artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 164/9 obręb Kodrąb