główna zawartość
artykuł nr 1

Demontaż oraz usuwanie azbestu w 2019 r.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kodrąb zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 58.624,88 zł. Wysokość dotacji ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 52.762,00 zł.

W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 34 posesjach oraz zdemontowano płyty azbestowe z jednej posesji (pokrycie dachu oraz ściany i sufit budynku gospodarczego). Ogółem unieszkodliwiono 152,22 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.  

obrazek
artykuł nr 2

Informacja Urzędu Gminy w Kodrębie

obrazek

Szanowni Państwo!! 

Nastąpiła zmiana numeru konta bankowego na wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kodrąb.

Nowy numer konta bankowego to:  

82 8980 0009 2030 0012 8720 0014

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta.

artykuł nr 3

Zapraszamy na Dożynki Gminne

obrazek
artykuł nr 4

Zapraszamy

obrazek
artykuł nr 5

INFORMACJA

obrazek