główna zawartość
artykuł nr 1

Informacja

Informujemy, iż 24 grudnia 2019 r. (wigilia Bożego Narodzenia)

Urząd Gminy w Kodrębie będzie nieczynny.

Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Urzędu

będzie 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godzinach 7.30 - 16.00

artykuł nr 2

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 listopada 2019 r.

Urząd Gminy Kodrąb informuje, że z dniem 1 listopada 2019 r. zmianie ulegają stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Kodrąb Nr XIII/111/19 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

  Od dnia 1 listopada 2019 r. będą obowiązywać następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 12,00 zł/ od mieszkańca/ miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 24,00 zł/ od mieszkańca/ miesiąc – opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

  Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

  Właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty
i danych podanych w aktualnie obowiązującej deklaracji.

  W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

  Nastąpiła również zmiana numeru konta bankowego na wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kodrąb.

Nowy numer konta bankowego to:  

82 8980 0009 2030 0012 8720 0014

Prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer konta.

 

artykuł nr 3

Zapraszamy na Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

obrazek
artykuł nr 4

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY KODRĄB - USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Urząd Gminy w Kodrębie informuje wszystkich rolników zainteresowanych usunięciem odpadów pochodzących z działalności rolniczej:

  • folia rolnicza
  • siatka do balotów
  • sznurek do balotów
  • opakowania po nawozie
  • opakowania typu Big Bag

o możliwości składania wniosków w terminie od dnia 04.11.2019 r. do  15.11.2019 r. w Gminnym Centrum Informacji w Dmeninie w godz. 7.30-15.30 (poniedziałek – piątek).

Wniosek  do pobrania poniżej lub w Gminnym Centrum Informacji.

Załączniki:
wniosek folie doc 17.63 KB
wniosek folie pdf 527.51 KB
artykuł nr 5

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad promocji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych informujemy, że zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 112261E Wólka Pytowska – Hamborowa uzyskało dofinansowanie w kwocie 483 044,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość ogólna zadania to 603 806,00 zł.

obrazek