artykuł nr 11

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami / w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt / w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części