artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony p.n. Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Kodrąb

artykuł nr 2

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego

artykuł nr 3

Gmina Kodrąb- przetarg nieograniczony p.n. Remont ścieżki dla pieszych w Kodrębie

artykuł nr 4

Gmina Kodrąb- Przebudowa ulicy XXX-lecia w Kodrębie (od ul. 22 Lipca do ul. Piotrkowskiej)

artykuł nr 5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Przetarg nieograniczony p.n.Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Kodrąb