główna zawartość
artykuł nr 1

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2019 - 2021

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kodrąb na lata 2019 – 2021.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 2 lipca 2019 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

artykuł nr 2

Zarządzenie nr 22/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 25 lutego 2019 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie nr 18/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie nr 17/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie nr 16/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 24 stycznia 2019 r.