artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 46 w obrębie ewidencyjnym Widawka

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 136 w Kodrębie - przetarg trzeci

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 161 i 237 w obrębie ewidencyjnym Widawka- przetarg trzeci

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Kodrębie Nr 164.4 i 164.9- przetarg trzeci

artykuł nr 5

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 161 i 237 w obrębie ewidencyjnym Widawka- drugi przetarg