artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia działka nr 334/3 obręb Klizin I