artykuł nr 1

Przebudowa drogi gminnej nr 112258 E Zapolice - Kol. Rzejowice - etap I - odcinek 2

artykuł nr 2

Przebudowa drogi gminnej nr 112258 E Zapolice - Kol. Rzejowice - etap I

artykuł nr 3

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb-Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Kodrąb

artykuł nr 4

Budowa świetlicy wiejskiej w Zakrzewie

Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia67 KB
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty118 KB
Protokół z otwarcia ofert51 KB
Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ 245 KB
Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ698 KB
Załącznik nr 10c do SIWZ139 KB
Załącznik nr 10b do SIWZ394 KB
Załącznik nr 10a do SIWZ113 KB
Załącznik nr 9c do SIWZ890 KB
Załącznik nr 9b do SIWZ192 KB
Załącznik nr 9a do SIWZ841 KB
Załącznik nr 8 rys 11 do SIWZ87 KB
Załącznik nr 8 rys 10 do SIWZ129 KB
Załącznik nr 8 rys 9 do SIWZ330 KB
Załącznik nr 8 rys 8 do SIWZ285 KB
Załącznik nr 8 rys 7 do SIWZ316 KB
Załącznik nr 8 rys 6 do SIWZ487 KB
Załącznik nr 8 rys 5 do SIWZ193 KB
Załącznik nr 8 rys 4 do SIWZ115 KB
Załącznik nr 8 rys 3 do SIWZ308 KB
Załącznik nr 8 rys 2 do SIWZ264 KB
Załącznik nr 8 rys 1 do SIWZ403 KB
Załącznik nr 8e do SIWZ161 KB
Załącznik nr 8 E-PW-7 do SIWZ223 KB
Załącznik nr 8 E-PW-6 do SIWZ234 KB
Załącznik nr 8 E-PW-5 do SIWZ230 KB
Załącznik nr 8 E-PW-4 do SIWZ234 KB
Załącznik nr 8 E-PW-3 do SIWZ233 KB
Załącznik nr 8 E-PW-2 do SIWZ309 KB
Załącznik nr 8 E-PW-1 do SIWZ217 KB
Załącznik nr 8c do SIWZ703 KB
Załącznik nr 8 RYSUNEK 2 do SIWZ188 KB
Załącznik nr 8 RYSUNEK 1 do SIWZ125 KB
Załącznik nr 8d do SIWZ104 KB
Załącznik nr 8 P13 do SIWZ213 KB
Załącznik nr 8 P12 do SIWZ237 KB
Załącznik nr 8 P11 do SIWZ127 KB
Załącznik nr 8 P10 do SIWZ196 KB
Załącznik nr 8 P9 do SIWZ169 KB
Załącznik nr 8 P8 do SIWZ152 KB
Załącznik nr 8 P7 do SIWZ150 KB
Załącznik nr 8 P6 do SIWZ369 KB
Załącznik nr 8 P5 do SIWZ170 KB
Załącznik nr 8 P4 do SIWZ234 KB
Załącznik nr 8 P3 do SIWZ428 KB
Załącznik nr 8 P2 do SIWZ157 KB
Załącznik nr 8 P1 do SIWZMB
Załącznik nr 8 P0 do SIWZMB
Załącznik nr 8b do SIWZ112 KB
Załącznik nr 8a do SIWZ909 KB
Załącznik nr 7 do SIWZ141 KB
Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy251 KB
Załącznik nr 5 do SIWZ189 KB
Załącznik nr 4 do SIWZ118 KB
Załącznik nr 3 do SIWZ81 KB
Załącznik nr 2 do SIWZ85 KB
Załącznik nr 1 do SIWZ118 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia275 KB
Ogłoszenie o zamówieniu146 KB
artykuł nr 5

Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Kodrębie