główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

I N F O R M A C J A

U S U W A N I E A Z B E S T U

 Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2020 roku o możliwości
składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 7 lutego 2020 r.

  Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.

  Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są na stronie internetowej  Urzędu Gminy Kodrąb: http://www.bip.gminakodrab.pl
w zakładce : Prawo lokalne – Gospodarka odpadami – Formularze wniosków , poniżej w załączniku oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

artykuł nr 2

Informacja

W dniu 18.01.2020 r. (sobota)

Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie będzie nieczynny.

artykuł nr 3

Informacja

W dniu 31.12.2019 r. (wtorek)

Urząd Gminy Kodrąb będzie czynny do godziny 14.00.

artykuł nr 4

Życzenia Świąteczne

obrazek
artykuł nr 5

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW - GMINA KODRĄB - I - VI 2020 r.

obrazek