artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie na rok 2022

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie zasad przekazywania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Kodrąb dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Kodrębie na rok 2022