artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - działka nr 254/1 obręb Lipowczyce- nieruchomość zabudowana murowanymi budynkami