artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 304 obręb Rzejowice