artykuł nr 1

Decyzja uznająca nieruchomość za mienie gromadzkie