artykuł nr 1

Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Zaproszenia do składania ofert do 130.000 zł

 

Dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”

Postępowanie prowadzone jest na platformie Baza konkurencyjności.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167250

Dostępne kategorie:
2024 r.
2023 r.