artykuł nr 51

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Olszowiec (od ul. Parkowej do przebudowanej drogi w kier. m. Hamborowa) na działce nr 211 w obrębie Kodrąb"

artykuł nr 52

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Florentynów (od drogi krajowej nr 42 do granicy Gminy Radomsko) na działkach ewidencyjnych nr 276 i 280 w obrębie Konradów"

artykuł nr 53

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb, dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego pn: : "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Gosławice o mocy do 2,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewidencyjnym 1136, 1137 w miejscowości Frachowiec w obrębie geodezyjnym Gosławice

artykuł nr 54

Zawiadomienie Wójta Gminy Gomunice

artykuł nr 55

Dotyczy realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Olszowiec (od ul.Parkowej do przebudowanej drogi w kier.m.Hamborowa) na działce nr 211 w obrębie Kodrąb"