artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży działka nr 164/4 obręb Kodrąb