artykuł nr 36

Uchwała Nr XLIII/277/18

artykuł nr 37

Uchwała Nr XLII/276/18

artykuł nr 38

Uchwała Nr XLII/275/18

artykuł nr 39

Uchwała Nr XLII/274/18

artykuł nr 40

Uchwała Nr XLII/273/18