główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1435771
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ127731
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 127731
   Aktualności 62594
   Ostrzeżenia 2585
   Charakterystyka 10191
   Godziny urzędowania 5607
   Zabytki gminy 19261
   Regulaminy organizacyjne 5879
   Komórki organizacyjne 4772
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1456
     Referat Organizacyjny 1495
     Referat Finansowy 1287
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2426
     Urząd Stanu Cywilnego 1181
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 908
     Radca Prawny 1114
   Raport o stanie Gminy Kodrąb 262
     2018 175
   Ogłoszenia o naborze 15492
     2020 71
     2019 1655
     2018 2438
     2017 524
     2016 4173
     2015 2870
     2014 2879
     2013 3129
     2012 4393
     2011 19720
   Konkurs ofert 7734
     2020 15
     2019 583
     2018 1108
     2017 232
     2016 2491
     2015 8957
     2014 2097
     2013 1837
     2012 2054
     2011 1759
   Ogłoszenia 15325
   Petycje 181
     2020 r. 7
     2019 r. 164
   Konta bankowe na wpłaty 3670
Organy
   Wójt Gminy 7143
     Kompetencje 1623
     Kontakt 1730
     Zarządzenia 1515
    ›    Rok 2007 696
    ›    Rok 2008 758
    ›    Rok 2010 700
    ›    Rok 2009 877
    ›    Rok 2011 670
    ›    Rok 2012 697
     Decyzje i inne akty administracyjne 1963
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7024
     Inne 882
   Sekretarz 4634
   Skarbnik 4171
   Rada Gminy 1696
     Skład Osobowy Rady Gminy 450
     Przewodniczący Rady 2141
     Komisje Rady 3359
     Zaproszenia na sesje 829
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb 8881
     Protokoły z głosowań 557
     Regulamin 1352
     Wybory ławników 1934
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2865
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 941
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 838
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 904
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 1410
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 724
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 705
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 1030
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 478
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji 489
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji 442
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. 305
     Kontakt z radnymi 1772
     Interpelacje 148
    ›    2019 358
    ›    Skład osobowy 383
   Urząd Stanu Cywilnego 7251
Prawo Lokalne
   Statut 5055
   Budżet 4850
     Opinie 2502
     Sprawozdania 1237
    ›    Rok 2009 612
    ›    Rok 2010 983
    ›    Rok 2011 1003
    ›    Rok 2012 852
    ›    Rok 2013 743
    ›    Rok 2014 822
    ›    Rok 2015 771
    ›    Rok 2016 720
    ›    Rok 2017 380
    ›    Rok 2018 373
    ›    Rok 2019 161
    ›    Rok 2020 1
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1607
     Informacje z wykonania budżetu 3262
     Informacje 1773
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 2445
   Uchwały 6409
     Rok 2020 20
     Rok 2019 2049
     Rok 2018 2536
     Rok 2017 3034
     Rok 2016 4444
     Rok 2015 5099
     Rok 2014 4884
     Rok 2013 5059
     Rok 2012 1004
    ›    I kwartał 2261
    ›    II kwartał 2686
    ›    III kwartał 1596
    ›    IV kwartał 3161
     Rok 2011 1161
    ›    IV Kwartał 3385
    ›    III Kwartał 1428
    ›    II Kwartał 3096
    ›    I Kwartał 3819
     Rok 2010 1081
    ›    I Kwartał 2259
    ›    II Kwartał 2538
    ›    III Kwartał 1775
    ›    IV Kwartał 3430
     Rok 2009 982
    ›    I Kwartał 1944
    ›    II Kwartał 2841
    ›    III Kwartał 1382
    ›    IV Kwartał 2276
     Rok 2008 1011
    ›    I Kwartał 2674
    ›    II Kwartał 1682
    ›    III Kwartał 4004
    ›    IV Kwartał 2754
    ›    I Kwartał 2029
    ›    II Kwartał 1974
    ›    III Kwartał 2186
    ›    IV Kwartał 2277
     Rok 2007 1192
     Rok 2006 1131
    ›    IV Kwartał 1995
    ›    III Kwartał 1612
    ›    II Kwartał 2687
    ›    I Kwartał 1935
     Rok 2005 1090
    ›    IV Kwartał 2953
    ›    III Kwartał 1823
    ›    II Kwartał 1333
    ›    I Kwartał 3050
     Rok 2004 1809
    ›    IV Kwartał 1980
    ›    III Kwartał 774
    ›    II Kwartał 722
    ›    I Kwartał 1845
     Rok 2003 1490
    ›    I Kwartał 760
    ›    II Kwartał 2403
    ›    III Kwartał 1404
    ›    IV Kwartał 1007
     Rok 2002 1012
    ›    I Kwartał 731
    ›    II Kwartał 1371
    ›    III Kwartał 772
    ›    IV Kwartał 692
     Rok 2001 1200
   Zarządzenia Wójta 4771
     Rok 2020 24
     Rok 2019 1965
     Rok 2018 2077
     Rok 2017 2530
     Rok 2016 4874
     Rok 2015 5014
     Rok 2014 5814
     Rok 2013 5655
     Rok 2012 6619
     Rok 2011 9036
   Podatki i opłaty lokalne 4438
     Podatek od nieruchomości 3633
     Podatek od środków transportowych 2383
     Podatek rolny 2399
     Podatek leśny 1526
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 1070
     Podatek akcyzowy 818
     Decyzje i inne akty administracyjne 795
    ›    Rok 2003 376
    ›    Rok 2002 429
    ›    Rok 2004 381
    ›    Rok 2005 404
    ›    Rok 2006 469
    ›    Rok 2010 401
    ›    Rok 2011 293
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1017
    ›    Rok 2003 370
    ›    Rok 2002 436
    ›    Rok 2004 367
    ›    Rok 2005 584
    ›    Rok 2006 636
    ›    Rok 2010 581
    ›    Rok 2011 337
   Zagospodarowanie przestrzenne 3439
     Rok 2020 19
     Rok 2019 517
     Rok 2018 1501
     Rok 2017 1911
     Rok 2016 2087
     Rok 2015 2056
     Rok 2014 1944
     Rok 2013 1544
     Rok 2012 1893
     2005 - 2011 9421
     Formularze wniosków 1389
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 1021
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 4178
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 3261
    ›    Rok 2009 4008
    ›    Rok 2010 1423
    ›    Rok 2011 2193
    ›    Rok 2012 2090
    ›    Rok 2013 2434
    ›    Rok 2014 1666
    ›    Rok 2015 2573
    ›    Rok 2016 3268
    ›    Rok 2017 1838
    ›    Rok 2018 1604
    ›    Rok 2019 390
    ›    Rok 2020 24
     Formularze wniosków 878
    ›    Rok 2009 2991
    ›    Rok 2010 713
    ›    Rok 2011 461
    ›    Rok 2012 332
   Ochrona środowiska 833
     Usuwanie drzew i krzewów 506
     Informacja o jakości wody pitnej 1268
     Czystsze powietrze 478
   Gospodarka odpadami 4121
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 879
     Harmonogram wywozu odpadów 10670
     Segregacja odpadów 30
     Ogłoszenia 6184
     Formularze wniosków 1671
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1392
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 931
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 462
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 245
    ›    2014 186
    ›    2015 270
    ›    2016 225
    ›    2017 189
    ›    2018 95
    ›    2019 1
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 766
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 349
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 407
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 37646
     Rok 2020 217
     Rok 2019 20340
     Rok 2018 26345
     Rok 2017 13118
     Rok 2016 11569
     Rok 2015 15339
     Rok 2014 10378
     Rok 2013 8460
     Rok 2012 7615
     Rok 2011 7678
     Rok 2010 8944
     Rok 2009 6200
     Rok 2008 11325
     Rok 2007 12053
     Rok 2006 9662
     Rok 2005 2301
     Rok 2004 4239
     Rok 2003 1786
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 7108
     Rok 2020 31
     Rok 2019 9749
     Rok 2018 10988
     Rok 2017 9946
     Rok 2016 8899
     Rok 2015 18176
     Rok 2014 6290
     Rok 2013 2386
     Rok 2012 1981
     Rok 2011 4162
     Rok 2010 9621
     Rok 2009 8655
     Rok 2008 7752
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4794
     Rok 2020 7
     Rok 2019 310
     Rok 2018 498
     Rok 2017 707
     Rok 2016 1257
     Rok 2015 8274
     Rok 2014 1082
     Rok 2013 1606
     Rok 2012 1352
     Rok 2011 2704
     Rok 2010 4692
     Rok 2009 1941
     Rok 2008 2153
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2910
     Rok 2020 6
     Rok 2019 4733
     Rok 2018 4859
     Rok 2017 5771
     Rok 2016 6583
     Rok 2015 9979
     Rok 2014 1400
     Rok 2013 835
     Rok 2012 827
     Rok 2011 937
     Rok 2010 3413
     Rok 2009 1260
     Rok 2008 946
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2841
     Rok 2020 3
     Rok 2019 164
     Rok 2018 303
     Rok 2017 544
     Rok 2016 663
     Rok 2015 7917
     Rok 2014 812
     Rok 2013 925
     Rok 2012 1054
     Rok 2011 998
     Rok 2010 5375
   Zasób mieszkaniowy gminy 1020
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3096
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1256
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 897
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1109
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1017
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 819
     Dowody osobiste 1031
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 943
     Meldunki 981
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 800
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 761
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 797
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 746
     Zezwolenia i decyzje 1273
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1477
   Działalność gospodarcza 1224
     CEIDG 1150
     Druki do pobrania 808
Inne
   Jednostki organizacyjne 5718
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2615
    ›    Kontakt 13233
    ›    Kierownictwo 1722
    ›    Statut 1151
    ›    Ewidencje i rejestry 1250
    ›    Procedury 1293
    ›    Ogłoszenia o naborze 1960
    ›    RODO 101
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 6947
    ›    RODO 95
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 152
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3930
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 5922
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5586
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2702
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 128
    ›    RODO 82
     Gminny Ośrodek Kultury 131
    ›    Gminny Ośrodek Kultury 362
   Jednostki pomocnicze 3012
     Sołectwa 2026
    ›    Statut Sołectw 1087
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 314
     Opinie i budżet 110
   Zarządzanie kryzysowe 741
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 534
     Zgromadzenia 559
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2950
     Skład Komisji 1228
     Programy 472
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1597
     Program współpracy 1275
     Sprawozdania 666
     Pożytek publiczny 847
   Łowiectwo 235
   Konsultacje społeczne 985
   Oświadczenia majątkowe 8718
     Wójt 5761
     Sekretarz 4217
     Skarbnik 3793
     Kierownik Biblioteki 2809
     Kierownik SPZOZ 4700
     Kierownik GOPS 2942
     Kierownik ZGK 4080
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 3138
     Dyrektor PSP w Kodrębie 7838
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 4342
     Dyrektor GOK w Kodrębie 58
     Informacje 1509
    ›    Kontakt 575
     Aktualności 1142
     Dokumenty do pobrania 790
     Linki 804
   Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 607
   Wybory parlamentarne 1668
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 543
     Wybory parlamentarne 2015 1318
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2463
     Wybory parlamentarne 2011 1916
     Wybory parlamentarne 2007 1361
    ›    Informacje 800
    ›    Zarządzenia 799
   Wybory Prezydenckie 1373
     Wybory Prezydenckie 2015 1394
     Wybory Prezydenckie 2010 1118
    ›    Informacje 792
   Wybory samorządowe 3253
     Wybory Samorządowe 2018 4240
     Wybory Samorządowe 2014 4849
    ›    Informacje 2631
     Wybory Samorządowe 2010 941
     Wybory samorządowe 2006 3031
    ›    Komunikaty PKW 1165
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1502
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1263
    ›    Pozostałe informacje 1159
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 2596
    ›    Wyniki z wyborów 3047
   Wybory do Izb Rolniczych 120
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 192
     Wybory do Izb Rolniczych 2015 2057
   Wybory Ławników 938
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 46
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 445
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1579
   Referenda 848
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1275
   Spisy Powszechne 1377
     Powszechny Spis Rolny 2010 1144
    ›    Informacje 993
     Narodowy Spis Powszechny 2011 905
   Strategie, plany i programy 1071
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 726
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 827
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 600
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 521
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 496
   Rejestry i ewidencje 3008
     Rejestry publiczne 1909
     Rejestr instytucji kultury 978
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1297
     2013 r. 635
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 1047
   Nieodpłatna pomoc prawna 1002
   Redakcja Biuletynu 3159
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 12028
   Wniosek o udostępnienie informacji 4062
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2945
RODO
   RODO 465