artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 384/2 obręb Józefów