główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1345156
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ116935
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 116935
   Aktualności 56460
   Ostrzeżenia 1477
   Charakterystyka 9846
   Godziny urzędowania 5294
   Zabytki gminy 18125
   Regulaminy organizacyjne 5715
   Komórki organizacyjne 4353
     Wójt, sekretarz, skarbnik 1321
     Referat Organizacyjny 1356
     Referat Finansowy 1192
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2214
     Urząd Stanu Cywilnego 1082
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 829
     Radca Prawny 1001
   Ogłoszenia o naborze 14572
     2019 794
     2018 2239
     2017 438
     2016 4062
     2015 2799
     2014 2795
     2013 3038
     2012 4294
     2011 19427
   Konkurs ofert 7380
     2019 171
     2018 1009
     2017 190
     2016 2423
     2015 7848
     2014 1745
     2013 1794
     2012 1991
     2011 1703
   Ogłoszenia 13926
   Konta bankowe na wpłaty 3247
Organy
   Wójt Gminy 6917
     Kompetencje 1547
     Kontakt 1652
     Zarządzenia 1445
    ›    Rok 2007 622
    ›    Rok 2008 703
    ›    Rok 2010 649
    ›    Rok 2009 824
    ›    Rok 2011 614
    ›    Rok 2012 608
     Decyzje i inne akty administracyjne 1848
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6764
     Inne 849
   Sekretarz 4512
   Skarbnik 4056
   Rada Gminy 955
     Skład Osobowy Rady Gminy 269
     Przewodniczący Rady 2051
     Komisje Rady 3242
     Zaproszenia na sesje 444
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb 8118
     Protokoły z głosowań 281
     Regulamin 1281
     Wybory ławników 1872
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych IV kadencji 4659
     Oświadzczenia majątkowe radnych 2664
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych V kadencji 3500
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2006r 756
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2007r 768
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na 2008r 903
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2009r 933
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2010 r. 1374
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2011 r. 1122
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r. 842
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r. 758
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 818
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji 1233
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 627
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 617
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r. 910
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r. 375
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji 392
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji 294
     Kontakt z radnymi 1649
    ›    Skład osobowy 289
   Urząd Stanu Cywilnego 6905
Prawo Lokalne
   Statut 4853
   Budżet 4633
     Uchwały budżetowe 4029
    ›    Rok 2002 669
    ›    Rok 2003 645
    ›    Rok 2004 702
    ›    Rok 2005 1247
    ›    Rok 2006 857
    ›    Rok 2007 871
    ›    Rok 2008 817
    ›    Rok 2009 1022
    ›    Rok 2010 669
    ›    Rok 2011 1219
    ›    Rok 2012 771
    ›    Rok 2013 815
     Opinie 2357
     Sprawozdania 1133
    ›    Rok 2009 575
    ›    Rok 2010 930
    ›    Rok 2011 937
    ›    Rok 2012 804
    ›    Rok 2013 681
    ›    Rok 2014 771
    ›    Rok 2015 725
    ›    Rok 2016 678
    ›    Rok 2017 310
    ›    Rok 2018 245
    ›    Rok 2019 49
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 1549
     Informacje z wykonania budżetu 3136
     Informacje 1607
     Informacja opisowa z wykonania budżetu 2172
   Uchwały 6040
     Rok 2019 565
     Rok 2018 1898
     Rok 2017 2764
     Rok 2016 4033
     Rok 2015 4777
     Rok 2014 4625
     Rok 2013 4745
     Rok 2012 961
    ›    I kwartał 2087
    ›    II kwartał 2365
    ›    III kwartał 1463
    ›    IV kwartał 2776
     Rok 2011 1119
    ›    IV Kwartał 3128
    ›    III Kwartał 1326
    ›    II Kwartał 2835
    ›    I Kwartał 3599
     Rok 2010 1032
    ›    I Kwartał 2064
    ›    II Kwartał 2310
    ›    III Kwartał 1622
    ›    IV Kwartał 3062
     Rok 2009 940
    ›    I Kwartał 1773
    ›    II Kwartał 2648
    ›    III Kwartał 1247
    ›    IV Kwartał 2074
     Rok 2008 969
    ›    I Kwartał 2415
    ›    II Kwartał 1488
    ›    III Kwartał 3486
    ›    IV Kwartał 2401
    ›    I Kwartał 1859
    ›    II Kwartał 1748
    ›    III Kwartał 1971
    ›    IV Kwartał 2006
     Rok 2007 1134
     Rok 2006 1087
    ›    IV Kwartał 1800
    ›    III Kwartał 1473
    ›    II Kwartał 2340
    ›    I Kwartał 1737
     Rok 2005 1045
    ›    IV Kwartał 2752
    ›    III Kwartał 1627
    ›    II Kwartał 1188
    ›    I Kwartał 2834
     Rok 2004 1754
    ›    IV Kwartał 1814
    ›    III Kwartał 706
    ›    II Kwartał 654
    ›    I Kwartał 1697
     Rok 2003 1449
    ›    I Kwartał 694
    ›    II Kwartał 2145
    ›    III Kwartał 1270
    ›    IV Kwartał 951
     Rok 2002 963
    ›    I Kwartał 672
    ›    II Kwartał 1234
    ›    III Kwartał 708
    ›    IV Kwartał 630
     Rok 2001 1151
   Zarządzenia Wójta 4367
     Rok 2019 441
     Rok 2018 1458
     Rok 2017 2147
     Rok 2016 4543
     Rok 2015 4793
     Rok 2014 5521
     Rok 2013 5323
     Rok 2012 6110
     Rok 2011 8694
   Podatki i opłaty lokalne 4245
     Podatek od nieruchomości 3426
     Podatek od środków transportowych 2267
     Podatek rolny 2255
     Podatek leśny 1477
     Druki deklaracji i informacji podatkowych 961
     Podatek akcyzowy 756
     Decyzje i inne akty administracyjne 757
    ›    Rok 2003 321
    ›    Rok 2002 365
    ›    Rok 2004 313
    ›    Rok 2005 340
    ›    Rok 2006 401
    ›    Rok 2010 340
    ›    Rok 2011 245
     Obwieszczenia i zawiadomienia 997
    ›    Rok 2003 299
    ›    Rok 2002 369
    ›    Rok 2004 319
    ›    Rok 2005 495
    ›    Rok 2006 583
    ›    Rok 2010 538
    ›    Rok 2011 280
   Zagospodarowanie przestrzenne 3156
     Rok 2019 162
     Rok 2018 1312
     Rok 2017 1743
     Rok 2016 1918
     Rok 2015 1944
     Rok 2014 1847
     Rok 2013 1490
     Rok 2012 1784
     2005 - 2011 9258
     Formularze wniosków 1276
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb 750
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 3943
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach 3071
    ›    Rok 2009 3590
    ›    Rok 2010 1340
    ›    Rok 2011 2068
    ›    Rok 2012 1840
    ›    Rok 2013 2233
    ›    Rok 2014 1503
    ›    Rok 2015 2306
    ›    Rok 2016 2831
    ›    Rok 2017 1689
    ›    Rok 2018 1268
    ›    Rok 2019 125
     Formularze wniosków 784
    ›    Rok 2009 2670
    ›    Rok 2010 651
    ›    Rok 2011 403
    ›    Rok 2012 289
   Ochrona środowiska 706
     Usuwanie drzew i krzewów 411
     Informacja o jakości wody pitnej 1144
     Czystsze powietrze 407
   Gospodarka odpadami 3724
     Regulamin utrzymania czystości i porządku 781
     Harmonogram wywozu odpadów 9259
     Ogłoszenia 5994
     Formularze wniosków 1447
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1091
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi 831
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 394
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę 200
    ›    2014 133
    ›    2015 210
    ›    2016 186
    ›    2017 140
    ›    2018 33
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 531
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 277
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 298
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów 35960
     Rok 2019 8080
     Rok 2018 23958
     Rok 2017 12999
     Rok 2016 11327
     Rok 2015 14370
     Rok 2014 10251
     Rok 2013 8350
     Rok 2012 7542
     Rok 2011 7514
     Rok 2010 8835
     Rok 2009 6113
     Rok 2008 11223
     Rok 2007 11955
     Rok 2006 9421
     Rok 2005 2225
     Rok 2004 4181
     Rok 2003 1692
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości 6701
     Rok 2019 3649
     Rok 2018 10874
     Rok 2017 9828
     Rok 2016 8783
     Rok 2015 17111
     Rok 2014 6214
     Rok 2013 2244
     Rok 2012 1862
     Rok 2011 4097
     Rok 2010 9509
     Rok 2009 8537
     Rok 2008 7681
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 4609
     Rok 2019 140
     Rok 2018 443
     Rok 2017 659
     Rok 2016 1159
     Rok 2015 7256
     Rok 2014 1051
     Rok 2013 1508
     Rok 2012 1302
     Rok 2011 2662
     Rok 2010 4621
     Rok 2009 1851
     Rok 2008 2047
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu 2782
     Rok 2019 1698
     Rok 2018 4813
     Rok 2017 5640
     Rok 2016 6550
     Rok 2015 8998
     Rok 2014 1367
     Rok 2013 796
     Rok 2012 796
     Rok 2011 894
     Rok 2010 3376
     Rok 2009 1218
     Rok 2008 921
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości 2745
     Rok 2019 68
     Rok 2018 262
     Rok 2017 509
     Rok 2016 621
     Rok 2015 6916
     Rok 2014 766
     Rok 2013 899
     Rok 2012 1023
     Rok 2011 974
     Rok 2010 5332
   Zasób mieszkaniowy gminy 813
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 2955
     Małżeństwa, narodziny, zgony 1166
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC 819
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej 1025
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia 932
    ›    Sporządzenie aktu zgonu 761
     Dowody osobiste 992
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy 873
     Meldunki 936
    ›    Zameldowanie na pobyt stały 748
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy 718
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego 730
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego 686
     Zezwolenia i decyzje 1201
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1361
   Działalność gospodarcza 1107
     CEIDG 1090
     Druki do pobrania 747
Inne
   Jednostki organizacyjne 5459
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 2414
    ›    Kontakt 11506
    ›    Kierownictwo 1582
    ›    Statut 1044
    ›    Ewidencje i rejestry 1163
    ›    Procedury 1182
    ›    Ogłoszenia o naborze 1584
    ›    RODO 14
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 6384
    ›    RODO 14
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie 33
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach 3702
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie 5011
     Zakład Gospodarki Komunalnej 5113
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 2532
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie 24
    ›    RODO 20
   Jednostki pomocnicze 2890
     Sołectwa 1788
    ›    Statut Sołectw 1006
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 120
     Opinie i budżet 46
   Zarządzanie kryzysowe 657
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 462
     Zgromadzenia 470
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2817
     Skład Komisji 1110
     Programy 402
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi 1506
     Program współpracy 1190
     Sprawozdania 629
     Pożytek publiczny 737
   Łowiectwo 89
   Konsultacje społeczne 586
   Oświadczenia majątkowe 8119
     Wójt 5428
     Sekretarz 3924
     Skarbnik 3584
     Kierownik Biblioteki 2668
     Kierownik SPZOZ 4389
     Kierownik GOPS 2693
     Kierownik ZGK 3870
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2891
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta 2276
     Dyrektor PSP w Kodrębie 7325
     Dyrektor PSP w Rzejowicach 3998
     Kierownik USC 3053
     Informacje 1325
    ›    Kontakt 502
     Aktualności 1087
     Dokumenty do pobrania 759
     Linki 745
   Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r. 229
   Wybory parlamentarne 1525
     Wybory parlamentarne 2015 1239
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 2356
     Wybory parlamentarne 2011 1843
     Wybory parlamentarne 2007 1325
    ›    Informacje 770
    ›    Zarządzenia 765
   Wybory Prezydenckie 1302
     Wybory Prezydenckie 2015 1294
     Wybory Prezydenckie 2010 1065
    ›    Informacje 735
   Wybory samorządowe 3090
     Wybory Samorządowe 2018 3947
     Wybory Samorządowe 2014 4735
    ›    Informacje 2507
     Wybory Samorządowe 2010 902
     Wybory samorządowe 2006 2974
    ›    Komunikaty PKW 1095
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb 1431
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego 1202
    ›    Pozostałe informacje 1098
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW 2404
    ›    Wyniki z wyborów 2891
   Wybory do Izb Rolniczych 1849
   Wybory Ławników 855
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 362
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019 1545
   Referenda 791
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. 1159
   Spisy Powszechne 1307
     Powszechny Spis Rolny 2010 1101
    ›    Informacje 935
     Narodowy Spis Powszechny 2011 841
   Strategie, plany i programy 974
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032 684
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 747
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023 536
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb 463
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB 443
   Rejestry i ewidencje 2922
     Rejestry publiczne 1842
     Rejestr instytucji kultury 921
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 5
   Kontrole w Urzędzie 1210
     2013 r. 600
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi 973
   Nieodpłatna pomoc prawna 890
   Redakcja Biuletynu 3079
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP 11645
   Wniosek o udostępnienie informacji 3625
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza 2851
RODO
   RODO 346