artykuł nr 16

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej Klizin Pierwszy nr 334/2

artykuł nr 17

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki leśnej w Lipowczycach nr 590/2

artykuł nr 18

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomość w Kodrębie działka nr 136

artykuł nr 19

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek rolnych nr 25, 26, 116, 121, 324, 330, 365, 369, 371, 383 - Lipowczyce

artykuł nr 20

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki rolnej 334/2 - Klizin Pierwszy