Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe141363
   Aktualności72532
   Ostrzeżenia5029
   Charakterystyka10766
   Godziny urzędowania6152
   Zabytki gminy20823
   Regulaminy organizacyjne6290
   Komórki organizacyjne5434
     Wójt, sekretarz, skarbnik1697
     Referat Organizacyjny1719
     Referat Finansowy1427
     Referatu Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Inwestycji 2853
     Urząd Stanu Cywilnego1380
     Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych 1057
     Radca Prawny 1366
   Raport o stanie Gminy Kodrąb698
     2019110
     2018383
   Ogłoszenia o naborze16709
     20201196
     20191912
     20182665
     2017652
     20164274
     20152974
     20143022
     20133237
     20124526
     201148885
   Konkurs ofert8225
     2020472
     2019779
     20181228
     2017305
     20162641
     201510277
     20142200
     20131930
     20122166
     20111854
   Ogłoszenia17195
   Petycje578
     2020 r.297
     2019 r.310
   Konta bankowe na wpłaty4532
Organy
   Wójt Gminy7503
     Kompetencje1759
     Kontakt1886
     Zarządzenia1617
    ›    Rok 2007839
    ›    Rok 2008894
    ›    Rok 2010829
    ›    Rok 20091018
    ›    Rok 2011827
    ›    Rok 2012948
     Decyzje i inne akty administracyjne2146
     Obwieszczenia i zawiadomienia7361
     Inne1003
   Sekretarz4963
   Skarbnik4498
   Rada Gminy2468
     Skład Osobowy Rady Gminy627
     Przewodniczący Rady2278
     Komisje Rady3491
     Zaproszenia na sesje1466
     Transmisja Obrad Rady Gminy Kodrąb9747
     Protokoły z głosowań1057
     Regulamin1442
     Wybory ławników2071
     Oświadzczenia majątkowe radnych3150
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2012 r.1107
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2013 r.1052
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na dzień 21 września 2014 r. 1030
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych na początek kadencji1713
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.852
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.826
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2016 r.1174
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2017 r.617
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. koniec kadencji656
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r. początek kadencji621
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych - 2018 r.561
    ›     Oświadczenia majątkowe radnych - 2019 r.138
     Kontakt z radnymi1946
     Interpelacje292
    ›    2019626
    ›    202033
    ›    Skład osobowy450
   Urząd Stanu Cywilnego7886
Prawo Lokalne
   Statut5389
   Budżet5346
     Opinie2860
     Sprawozdania1500
    ›    Rok 2009725
    ›    Rok 20101088
    ›    Rok 20111132
    ›    Rok 2012957
    ›    Rok 2013866
    ›    Rok 2014940
    ›    Rok 2015877
    ›    Rok 2016816
    ›    Rok 2017505
    ›    Rok 2018518
    ›    Rok 2019405
    ›    Rok 2020201
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu1753
     Informacje z wykonania budżetu3870
     Informacje2079
     Informacja opisowa z wykonania budżetu3049
   Uchwały6997
     Rok 20201059
     Rok 20194089
     Rok 20183457
     Rok 20173746
     Rok 20165397
     Rok 20156080
     Rok 20145704
     Rok 20135764
     Rok 20121089
    ›    I kwartał2612
    ›    II kwartał3227
    ›    III kwartał1841
    ›    IV kwartał3727
     Rok 20111243
    ›    IV Kwartał3926
    ›    III Kwartał1643
    ›    II Kwartał3493
    ›    I Kwartał4205
     Rok 20101183
    ›    I Kwartał2635
    ›    II Kwartał2905
    ›    III Kwartał2054
    ›    IV Kwartał3989
     Rok 20091070
    ›    I Kwartał2294
    ›    II Kwartał3230
    ›    III Kwartał1611
    ›    IV Kwartał2597
     Rok 20081114
    ›    I Kwartał3122
    ›    II Kwartał2029
    ›    III Kwartał4373
    ›    IV Kwartał3255
    ›    I Kwartał2333
    ›    II Kwartał2265
    ›    III Kwartał2497
    ›    IV Kwartał2620
     Rok 20071292
     Rok 20061218
    ›    IV Kwartał2395
    ›    III Kwartał1940
    ›    II Kwartał3107
    ›    I Kwartał2247
     Rok 20051185
    ›    IV Kwartał3326
    ›    III Kwartał2145
    ›    II Kwartał1561
    ›    I Kwartał3388
     Rok 20041906
    ›    IV Kwartał2227
    ›    III Kwartał867
    ›    II Kwartał829
    ›    I Kwartał2109
     Rok 20031595
    ›    I Kwartał866
    ›    II Kwartał2781
    ›    III Kwartał1621
    ›    IV Kwartał1119
     Rok 20021117
    ›    I Kwartał849
    ›    II Kwartał1594
    ›    III Kwartał896
    ›    IV Kwartał812
     Rok 20011291
   Zarządzenia Wójta5394
     Rok 20201283
     Rok 20193587
     Rok 20183370
     Rok 20173414
     Rok 20165697
     Rok 20155956
     Rok 20146859
     Rok 20136542
     Rok 20127722
     Rok 201110274
   Podatki i opłaty lokalne4914
     Podatek od nieruchomości4252
     Podatek od środków transportowych2711
     Podatek rolny2788
     Podatek leśny1619
     Druki deklaracji i informacji podatkowych1316
     Podatek akcyzowy997
     Decyzje i inne akty administracyjne846
    ›    Rok 2003450
    ›    Rok 2002498
    ›    Rok 2004456
    ›    Rok 2005482
    ›    Rok 2006554
    ›    Rok 2010475
    ›    Rok 2011377
     Obwieszczenia i zawiadomienia1059
    ›    Rok 2003446
    ›    Rok 2002528
    ›    Rok 2004437
    ›    Rok 2005667
    ›    Rok 2006713
    ›    Rok 2010648
    ›    Rok 2011417
   Zagospodarowanie przestrzenne4052
     Rok 2020602
     Rok 2019834
     Rok 20181859
     Rok 20172204
     Rok 20162437
     Rok 20152295
     Rok 20142121
     Rok 20131641
     Rok 20122157
     2005 - 20119890
     Formularze wniosków1698
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kodrąb1433
     DROGI PUBLICZNE89
   Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach4621
     Obwieszczenia o wydanych zawiadomieniach, postanowieniach i decyzjach3559
    ›    Rok 20094778
    ›    Rok 20101591
    ›    Rok 20112459
    ›    Rok 20122524
    ›    Rok 20132775
    ›    Rok 20141937
    ›    Rok 20153068
    ›    Rok 20164015
    ›    Rok 20172113
    ›    Rok 20181933
    ›    Rok 2019689
    ›    Rok 2020648
     Formularze wniosków1040
    ›    Rok 20093296
    ›    Rok 2010771
    ›    Rok 2011525
    ›    Rok 2012389
   Ochrona środowiska1137
     Usuwanie drzew i krzewów649
     Informacja o jakości wody pitnej1649
     Czystsze powietrze601
   Gospodarka odpadami4784
     Regulamin utrzymania czystości i porządku1044
     Harmonogram wywozu odpadów13152
     Segregacja odpadów236
     Ogłoszenia6636
     Formularze wniosków2336
     Prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku27
     Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi1940
     Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi1229
     Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy620
     Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę i podmioty odbierające odpady komunalne397
    ›    2014273
    ›    2015382
    ›    2016333
     Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)1039
     Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 495
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 590
     Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych58
     Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających z gospodarstw ronych71
Zamówienia Publiczne
   Ogłoszenia Przetargów40230
     Rok 202012741
     Rok 201921272
     Rok 201828768
     Rok 201713376
     Rok 201611888
     Rok 201516614
     Rok 201410660
     Rok 20138757
     Rok 20127805
     Rok 20118025
     Rok 20109139
     Rok 20096375
     Rok 200811554
     Rok 200712357
     Rok 200618865
     Rok 20052489
     Rok 20044317
     Rok 20031888
Gospodarka nieruchomościami komunalnymi
   Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości7572
     Rok 20205389
     Rok 201910210
     Rok 201811183
     Rok 201710184
     Rok 20169188
     Rok 201519518
     Rok 20146434
     Rok 20132624
     Rok 20122171
     Rok 20114385
     Rok 20109848
     Rok 20098993
     Rok 20087925
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży5176
     Rok 2020258
     Rok 2019574
     Rok 2018626
     Rok 2017816
     Rok 20161482
     Rok 20159590
     Rok 20141168
     Rok 20131780
     Rok 20121440
     Rok 20112794
     Rok 20104868
     Rok 20092109
     Rok 20082358
   Ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia i najmu3148
     Rok 20203302
     Rok 20195162
     Rok 20184937
     Rok 20175955
     Rok 20166666
     Rok 201511214
     Rok 20141486
     Rok 2013923
     Rok 2012921
     Rok 20111033
     Rok 20103501
     Rok 20091357
     Rok 20081035
   Ogłoszenia o przetargach na dzierżawę nieruchomości3054
     Rok 2020125
     Rok 2019292
     Rok 2018398
     Rok 2017633
     Rok 2016745
     Rok 20159160
     Rok 2014921
     Rok 20131021
     Rok 20121135
     Rok 20111087
     Rok 20105450
   Zasób mieszkaniowy gminy1338
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw3427
     Małżeństwa, narodziny, zgony1395
    ›    Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC1034
    ›    Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej1239
    ›    Sporządzenie aktu urodzenia1136
    ›    Sporządzenie aktu zgonu932
     Dowody osobiste1143
    ›    Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy1080
     Meldunki1088
    ›    Zameldowanie na pobyt stały932
    ›    Zameldowanie na pobyt czasowy858
    ›    Wymeldowanie z pobytu stałego902
    ›    Wymeldowanie z pobytu czasowego860
     Zezwolenia i decyzje1461
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu1660
   Działalność gospodarcza1450
     CEIDG1266
     Druki do pobrania955
Inne
   Jednostki organizacyjne6082
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej3052
    ›    Kontakt14167
    ›    Kierownictwo1915
    ›    Statut1274
    ›    Ewidencje i rejestry1374
    ›    Procedury1412
    ›    Ogłoszenia o naborze2469
    ›    RODO216
    ›    Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie7720
    ›    RODO221
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Kodrębie427
     Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzejowicach4195
     Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kodrębie7252
     Zakład Gospodarki Komunalnej6471
    ›    Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie2939
     Gminna Biblioteka Publiczna w Kodrębie270
    ›    RODO219
     Gminny Ośrodek Kultury361
    ›    Gminny Ośrodek Kultury1293
   Jednostki pomocnicze3228
     Sołectwa2283
    ›    Statut Sołectw1223
   Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego627
     Opinie i budżet256
   Zarządzanie kryzysowe964
     Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego639
     Zgromadzenia644
   Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych3204
     Skład Komisji1343
     Programy595
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi1859
     Program współpracy1493
     Sprawozdania733
     Pożytek publiczny1093
   Łowiectwo535
   Konsultacje społeczne1653
   Oświadczenia majątkowe10187
     Wójt6343
     Sekretarz4749
     Skarbnik4198
     Kierownik Biblioteki3121
     Kierownik SPZOZ5148
     Kierownik GOPS3328
     Kierownik ZGK4649
     Osoba wydająca decyzje w imieniu Wójta3605
     Dyrektor PSP w Kodrębie8500
     Dyrektor PSP w Rzejowicach4737
     Dyrektor GOK w Kodrębie745
     Informacje1687
    ›    Kontakt661
     Aktualności1190
     Dokumenty do pobrania835
     Linki865
   Wybory parlamentarne1916
     Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 13 października 2019 r.1134
     Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.883
     Wybory parlamentarne 20151491
     Wybory do Parlamentu Europejskiego 20142699
     Wybory parlamentarne 201112557
     Wybory parlamentarne 20071436
    ›    Informacje892
    ›    Zarządzenia907
   Wybory Prezydenckie1628
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 28 czerwca 2020 r.640
     Wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja 2020 r.843
     Wybory Prezydenckie 20151619
     Wybory Prezydenckie 20101215
    ›    Informacje882
   Wybory samorządowe3545
     Wybory Samorządowe 20184680
     Wybory Samorządowe 20145166
    ›    Informacje2872
     Wybory Samorządowe 20101022
     Wybory samorządowe 20063125
    ›    Komunikaty PKW1273
    ›    Komunikaty/Obwieszczeniw Wójta Gminy Kodrąb1603
    ›    Komunikaty Komisarza Wyborczego1345
    ›    Pozostałe informacje1297
    ›    Komunikaty/Uchwały GKW3101
    ›    Wyniki z wyborów3240
   Wybory do Izb Rolniczych297
     Wybory do Izb Rolniczych 2019293
     Wybory do Izb Rolniczych 20152349
   Wybory Ławników1118
     Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023138
     Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019568
     Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 20191661
   Referenda1037
     Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.1409
   Powszechny Spis Rolny 2020577
   Spisy Powszechne1541
     Powszechny Spis Rolny 20101202
    ›    Informacje1075
     Narodowy Spis Powszechny 20119628
   Strategie, plany i programy1318
     Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Kodrąb na lata 2014-2032804
     STRATEGIA ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023965
     PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU GMINY KODRĄB NA LATA 2015-2023682
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kodrąb609
     PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY KODRĄB602
   Rejestry i ewidencje3204
     Rejestry publiczne2010
     Rejestr instytucji kultury 1072
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych5
   Kontrole w Urzędzie1466
     2013 r.689
   Prawo pomocy w postepowaniu przed sądami administracyjnymi1249
   Nieodpłatna pomoc prawna1354
   Redakcja Biuletynu3354
Dostęp do Informacji Publicznej
   Dostęp do Informacji Publicznej niedostępnej w BIP12479
   Wniosek o udostępnienie informacji4779
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
   Elektroniczna Srzynka Podawcza3200
RODO
   RODO875
   KLAUZULA INFORMACYJNA KPA152
Łączna liczba odwiedzin:1688312