artykuł nr 1

Lista przydziału mieszkania z zasobu mieszkaniowego Gminy Kodrąb 2019 r.