artykuł nr 1

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n.Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Kodrębie cz.1- dostawa urządzeń sanitarnych

artykuł nr 2

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n.Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Kodrębie cz.2

artykuł nr 3

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n.Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Kodrębie cz.1- dostawa urządzeń sanitarnych

artykuł nr 4

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n.Remont drogi gminnej Nr 112254E Józefów- Masłowice (od drogi krajowej do lasu)

artykuł nr 5

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n.Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie