artykuł nr 1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym