główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

Informujemy, iż 24 grudnia 2018 r.

(wigilia Bożego Narodzenia)

  Urząd Gminy w Kodrębie będzie nieczynny.

Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Urzędu

będzie 24 listopada 2018 r. (sobota)

w godz. 7.30 -15.30

artykuł nr 2

Zaproszenie na XLVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994, poz. 1000,  poz. 1349, poz. 1432) zwołuję XLVII sesję nadzwyczajną Rady Gminy Kodrąb na wniosek Wójta Gminy Kodrąb.

Sesja odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie z następującym porządkiem obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kodrębie;
 2. w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Kodrębie;
 3. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb podatku rolnego w 2019 roku;
 4. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na2018 rok.

IV.  Zamknięcie XLVII sesji Rady Gminy Kodrąb.

  artykuł nr 3

  Zaproszenie na obchody 100-rocznicy ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  obrazek
  artykuł nr 4

  Zaproszenie na XLVI sesję Rady Gminy Kodrąb

  Zgodnie ze Statutem Gminy Kodrąb zapraszam na XLVI sesję Rady Gminy Kodrąb. Sesja odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kodrębie  z następującym porządkiem  obrad:

  I. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

  II. Przedstawienie  porządku obrad.

  III. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy Kodrąb.

  IV. Informacja z działalności Wójta Gminy Kodrąb  w okresie międzysesyjnym.

  V. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy Kodrąb w okresie międzysesyjnym.

  VI. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za pierwsze półrocze
  2018 r.

  VII. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych jednostek za poprzedni  rok  szkolny oraz informacja o stanie finansów podległych szkół.

  VIII. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń.

  IX. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na  2018 rok;

  - w sprawie przyjęcia zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kodrąb.

  X. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

  XI. Podsumowanie kadencji Rady gminy Kodrąb 2014 – 2018.

  XII. Zamknięcie XLVI sesji Rady Gminy Kodrąb.

   

  artykuł nr 5

  Demontaż oraz usuwanie azbestu

  Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb zrealizowano  z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 22.549,77zł  brutto. Wysokość dotacji ze środków  finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 18.790,00 zł.

  W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 29 posesjach oraz zdemontowano płyty azbestowe z jednej posesji (pokrycie na budynku gospodarczym). Ogółem unieszkodliwiono 84,16 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

   

  link do strony:

  www.zainwestujwekologie.pl

  obrazek