artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony p.n. "Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej,na terenie Gminy Kodrąb w 2012 r."

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony p.n. "Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Kodrąb"