artykuł nr 1

Ogłoszenie

Kodrąb, 07.04.2022 r.

Informacja

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Behawioralnych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kodrąb na lata 2022-2025.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 21 kwietnia 2022 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.

 

Wójt Gminy Kodrąb

  Bożena Krawczyk

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE

  WÓJT GMINY

  KODRĄB

Kodrąb, dnia 15 listopada 2021 r.

Or.526.3.O.2021

OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

   Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Program był zamieszczony do konsultacji w dniach 11 – 25 października 2021 r., ale w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 października 2021 r. został poprawiony i dostosowany do zaleceń prawnych Wojewody.

 Wszelkie uwagi, wnioski opinie do projektu można zgłaszać do dnia 26 listopada 2021 roku osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 20.

 

WÓJT GMINY

Bożena Krawczyk

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE

  WÓJT GMINY

  KODRĄB

Kodrąb, dnia 08 października 2021 r.

Or.526.2.O.2021

OGŁOSZENIE

  Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kodrąb z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.

   Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 20 Urzędu Gminy w Kodrębie.

 Wszelkie uwagi, wnioski opinie do projektu można zgłaszać do dnia 25 października 2021 roku osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy Kodrąb, pokój nr 20.

WÓJT GMINY

Bożena Krawczyk

artykuł nr 4

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2019 - 2024 - konsultacje społeczne

Kodrąb, 15.01.2020 r.

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019 – 2024.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 2 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 28 stycznia 2020 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 2.

artykuł nr 5

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2020 rok-konsultacje społeczne

Kodrąb, 06.12.2019 r.

Informacja

Wójt Gminy Kodrąb informuje o przeprowadzeniu konsultacji projektu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Kodrąb na 2020 rok.

Z projektem ww. programu można zapoznać się za pośrednictwem stron internetowych Gminy Kodrąb lub bezpośrednio w pok. nr 3 Urzędu Gminy w Kodrębie.

Uwagi, wnioski, opinie do projektu można zgłaszać do dnia 20 grudnia 2019 r. osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Kodrąb, pok. nr 3.