artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 lipca 2012 roku

artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 35/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 16 lipca 2012 roku

artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 34/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2012 roku

artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2012 roku

artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 32/2012 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 29 czerwca 2012 roku