główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1532450
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ134805
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 134805
   Aktualności 67897
   Ostrzeżenia 3916
   Charakterystyka 10477
   Godziny urzędowania 5902
   Zabytki gminy 20048
   Regulaminy organizacyjne 6084
   Komórki organizacyjne 5110
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1574
     Referat Organizacyjny 1609
     Referat Finansowy 1352
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2674
     Urząd Stanu Cywilnego 1294
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 979
     Radca Prawny 1272
   Raport o stanie Gminy Kodrąb 486
     2018 298
   Ogłoszenia o naborze 16103
     2020 624
     2019 1811
     2018 2569
     2017 593
     2016 4218
     2015 2919
     2014 2961
     2013 3188
     2012 4455
     2011 20052
   Konkurs ofert 7976
     2020 259
     2019 722
     2018 1182
     2017 269
     2016 2597
     2015 9683
     2014 2158
     2013 1888
     2012 2126
     2011 1816
   Ogłoszenia 16316
   Petycje 391
     2020 r. 170
     2019 r. 256
   Konta bankowe na wpłaty 4177
Organy
   Wójt Gminy 7304
     Kompetencje 1694
     Kontakt 1802
     Zarządzenia 1565
    ›    Rok 2007 778
    ›    Rok 2008 834
    ›    Rok 2010 760
    ›    Rok 2009 943
    ›    Rok 2011 767
    ›    Rok 2012 885
     Decyzje i inne akty administracyjne 2062
     Obwieszczenia i zawiadomienia 7204
     Inne 954
   Sekretarz 4778
   Skarbnik 4323
   Rada Gminy 2065
     Skład Osobowy Rady Gminy 544
     Przewodniczący Rady 2219
     Komisje Rady 3426
     Zaproszenia na sesje 1101
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb 9377
     Protokoły z głosowań 830
     Regulamin 1407
     Wybory ławników 2015
     Oświadzczenia majątkowe radnych 3011
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 1051
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 1001
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 979
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 1571
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 799
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 777
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 1126
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 552
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji 587
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji 523
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. 472
     Kontakt z radnymi 1886
     Interpelacje 220
    ›    2019 471
    ›    Skład osobowy 423
   Urząd Stanu Cywilnego 7557
Prawo Lokalne
   Statut 5226
   Budżet 5124
     Opinie 2731
     Sprawozdania 1386
    ›    Rok 2009 673
    ›    Rok 2010 1041
    ›    Rok 2011 1079
    ›    Rok 2012 909
    ›    Rok 2013 815
    ›    Rok 2014 892
    ›    Rok 2015 827
    ›    Rok 2016 775
    ›    Rok 2017 451
    ›    Rok 2018 461
    ›    Rok 2019 314
    ›    Rok 2020 119
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1684
     Informacje z wykonania budżetu 3558
     Informacje 1943
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 2660
   Uchwały 6672
     Rok 2020 375
     Rok 2019 3201
     Rok 2018 2902
     Rok 2017 3320
     Rok 2016 4854
     Rok 2015 5466
     Rok 2014 5187
     Rok 2013 5362
     Rok 2012 1048
    ›    I kwartał 2367
    ›    II kwartał 2919
    ›    III kwartał 1682
    ›    IV kwartał 3388
     Rok 2011 1204
    ›    IV Kwartał 3613
    ›    III Kwartał 1519
    ›    II Kwartał 3247
    ›    I Kwartał 3946
     Rok 2010 1141
    ›    I Kwartał 2446
    ›    II Kwartał 2667
    ›    III Kwartał 1893
    ›    IV Kwartał 3731
     Rok 2009 1030
    ›    I Kwartał 2105
    ›    II Kwartał 2986
    ›    III Kwartał 1500
    ›    IV Kwartał 2435
     Rok 2008 1067
    ›    I Kwartał 2866
    ›    II Kwartał 1846
    ›    III Kwartał 4181
    ›    IV Kwartał 3000
    ›    I Kwartał 2163
    ›    II Kwartał 2115
    ›    III Kwartał 2309
    ›    IV Kwartał 2435
     Rok 2007 1252
     Rok 2006 1183
    ›    IV Kwartał 2197
    ›    III Kwartał 1708
    ›    II Kwartał 2882
    ›    I Kwartał 2073
     Rok 2005 1148
    ›    IV Kwartał 3121
    ›    III Kwartał 1969
    ›    II Kwartał 1450
    ›    I Kwartał 3216
     Rok 2004 1860
    ›    IV Kwartał 2083
    ›    III Kwartał 822
    ›    II Kwartał 778
    ›    I Kwartał 1961
     Rok 2003 1544
    ›    I Kwartał 817
    ›    II Kwartał 2570
    ›    III Kwartał 1497
    ›    IV Kwartał 1066
     Rok 2002 1075
    ›    I Kwartał 796
    ›    II Kwartał 1471
    ›    III Kwartał 839
    ›    IV Kwartał 757
     Rok 2001 1250
   Zarządzenia Wójta 5055
     Rok 2020 605
     Rok 2019 2719
     Rok 2018 2728
     Rok 2017 2924
     Rok 2016 5137
     Rok 2015 5384
     Rok 2014 6244
     Rok 2013 6026
     Rok 2012 7136
     Rok 2011 9575
   Podatki i opłaty lokalne 4662
     Podatek od nieruchomości 4056
     Podatek od środków transportowych 2566
     Podatek rolny 2602
     Podatek leśny 1574
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 1234
     Podatek akcyzowy 907
     Decyzje i inne akty administracyjne 829
    ›    Rok 2003 417
    ›    Rok 2002 471
    ›    Rok 2004 429
    ›    Rok 2005 452
    ›    Rok 2006 520
    ›    Rok 2010 445
    ›    Rok 2011 343
     Obwieszczenia i zawiadomienia 1045
    ›    Rok 2003 413
    ›    Rok 2002 486
    ›    Rok 2004 406
    ›    Rok 2005 634
    ›    Rok 2006 678
    ›    Rok 2010 617
    ›    Rok 2011 383
   Zagospodarowanie przestrzenne 3773
     Rok 2020 291
     Rok 2019 724
     Rok 2018 1697
     Rok 2017 2049
     Rok 2016 2270
     Rok 2015 2166
     Rok 2014 2030
     Rok 2013 1604
     Rok 2012 2007
     2005 - 2011 9642
     Formularze wniosków 1570
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 1250
     DROGI PUBLICZNE 28
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 4392
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 3415
    ›    Rok 2009 4378
    ›    Rok 2010 1529
    ›    Rok 2011 2334
    ›    Rok 2012 2300
    ›    Rok 2013 2575
    ›    Rok 2014 1797
    ›    Rok 2015 2830
    ›    Rok 2016 3602
    ›    Rok 2017 1958
    ›    Rok 2018 1777
    ›    Rok 2019 545
    ›    Rok 2020 293
     Formularze wniosków 982
    ›    Rok 2009 3140
    ›    Rok 2010 744
    ›    Rok 2011 497
    ›    Rok 2012 360
   Ochrona środowiska 969
     Usuwanie drzew i krzewów 572
     Informacja o jakości wody pitnej 1465
     Czystsze powietrze 541
   Gospodarka odpadami 4379
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 947
     Harmonogram wywozu odpadów 11674
     Segregacja odpadów 136
     Ogłoszenia 6371
     Formularze wniosków 2075
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1604
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 1064
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 549
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 295
    ›    2014 226
    ›    2015 337
    ›    2016 286
    ›    2017 246
    ›    2018 155
    ›    2019 66
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 897
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 425
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 483
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 39146
     Rok 2020 6275
     Rok 2019 20968
     Rok 2018 27619
     Rok 2017 13247
     Rok 2016 11723
     Rok 2015 15996
     Rok 2014 10498
     Rok 2013 8586
     Rok 2012 7703
     Rok 2011 7825
     Rok 2010 9022
     Rok 2009 6268
     Rok 2008 11406
     Rok 2007 12174
     Rok 2006 9907
     Rok 2005 2385
     Rok 2004 4281
     Rok 2003 1852
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 7320
     Rok 2020 2090
     Rok 2019 10113
     Rok 2018 11073
     Rok 2017 10050
     Rok 2016 9010
     Rok 2015 18876
     Rok 2014 6339
     Rok 2013 2511
     Rok 2012 2077
     Rok 2011 4262
     Rok 2010 9738
     Rok 2009 8795
     Rok 2008 7837
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4959
     Rok 2020 140
     Rok 2019 450
     Rok 2018 580
     Rok 2017 773
     Rok 2016 1354
     Rok 2015 8947
     Rok 2014 1135
     Rok 2013 1692
     Rok 2012 1400
     Rok 2011 2752
     Rok 2010 4770
     Rok 2009 2024
     Rok 2008 2263
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 3021
     Rok 2020 1573
     Rok 2019 5061
     Rok 2018 4904
     Rok 2017 5843
     Rok 2016 6631
     Rok 2015 10628
     Rok 2014 1447
     Rok 2013 891
     Rok 2012 878
     Rok 2011 991
     Rok 2010 3464
     Rok 2009 1320
     Rok 2008 990
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2931
     Rok 2020 72
     Rok 2019 239
     Rok 2018 359
     Rok 2017 587
     Rok 2016 709
     Rok 2015 8574
     Rok 2014 875
     Rok 2013 978
     Rok 2012 1099
     Rok 2011 1052
     Rok 2010 5413
   Zasób mieszkaniowy gminy 1189
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 3270
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1338
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 969
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1185
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 1088
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 873
     Dowody osobiste 1096
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 1010
     Meldunki 1047
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 870
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 813
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 852
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 806
     Zezwolenia i decyzje 1393
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1571
   Działalność gospodarcza 1330
     CEIDG 1200
     Druki do pobrania 878
Inne
   Jednostki organizacyjne 5912
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2796
    ›    Kontakt 13691
    ›    Kierownictwo 1820
    ›    Statut 1214
    ›    Ewidencje i rejestry 1306
    ›    Procedury 1355
    ›    Ogłoszenia o naborze 2215
    ›    RODO 161
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 7351
    ›    RODO 169
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 266
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 4080
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 6616
     Zakład Gospodarki Komunalnej 6072
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2822
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 204
    ›    RODO 154
     Gminny Ośrodek Kultury 270
    ›    Gminny Ośrodek Kultury 907
   Jednostki pomocnicze 3108
     Sołectwa 2145
    ›    Statut Sołectw 1156
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 465
     Opinie i budżet 193
   Zarządzanie kryzysowe 845
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 597
     Zgromadzenia 611
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3054
     Skład Komisji 1283
     Programy 526
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1718
     Program współpracy 1367
     Sprawozdania 698
     Pożytek publiczny 969
   Łowiectwo 374
   Konsultacje społeczne 1326
   Oświadczenia majątkowe 9280
     Wójt 5980
     Sekretarz 4461
     Skarbnik 3968
     Kierownik Biblioteki 2942
     Kierownik SPZOZ 4896
     Kierownik GOPS 3105
     Kierownik ZGK 4434
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 3358
     Dyrektor PSP w Kodrębie 8096
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 4514
     Dyrektor GOK w Kodrębie 323
     Informacje 1582
    ›    Kontakt 630
     Aktualności 1173
     Dokumenty do pobrania 818
     Linki 840
   Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r. 41
   Wybory parlamentarne 1768
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r. 913
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 734
     Wybory parlamentarne 2015 1400
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2569
     Wybory parlamentarne 2011 2011
     Wybory parlamentarne 2007 1400
    ›    Informacje 845
    ›    Zarządzenia 847
   Wybory Prezydenckie 1479
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r. 504
     Wybory Prezydenckie 2015 1490
     Wybory Prezydenckie 2010 1171
    ›    Informacje 840
   Wybory samorządowe 3383
     Wybory Samorządowe 2018 4376
     Wybory Samorządowe 2014 4959
    ›    Informacje 2748
     Wybory Samorządowe 2010 986
     Wybory samorządowe 2006 3089
    ›    Komunikaty PKW 1216
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1557
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1305
    ›    Pozostałe informacje 1247
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 2959
    ›    Wyniki z wyborów 3159
   Wybory do Izb Rolniczych 203
     Wybory do Izb Rolniczych 2019 238
     Wybory do Izb Rolniczych 2015 2182
   Wybory Ławników 1021
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 94
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 517
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1628
   Referenda 953
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1349
   Spisy Powszechne 1447
     Powszechny Spis Rolny 2010 1183
    ›    Informacje 1042
     Narodowy Spis Powszechny 2011 970
   Strategie, plany i programy 1180
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 764
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 898
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 644
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 572
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 557
   Rejestry i ewidencje 3099
     Rejestry publiczne 1966
     Rejestr instytucji kultury 1024
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1373
     2013 r. 673
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 1160
   Nieodpłatna pomoc prawna 1163
   Redakcja Biuletynu 3261
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 12258
   Wniosek o udostępnienie informacji 4396
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 3073
RODO
   RODO 635
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA 38