główna zawartość
artykuł nr 1

Demontaż oraz usuwanie azbestu w 2020 r.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: Demontaż, transport  i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb zrealizowano  z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 32.359,27 zł. Dotacja ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 26.965,00 zł.

W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 23 posesjach oraz zdemontowano płyty azbestowe z jednej posesji (z budynku gospodarczego). Ogółem unieszkodliwiono 79,05 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

obrazek
artykuł nr 2

Zalecenia dla ludności w związku z wystąpieniem niebezpiecznych zjawisk pogodowych -burze z gradem oraz silny wiatr

artykuł nr 3

Uwaga upał!

Chroń się przed upałami:

- przebywaj w chłodnych pomieszczeniach

- na zewnątrz noś jasne i przewiewne ubrania

- bierz chłodzące prysznice lub kąpiele

- pamiętaj o odpowiednim nakryciu głowy i okularach przeciwsłonecznych

- jeśli nie musisz - nie przebywaj na dworze w godzinach 12.00-15.00

obrazek
artykuł nr 4

Informacja

obrazek
artykuł nr 5

INFORMACJA

obrazek