artykuł nr 11

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianiazbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości z terenu Gminy Kodrąb

artykuł nr 12

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami / w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt / w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części