artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na działkę budowlaną nr 164/4 obręb Kodrąb