artykuł nr 1

Ogłoszenie o możliwości składania uwag

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Pierwszy marsz nordic walking – z kijkami po zdrowie – Kodrąb 2020”

artykuł nr 2

Ogłoszenie o możliwości składania uwag

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Polska w Unii Europejskiej – Rodzinny Rajd Rowerowy Kodrąb 2020"

artykuł nr 3

Ogłoszenie o możliwości składania uwag

artykuł nr 4

Ogłoszenie o możliwości składania uwag

artykuł nr 5

Ogłoszenie o możliwości składania uwag

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "W Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości - Rodzinny Rajd Rowerowy - Kodrąb 2018 r."