 411
    ›    Rok 2004 350
    ›    Rok 2005 553
    ›    Rok 2006 614
    ›    Rok 2010 566
    ›    Rok 2011 313
   Zagospodarowanie przestrzenne 3339
     Rok 2019 418
     Rok 2018 1440
     Rok 2017 1868
     Rok 2016 2024
     Rok 2015 2019
     Rok 2014 1916
     Rok 2013 1528
     Rok 2012 1861
     2005 - 2011 9371
     Formularze wniosków 1345
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 932
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 4100
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 3200
    ›    Rok 2009 3874
    ›    Rok 2010 1398
    ›    Rok 2011 2157
    ›    Rok 2012 2018
    ›    Rok 2013 2393
    ›    Rok 2014 1625
    ›    Rok 2015 2496
    ›    Rok 2016 3133
    ›    Rok 2017 1792
    ›    Rok 2018 1512
    ›    Rok 2019 289
     Formularze wniosków 852
    ›    Rok 2009 2895
    ›    Rok 2010 694
    ›    Rok 2011 441
    ›    Rok 2012 316
   Ochrona środowiska 783
     Usuwanie drzew i krzewów 487
     Informacja o jakości wody pitnej 1238
     Czystsze powietrze 458
   Gospodarka odpadami 3947
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 834
     Harmonogram wywozu odpadów 10141
     Ogłoszenia 6122
     Formularze wniosków 1566
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1245
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 903
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 440
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 232
    ›    2014 174
    ›    2015 253
    ›    2016 215
    ›    2017 173
    ›    2018 70
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 628
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 334
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 371
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 37217
     Rok 2019 17080
     Rok 2018 25736
     Rok 2017 13080
     Rok 2016 11519
     Rok 2015 15051
     Rok 2014 10331
     Rok 2013 8432
     Rok 2012 7585
     Rok 2011 7633
     Rok 2010 8917
     Rok 2009 6174
     Rok 2008 11298
     Rok 2007 12022
     Rok 2006 9586
     Rok 2005 2276
     Rok 2004 4220
     Rok 2003 1764
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6991
     Rok 2019 7603
     Rok 2018 10955
     Rok 2017 9910
     Rok 2016 8864
     Rok 2015 17854
     Rok 2014 6270
     Rok 2013 2343
     Rok 2012 1949
     Rok 2011 4146
     Rok 2010 9591
     Rok 2009 8629
     Rok 2008 7732
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4723
     Rok 2019 244
     Rok 2018 478
     Rok 2017 692
     Rok 2016 1233
     Rok 2015 7969
     Rok 2014 1073
     Rok 2013 1574
     Rok 2012 1338
     Rok 2011 2695
     Rok 2010 4667
     Rok 2009 1919
     Rok 2008 2128
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2861
     Rok 2019 3844
     Rok 2018 4845
     Rok 2017 5730
     Rok 2016 6569
     Rok 2015 9685
     Rok 2014 1390
     Rok 2013 824
     Rok 2012 816
     Rok 2011 921
     Rok 2010 3400
     Rok 2009 1246
     Rok 2008 936
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2805
     Rok 2019 143
     Rok 2018 290
     Rok 2017 530
     Rok 2016 648
     Rok 2015 7623
     Rok 2014 800
     Rok 2013 917
     Rok 2012 1047
     Rok 2011 991
     Rok 2010 5362
   Zasób mieszkaniowy gminy 946
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3049
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1224
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 866
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1088
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1001
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 803
     Dowody osobiste 1013
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 915
     Meldunki 971
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 786
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 747
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 776
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 729
     Zezwolenia i decyzje 1258
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1440
   Działalność gospodarcza 1187
     CEIDG 1132
     Druki do pobrania 793
Inne
   Jednostki organizacyjne 5615
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2532
    ›    Kontakt 12798
    ›    Kierownictwo 1684
    ›    Statut 1115
    ›    Ewidencje i rejestry 1225
    ›    Procedury 1250
    ›    Ogłoszenia o naborze 1807
    ›    RODO 78
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 6753
    ›    RODO 60
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 111
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3858
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 5657
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5422
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2642
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 94
    ›    RODO 60
     Gminny Ośrodek Kultury 46
    ›    Gminny Ośrodek Kultury 85
   Jednostki pomocnicze 2969
     Sołectwa 1961
    ›    Statut Sołectw 1065
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 247
     Opinie i budżet 88
   Zarządzanie kryzysowe 714
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 519
     Zgromadzenia 540
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2903
     Skład Komisji 1209
     Programy 447
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1572
     Program współpracy 1255
     Sprawozdania 659
     Pożytek publiczny 815
   Łowiectwo 164
   Konsultacje społeczne 828
   Oświadczenia majątkowe 8589
     Wójt 5678
     Sekretarz 4136
     Skarbnik 3750
     Kierownik Biblioteki 2771
     Kierownik SPZOZ 4609
     Kierownik GOPS 2866
     Kierownik ZGK 4028
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 3080
     Dyrektor PSP w Kodrębie 7706
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 4238
     Dyrektor GOK w Kodrębie 24
     Informacje 1448
    ›    Kontakt 557
     Aktualności 1128
     Dokumenty do pobrania 781
     Linki 791
   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 521
   Wybory parlamentarne 1633
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 477
     Wybory parlamentarne 2015 1297
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2425
     Wybory parlamentarne 2011 1891
     Wybory parlamentarne 2007 1346
    ›    Informacje 790
    ›    Zarządzenia 786
   Wybory Prezydenckie 1348
     Wybory Prezydenckie 2015 1361
     Wybory Prezydenckie 2010 1104
    ›    Informacje 777
   Wybory samorządowe 3218
     Wybory Samorządowe 2018 4164
     Wybory Samorządowe 2014 4801
    ›    Informacje 2596
     Wybory Samorządowe 2010 931
     Wybory samorządowe 2006 3011
    ›    Komunikaty PKW 1143
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1485
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1248
    ›    Pozostałe informacje 1140
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 2509
    ›    Wyniki z wyborów 3013
   Wybory do Izb Rolniczych 98
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 180
     Wybory do Izb Rolniczych 2015 2014
   Wybory Ławników 921
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 39
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 423
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1567
   Referenda 829
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1248
   Spisy Powszechne 1354
     Powszechny Spis Rolny 2010 1134
    ›    Informacje 976
     Narodowy Spis Powszechny 2011 887
   Strategie, plany i programy 1036
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 712
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 801
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 577
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 506
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 480
   Rejestry i ewidencje 2980
     Rejestry publiczne 1892
     Rejestr instytucji kultury 963
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1272
     2013 r. 625
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 1021
   Nieodpłatna pomoc prawna 961
   Redakcja Biuletynu 3134
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11941
   Wniosek o udostępnienie informacji 3939
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2912
RODO
   RODO 418