artykuł nr 1

ZARZĄDZENIE NR 66/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 20.10. 2022 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzania wyboru sołtysa w sołectwie Zakrzew

artykuł nr 2

ZARZĄDZENIE NR 63/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 12 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 62/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Kodrąb

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 61/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Kodrąb

artykuł nr 5

ZARZĄDZENIE Nr 59/2022 WÓJTA GMINY KODRĄB z dnia 28 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kodrębie do prowadzenia postępowań w sprawach dodatków, o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw