artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działki Nr 229, 259, 296 obręb Zapolice

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia- działki nr 216 i 294- obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy - działka nr 334/3 - obręb Klizin Pierwszy

artykuł nr 4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy - działki nr 384/2 i 476- obręb Józefów