artykuł nr 1

INFORMACJA USUWANIE AZBESTU

 Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2023 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 24 lutego 2023 r.

  Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

  Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąbhttp://www.bip.gminakodrab.pl
w zakładce: Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

Załączniki:
Wniosek552 KB
Wniosek19 KB