artykuł nr 11

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr 404 i 408/3 Lipowczyce

artykuł nr 12

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży- działka nr 419.2 Klizin I

artykuł nr 13

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - działki nr: 25, 26, 116, 121, 324, 330, 365, 369, 371, 383 Lipowczyce