artykuł nr 1

Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Dmenin i Rzejowice oraz placu zabaw w miejscowości Kodrąb