artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży działka nr 21/2 obręb Kolonia Rzejowice