artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działka nr 219 obręb Lipowczyce