główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1581056
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ138339
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 138339
   Aktualności 70324
   Ostrzeżenia 4470
   Charakterystyka 10607
   Godziny urzędowania 6010
   Zabytki gminy 20445
   Regulaminy organizacyjne 6183
   Komórki organizacyjne 5276
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1635
     Referat Organizacyjny 1661
     Referat Finansowy 1391
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2753
     Urząd Stanu Cywilnego 1340
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1010
     Radca Prawny 1316
   Raport o stanie Gminy Kodrąb 612
     2019 78
     2018 345
   Ogłoszenia o naborze 16398
     2020 917
     2019 1855
     2018 2605
     2017 616
     2016 4247
     2015 2941
     2014 2994
     2013 3214
     2012 4493
     2011 20197
   Konkurs ofert 8105
     2020 353
     2019 751
     2018 1208
     2017 283
     2016 2625
     2015 9959
     2014 2175
     2013 1909
     2012 2146
     2011 1835
   Ogłoszenia 16750
   Petycje 496
     2020 r. 238
     2019 r. 294
   Konta bankowe na wpłaty 4348
Organy
   Wójt Gminy 7397
     Kompetencje 1722
     Kontakt 1844
     Zarządzenia 1587
    ›    Rok 2007 808
    ›    Rok 2008 862
    ›    Rok 2010 793
    ›    Rok 2009 982
    ›    Rok 2011 796
    ›    Rok 2012 918
     Decyzje i inne akty administracyjne 2094
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7282
     Inne 974
   Sekretarz 4869
   Skarbnik 4407
   Rada Gminy 2260
     Skład Osobowy Rady Gminy 588
     Przewodniczący Rady 2247
     Komisje Rady 3450
     Zaproszenia na sesje 1263
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb 9588
     Protokoły z głosowań 947
     Regulamin 1423
     Wybory ławników 2045
     Oświadzczenia majątkowe radnych 3113
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 1080
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 1024
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1004
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 1639
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 826
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 802
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 1154
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 586
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji 623
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji 578
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. 539
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r. 67
     Kontakt z radnymi 1913
     Interpelacje 252
    ›    2019 534
    ›    Skład osobowy 432
   Urząd Stanu Cywilnego 7697
Prawo Lokalne
   Statut 5295
   Budżet 5228
     Opinie 2791
     Sprawozdania 1428
    ›    Rok 2009 698
    ›    Rok 2010 1065
    ›    Rok 2011 1107
    ›    Rok 2012 933
    ›    Rok 2013 839
    ›    Rok 2014 915
    ›    Rok 2015 851
    ›    Rok 2016 792
    ›    Rok 2017 474
    ›    Rok 2018 484
    ›    Rok 2019 357
    ›    Rok 2020 156
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1715
     Informacje z wykonania budżetu 3709
     Informacje 2010
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 2825
   Uchwały 6829
     Rok 2020 706
     Rok 2019 3627
     Rok 2018 3168
     Rok 2017 3535
     Rok 2016 5117
     Rok 2015 5766
     Rok 2014 5460
     Rok 2013 5572
     Rok 2012 1067
    ›    I kwartał 2485
    ›    II kwartał 3082
    ›    III kwartał 1761
    ›    IV kwartał 3561
     Rok 2011 1221
    ›    IV Kwartał 3762
    ›    III Kwartał 1571
    ›    II Kwartał 3357
    ›    I Kwartał 4067
     Rok 2010 1159
    ›    I Kwartał 2532
    ›    II Kwartał 2754
    ›    III Kwartał 1968
    ›    IV Kwartał 3856
     Rok 2009 1047
    ›    I Kwartał 2188
    ›    II Kwartał 3073
    ›    III Kwartał 1552
    ›    IV Kwartał 2513
     Rok 2008 1088
    ›    I Kwartał 2985
    ›    II Kwartał 1928
    ›    III Kwartał 4282
    ›    IV Kwartał 3119
    ›    I Kwartał 2236
    ›    II Kwartał 2182
    ›    III Kwartał 2402
    ›    IV Kwartał 2533
     Rok 2007 1271
     Rok 2006 1197
    ›    IV Kwartał 2296
    ›    III Kwartał 1769
    ›    II Kwartał 2990
    ›    I Kwartał 2155
     Rok 2005 1164
    ›    IV Kwartał 3216
    ›    III Kwartał 2052
    ›    II Kwartał 1507
    ›    I Kwartał 3299
     Rok 2004 1882
    ›    IV Kwartał 2155
    ›    III Kwartał 844
    ›    II Kwartał 797
    ›    I Kwartał 2042
     Rok 2003 1569
    ›    I Kwartał 838
    ›    II Kwartał 2687
    ›    III Kwartał 1556
    ›    IV Kwartał 1094
     Rok 2002 1095
    ›    I Kwartał 823
    ›    II Kwartał 1535
    ›    III Kwartał 867
    ›    IV Kwartał 789
     Rok 2001 1271
   Zarządzenia Wójta 5225
     Rok 2020 938
     Rok 2019 3160
     Rok 2018 3034
     Rok 2017 3173
     Rok 2016 5418
     Rok 2015 5662
     Rok 2014 6565
     Rok 2013 6295
     Rok 2012 7445
     Rok 2011 9930
   Podatki i opłaty lokalne 4785
     Podatek od nieruchomości 4134
     Podatek od środków transportowych 2633
     Podatek rolny 2709
     Podatek leśny 1601
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 1269
     Podatek akcyzowy 940
     Decyzje i inne akty administracyjne 836
    ›    Rok 2003 431
    ›    Rok 2002 481
    ›    Rok 2004 440
    ›    Rok 2005 463
    ›    Rok 2006 535
    ›    Rok 2010 455
    ›    Rok 2011 357
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1050
    ›    Rok 2003 429
    ›    Rok 2002 502
    ›    Rok 2004 418
    ›    Rok 2005 644
    ›    Rok 2006 691
    ›    Rok 2010 627
    ›    Rok 2011 397
   Zagospodarowanie przestrzenne 3917
     Rok 2020 420
     Rok 2019 789
     Rok 2018 1794
     Rok 2017 2136
     Rok 2016 2368
     Rok 2015 2235
     Rok 2014 2071
     Rok 2013 1622
     Rok 2012 2093
     2005 - 2011 9782
     Formularze wniosków 1633
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 1356
     DROGI PUBLICZNE 61
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 4522
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 3503
    ›    Rok 2009 4563
    ›    Rok 2010 1563
    ›    Rok 2011 2404
    ›    Rok 2012 2408
    ›    Rok 2013 2681
    ›    Rok 2014 1867
    ›    Rok 2015 2936
    ›    Rok 2016 3801
    ›    Rok 2017 2026
    ›    Rok 2018 1851
    ›    Rok 2019 617
    ›    Rok 2020 443
     Formularze wniosków 1010
    ›    Rok 2009 3197
    ›    Rok 2010 754
    ›    Rok 2011 507
    ›    Rok 2012 371
   Ochrona środowiska 1048
     Usuwanie drzew i krzewów 605
     Informacja o jakości wody pitnej 1572
     Czystsze powietrze 573
   Gospodarka odpadami 4589
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 998
     Harmonogram wywozu odpadów 12489
     Segregacja odpadów 200
     Ogłoszenia 6496
     Formularze wniosków 2215
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1782
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1150
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 582
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 339
    ›    2014 247
    ›    2015 359
    ›    2016 307
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 967
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 463
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 534
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych 27
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych 24
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 39767
     Rok 2020 9182
     Rok 2019 21132
     Rok 2018 28171
     Rok 2017 13305
     Rok 2016 11804
     Rok 2015 16287
     Rok 2014 10588
     Rok 2013 8666
     Rok 2012 7753
     Rok 2011 7929
     Rok 2010 9088
     Rok 2009 6321
     Rok 2008 11476
     Rok 2007 12258
     Rok 2006 10068
     Rok 2005 2438
     Rok 2004 4302
     Rok 2003 1870
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 7423
     Rok 2020 3316
     Rok 2019 10156
     Rok 2018 11130
     Rok 2017 10118
     Rok 2016 9097
     Rok 2015 19173
     Rok 2014 6383
     Rok 2013 2568
     Rok 2012 2122
     Rok 2011 4322
     Rok 2010 9794
     Rok 2009 8891
     Rok 2008 7876
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 5041
     Rok 2020 169
     Rok 2019 500
     Rok 2018 609
     Rok 2017 795
     Rok 2016 1422
     Rok 2015 9240
     Rok 2014 1153
     Rok 2013 1740
     Rok 2012 1416
     Rok 2011 2778
     Rok 2010 4813
     Rok 2009 2059
     Rok 2008 2307
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 3085
     Rok 2020 2355
     Rok 2019 5106
     Rok 2018 4918
     Rok 2017 5894
     Rok 2016 6646
     Rok 2015 10894
     Rok 2014 1464
     Rok 2013 905
     Rok 2012 899
     Rok 2011 1012
     Rok 2010 3484
     Rok 2009 1335
     Rok 2008 1013
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2995
     Rok 2020 96
     Rok 2019 263
     Rok 2018 379
     Rok 2017 608
     Rok 2016 729
     Rok 2015 8844
     Rok 2014 903
     Rok 2013 999
     Rok 2012 1114
     Rok 2011 1073
     Rok 2010 5432
   Zasób mieszkaniowy gminy 1264
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3346
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1367
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 1001
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1207
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1109
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 899
     Dowody osobiste 1122
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1040
     Meldunki 1067
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 899
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 831
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 875
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 833
     Zezwolenia i decyzje 1419
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1604
   Działalność gospodarcza 1384
     CEIDG 1237
     Druki do pobrania 904
Inne
   Jednostki organizacyjne 5996
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2896
    ›    Kontakt 13918
    ›    Kierownictwo 1859
    ›    Statut 1240
    ›    Ewidencje i rejestry 1338
    ›    Procedury 1383
    ›    Ogłoszenia o naborze 2325
    ›    RODO 184
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 7457
    ›    RODO 191
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 312
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 4125
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 6875
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6298
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2864
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 235
    ›    RODO 188
     Gminny Ośrodek Kultury 317
    ›    Gminny Ośrodek Kultury 1073
   Jednostki pomocnicze 3167
     Sołectwa 2205
    ›    Statut Sołectw 1186
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 534
     Opinie i budżet 217
   Zarządzanie kryzysowe 907
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 617
     Zgromadzenia 628
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3133
     Skład Komisji 1313
     Programy 562
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1781
     Program współpracy 1432
     Sprawozdania 713
     Pożytek publiczny 1030
   Łowiectwo 445
   Konsultacje społeczne 1470
   Oświadczenia majątkowe 9933
     Wójt 6222
     Sekretarz 4651
     Skarbnik 4113
     Kierownik Biblioteki 3047
     Kierownik SPZOZ 5036
     Kierownik GOPS 3221
     Kierownik ZGK 4540
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 3498
     Dyrektor PSP w Kodrębie 8297
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 4631
     Dyrektor GOK w Kodrębie 524
     Informacje 1606
    ›    Kontakt 644
     Aktualności 1179
     Dokumenty do pobrania 824
     Linki 855
   Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 464
   Wybory parlamentarne 1848
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 1016
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 803
     Wybory parlamentarne 2015 1450
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2627
     Wybory parlamentarne 2011 2087
     Wybory parlamentarne 2007 1419
    ›    Informacje 866
    ›    Zarządzenia 867
   Wybory Prezydenckie 1577
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. 689
     Wybory Prezydenckie 2015 1560
     Wybory Prezydenckie 2010 1197
    ›    Informacje 861
   Wybory samorządowe 3467
     Wybory Samorządowe 2018 4531
     Wybory Samorządowe 2014 5060
    ›    Informacje 2809
     Wybory Samorządowe 2010 1003
     Wybory samorządowe 2006 3102
    ›    Komunikaty PKW 1240
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1581
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1321
    ›    Pozostałe informacje 1269
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 3032
    ›    Wyniki z wyborów 3200
   Wybory do Izb Rolniczych 254
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 269
     Wybory do Izb Rolniczych 2015 2265
   Wybory Ławników 1075
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 120
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 542
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1645
   Referenda 989
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1373
   Powszechny Spis Rolny 2020 383
   Spisy Powszechne 1494
     Powszechny Spis Rolny 2010 1190
    ›    Informacje 1055
     Narodowy Spis Powszechny 2011 980
   Strategie, plany i programy 1243
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 782
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 928
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 655
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 581
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 584
   Rejestry i ewidencje 3156
     Rejestry publiczne 1987
     Rejestr instytucji kultury 1054
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1423
     2013 r. 678
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 1207
   Nieodpłatna pomoc prawna 1271
   Redakcja Biuletynu 3306
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 12345
   Wniosek o udostępnienie informacji 4532
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 3133
RODO
   RODO 757
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA 107