artykuł nr 1

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY KODRĄB

radni siedzący przy stolikach, Wójt gminy Kodrąb Bożena Krawczyk stojąca na środku, obok siedzą skarbnik gminy i sekretarz gminy

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY KODRĄB

Podczas sesji, która odbyła się 27 czerwca 2024 r. Radni Gminy Kodrąb przyjęli ,,Raport o stanie Gminy Kodrąb za 2023 r.” oraz udzielili Wójt Gminy Kodrąb wotum zaufania. Przyjęto również sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kodrąb za 2023 rok, odczytano opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kodrąb o udzielenie absolutorium. Podczas głosowania wszyscy radni byli jednomyślni. Wójt Gminy Kodrąb- Bożena Krawczyk, podziękowała Radzie Gminy za współpracę i wyraziła nadzieję na owocne działania w kolejnych latach.

artykuł nr 2

Dzień Ojca

obrazek
artykuł nr 3

HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KODRĄB W OKRESIE 01.07.2024R. - 31.12.2024R.

 Odpady należy wystawiać przed posesje do godz. 6.00 w dniu odbioru. EKOM, ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny , tel./fax. 41 315-40-03, tel. 41 368-46-61,e-mail: ekomkielce@poczta.onet.pl HARMONOGRAM ODBIORU NIESEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ SEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY KODRĄB W OKRESIE 01.07.2024R. - 31.12.2024R. ANTONIÓW, ANTOPOL, BUGAJ ZAKRZEWSKI, FRACHOWIEC, GOSŁAWICE, KLIZIN, KLIZIN-BRZEZINKI, KLIZIN-CHABA, KLIZIN-KOPALINY, KONRADÓW, KUCHARY, KUŹNICA, LIPOWCZYCE, ŁAGIEWNIKI, MOCZYDŁA, ROGASZYN, WIDAWKA, WÓLKA PYTOWSKA, ZABŁOCIE, ZAKRZEW, ZALESIE GOSŁAWICKIE, ZALESIE, ŻENCIN : ODPADY NIESEGREGOWANE w dniach : 2, 16 i 30 lipiec; 13 i 27 sierpień; 10 i 24 wrzesień; 8 i 22 październik; 12 listopad; 10 grudzień. WOREK ŻÓŁTY w dniach : 10 lipiec; 6 sierpień; 3 wrzesień; 15 październik; 19 listopad; 17 grudzień. WOREK BRĄZOWY w dniach : 10 i 24 lipiec; 6 i 20 sierpień; 3 i 17 wrzesień; 1, 15 i 29 październik; 19 listopad; 17 grudzień. WOREK NIEBIESKI w dniach : 6 sierpień; 15 październik; 17 grudzień. WOREK ZIELONY w dniach : 21 sierpień; 2 październik; 4 grudzień. BUGAJ DMENIŃSKI, DMENIN, DMENIN-JÓZEFKA, DMENIN-WŁADYSŁAWÓW, FELIKSÓW, FLORENTYNÓW, PRZYDATKI DMENIŃSKIE, SMOTRYSZÓW, STEFANIA, TEODORÓW DUŻY, TEODORÓW MAŁY, WOLA MALOWANA, ZAPOLICE : ODPADY NIESEGREGOWANE w dniach : 3, 17 i 31 lipiec; 14 i 28 sierpień; 11 i 25 wrzesień; 9 i 23 październik; 13 listopad; 11 grudzień. WOREK ŻÓŁTY w dniach : 12 lipiec; 7 sierpień; 4 wrzesień; 16 październik; 20 listopad; 18 grudzień. WOREK BRĄZOWY w dniach : 12 i 24 lipiec; 7 i 20 sierpień; 4 i 17 wrzesień; 1, 16 i 29 październik; 20 listopad; 18 grudzień. WOREK NIEBIESKI w dniach : 7 sierpień; 16 październik; 18 grudzień. WOREK ZIELONY w dniach : 21 sierpień; 2 październik; 4 grudzień. BARWINEK, GEMBARTÓWKA, HAMBOROWA, KODRĄB, MŁYŃCZYSKO, OLSZOWIEC, JÓZEFÓW, KOLONIA RZEJOWICE, RZEJOWICE : ODPADY NIESEGREGOWANE w dniach : 4, 18 lipiec; 1, 16 i 29 sierpień; 12 i 26 wrzesień; 10 i 24 październik; 14 listopad; 12 grudzień. WOREK ŻÓŁTY w dniach : 11 lipiec; 8 sierpień; 5 wrzesień; 17 październik; 21 listopad; 19 grudzień. WOREK BRĄZOWY w dniach : 11 i 24 lipiec; 8 i 20 sierpień; 5 i 17 wrzesień; 1, 17 i 29 październik; 21 listopad; 19 grudzień. WOREK NIEBIESKI w dniach : 8 sierpień; 17 październik; 19 grudzień. WOREK ZIELONY w dniach : 22 sierpień; 3 październik; 5 grudzień. Terminy odbioru odpadów od mieszkańców w PSZOK: 26.07.2024r. w godz. 1200-1800; 30.08.2024r. w godz. 1200-1800 ; 27.09.2024r. w godz. 1200-1800 ; 25.10.2024r. w godz. 1200-1800 ; 29.11.2024r. w godz. 1000-1600 ; 27.12.2024r. w godz. 1000-1600.
artykuł nr 4

Ostrzeżenie przed upałami

jak przetrwać upały: ogranicz przebywanie na słońcu, pij dużo niegazowanej wody, unikaj wysiłku fizycznego jeśli możesz zostań w domu, noś nakrycie głowy, nie pij alkoholu, w trakcie dnia zamknij i zasłoń okna, noś lekką i przewiewną odzież, jeśli zauważysz przegrzanie organizmu zadzwoń pod 112
artykuł nr 5

Informacja o możliwości uzyskania dopłat z tytułu Systemu QMP do utrzymywania bydła mięsnego i mlecznego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym w kwocie:
- 250 zł do krowy mamki powyżej 24 m-cy,
- 130 zł do opasa poniżej 18 m-cy,
do każdej posiadanej sztuki wraz z możliwością zwiększenia tej kwoty po spełnieniu dodatkowych wymagań, wstępne wyliczenia można oszacować za pomocą kalkulatora dostępnego na stronie https://qmpsystem.eu/kalkulatorqmp/

W związku z niewielką świadomością beneficjentów o możliwości skorzystania z tego programu, prosimy w ramach działalności sołectw, o pomoc w szerzeniu informacji o możliwości uzyskania dopłat z tytułu Systemu QMP do utrzymywania bydła mięsnego, jak również od 1 stycznia 2024 roku do bydła ras mlecznych oraz bydła w typie kombinowanym użytkowanych w typie mięsno-opasowym, mleczno-opasowym lub opasowym.
Dodatkowe pieniądze w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt” dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości może uzyskać producent, który złoży wniosek do dowolnej jednostki certyfikującej, przeszedł audyt oraz otrzymał certyfikat QMP.
Wnioski o przystąpienie do certyfikacji w ramach programu System QMP powinny zostać złożone do dnia 1 lipca br., zaś złożone po tym terminie będą proporcjonalnie zmniejszać płatność o 1% z każdym dniem następującym po tym terminie. Obecnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi prace dotyczące możliwości przedłużenia certyfikacji gospodarstw do dnia 30 września 2024 roku. Możliwe jest zatem otrzymanie płatności w ramach tegorocznych wniosków.

Korzystanie ze wsparcia oferowanego w ramach ekoschematu Dobrostan opasów z praktykami: Utrzymanie zwierząt w systemie QMP, ściółka, zwiększenie powierzchni 50% wybiegi pozwala uzyskać nawet 700PLN/sztuki (!). W ubiegłym roku rolnicy wykorzystali z dobrostanu opasów tylko w 17%. Potrzebne lepsze dotarcie do nich z korzyścią dla nich.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://qmpsystem.eu/

W załączeniu informacje o kryteriach, jakie muszą spełnić beneficjenci.

Załączniki:
Informacje dodatkowe414 KB