artykuł nr 1

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się podczas objazdowej zbiórki odpadów sprzed terenu nieruchomości przez firmę:

  •  EKOM ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny

Zbiórka cztery razy w roku.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać również w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zorganizowanym w miejscowości Kodrąb
ul. Łąkowa 2.

PSZOK przyjmuje odpady raz w miesiącu  (każdy ostatni piątek miesiąca).