artykuł nr 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 237 obręb Widawka