artykuł nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Przetarg nieograniczony p.n.Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Kodrąb

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony p.n. "Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Urzędu Gminy Kodrąb"

artykuł nr 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: Przetarg nieograniczony p.n.Przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Kodrębie

artykuł nr 4

Przetarg nieograniczony p.n. "Przebudowa ulic Armii Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie"

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony p.n. "Remont drogi gminnej Rzejowice- Kolonia Rzejowice"