artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek nr 231, 281/3, 286 w miejscowości Józefów

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek leśnych nr 205, 206, 262, 263 w miejscowości Józefów

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działki 1274/5 w miejscowości Gosławice

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargach na sprzedaż działek nr 231, 281/3, 286 w miejscowości Józefów

 

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek leśnych nr 205, 206, 262, 263 w miejscowości Józefów