główna zawartość
artykuł nr 1

Wykaz podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

1.   Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych FART - BIS Sp. z o. o.
ul. Ściegiennego 268 a

25-116 Kielce

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się podczas objazdowej zbiórki odpadów sprzed terenu nieruchomości.

Zbiórka cztery razy w roku.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać również w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zorganizowanym w miejscowości Kodrąb
ul. 22 Lipca.

PSZOK przyjmuje odpady raz w miesiącu  (każdy ostatni piątek miesiąca)