artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 21/2 położonej w obrębie Kolonia Rzejowice