artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy działka Nr 219 obręb Lipowczyce

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy działka Nr 694/6 obręb Kodrąb

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki Nr 229, 259, 296 obręb Zapolice

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działki nr 216 i 294- obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy - działka nr 334/3 - obręb Klizin Pierwszy